ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുകനിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളുടെ

നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളുടെ

വാതിലുകളും ജനലുകളും ഉറപ്പിക്കുക

വാതിലുകളും ജനലുകളും ഉറപ്പിക്കുക

കോൺക്രീറ്റ് ഗോവണി

കോൺക്രീറ്റ് ഗോവണി

കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതത്തിലെ ശരിയായ അളവിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതത്തിലെ ശരിയായ അളവിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

ഒരു പ്ലിന്ത് ബീം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം

ഒരു പ്ലിന്ത് ബീം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം

കൺസീൽഡ് പൈപ്പിംഗ്

കൺസീൽഡ് പൈപ്പിംഗ്

ഡാംപ് പ്രൂഫിംഗ്

ഡാംപ് പ്രൂഫിംഗ്

നിർമ്മാണവുമായി

വിവിധ തരം ചുമർ ഫിനിഷുകൾ

വെന്റിലേഷൻ

വെന്റിലേഷൻ

ടൈലുകൾ വിരിക്കുന്നതിനുള്ള

ടൈലുകൾ വിരിക്കുന്നതിനുള്ള

കളിമൺ ഇഷ്ടികകളും എഎസി ബ്ലോക്കുകളും

കളിമൺ ഇഷ്ടികകളും എഎസി ബ്ലോക്കുകളും

ടൈലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

ടൈലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

മാനുഫാക്ചേർഡ് സാന്റിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ.

മാനുഫാക്ചേർഡ് സാന്റിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ.

കോർസ് അഗേറ്റുകൾ

കോർസ് അഗേറ്റുകൾ

ബ്രിക്സ് വി/എസ്. ബ്ലോക്കുകൾ

ബ്രിക്സ് വി/എസ്. ബ്ലോക്കുകൾ

ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നിർമ്മാണ രീതികൾ

ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നിർമ്മാണ രീതികൾ

ഗ്രീൻ ഹോം പ്ലാനിംഗ്

ഗ്രീൻ ഹോം പ്ലാനിംഗ്

ഭവന നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ

ഭവന നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ

ആർസിസി ഫുട്ടിംഗ്സ്

ആർസിസി ഫുട്ടിംഗ്സ്

വെന്റിലേഷൻ

വെന്റിലേഷൻ

വെന്റിലേഷൻ

വെന്റിലേഷൻ

വെന്റിലേഷൻ

വെന്റിലേഷൻ

കോൺക്രീറ്റ് കോംപാക്റ്റിംഗ്

കോൺക്രീറ്റ് കോംപാക്റ്റിംഗ്

കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഉറപ്പിനായി

കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഉറപ്പിനായി

പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും.

പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും.

കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടു പോകലും സ്ഥാപിക്കലും

കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടു പോകലും സ്ഥാപിക്കലും

ചുരുങ്ങൽ മൂലമുള്ള വിള്ളലുകൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?

ചുരുങ്ങൽ മൂലമുള്ള വിള്ളലുകൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?

ഉത്ഖനനം

ഉത്ഖനനം

മാനുവൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിംഗ് രീതി

മാനുവൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിംഗ് രീതി

Planning

ആന്‍റി-ടെര്‍മൈറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്‍റ് |

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നഭവനത്തെ ചിതലിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിയ്ക്കൂ. ചിതലിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനുള്ള ചില ടിപ്പ്സുകൾ നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യൂ, വീടു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിയ്ക്കൂ http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement

Planning

നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ പ്ലാന്‍ എങ്ങിനെ തീരുമാനിയ്ക്കാം

വീടുണ്ടാക്കുന്നതിനുമുൻപ്, വീടിന്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. വീടിന്റെ ലേഔട്ട് എങ്ങിനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യൂ, വീടു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിയ്ക്കൂ http://bit.ly/2ZD1cwk 

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement 

Planning

കൺ സ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

"നിർമ്മാണ കരാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹനിർമ്മാണ ഉടമ്പടിയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് വീടിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമായത്, ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ സഹായത്തിനായി സന്ദർശിക്കുക https://bit.ly/34NfL8N

 

https://youtu.be/VOQ0Tdnfk0w അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, താഴെയുള്ള കമന്റ്സ് സെക്ഷനിലൂടെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കൂ "

Planning

ചെയിൻ വോട്ടർ ഹോർചവസ്റ്റിങ്ങ്

രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറാണ് വെള്ളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറവിടം. മഴവെള്ളസംഭരണിയിൽ നിന്നും റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിങ്ങ് ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യൂ, വീടു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിയ്ക്കൂ http://bit.ly/2ZD1cwk

 

‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details.

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement

Planning

വീടിൻറെ വെന്റിലേഷൻ

നല്ല വെന്റിലേഷൻ അതായത് വീട്ടിൽ താമസിക്കുവന്നവർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം. വീടിൻറെ വെന്റിലേഷൻനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിയ്ക്കു വീടിൻറെ കാര്യം അൾട്രാടെക്കിൽ നിന്നും. അൾട്രാടെക്ക് സിമെൻറ് വീടിൻറെ കാര്യം

 

 #UltraTechCement #BaatGharKI - http://bit.ly/2ZD1cwk

Planning

കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ജോലികളിൽ വരുന്ന തെറ്റുകൾ

വീട് നിര്മ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് കല്ലുകളുടെ എപ്പോഴെങ്കിലും തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ?  വീട് നിര്മ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് കല്ലിലുള്ള മേസ്തിരി പണികൾ വരുന്ന തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം https://bit.ly/3fhRWI9

 

https://youtu.be/AbxmFGbnimQ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, താഴെ തന്നിട്ടുള്ള കമന്റ് സെക്ഷനിലൂടെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് 

 

#BaatGharKi

Planning

ഭൂകമ്പത്തെ അതിജീവിയ്ക്കാനുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ

നിങ്ങളുടെ വീട് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ, വീടിൻറെ ഡിസൈൻ ഭൂകമ്പം അതിജീവിയ്ക്കാനുള്ളകനം, വീട് ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിയ്ക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ എങ്ങിനെ നിർമ്മിയ്ക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കണ്ടു കൊണ്ടേയിരിയ്ക്കു, വീടിൻറെ കാര്യം അൾട്രാടെക്കിൽ നിന്നും. 

 

#UltraTechCement #BaatGharKi #homebuilding http://bit.ly/2ZD1cwk

Planning

വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടോവുന്ന ചതറുകൾ ഇലലോതോക്കോനുള്ള ടിപ്പപ്പസുകൾ

വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അത് പീന്നിട് ബാധ്യത വരുത്തി വയ്ക്കും. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനുള്ള ടിപ്പ്സുകൾ. നിങ്ങളുടെ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യൂ, വീടു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിയ്ക്കൂ http://bit.ly/2ZD1cwk

Planning

ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജോലികളിൽ പിശകുകൾ

വീടിന്റെ ഉറപ്പുള്ള ചുവരുകൾക്കായി ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജോലികൾ മികവുറ്റതാകുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഇഷ്ടികയുടെ ഉപയോഗം , അതിലെ പിശകുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം https://bit.ly/3HP88ws

 

https://youtu.be/mvarXnVWqrY അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, താഴെയുള്ള കമന്റ്സ് സെക്ഷനിലൂടെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കൂ 

 

#BaatGharKi #UltraTechCement

Planning

താങ്കൾ വീട് നിർമ്മിയ്ക്കാൻ സാമ്പത്തികമായി തയ്യാറാണോ?

വീട് നിർമ്മാണത്തിനായി സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ വീട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യൂ. വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ടിപ്പ്സ് നായി സന്ദർശിയ്ക്കു http://bit.ly/2ZD1cwk

 

 #BaatGharKi #UltraTechCement

Planning

വീടിനെ എങ്ങിനെയാണ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ?

വീട് എങ്ങിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷം എങ്ങിനെ സന്തുലിതമാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകൾക്കായി കണ്ടു കൊണ്ടിരിയ്ക്കൂ #വീടിന്റെ കാര്യം. https://bit.ly/3pXTLN0 

 

#homebuilding #BaatGharKi #UltraTechCement

Planning

തൊഴുത്ത് പണിയുന്നതിനുള്ള ഉചിതമായ രീതി

നിങ്ങളുടെ പശുക്കളെയും പോത്തുകളെയും ശരിയായി പരിപാലിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു തൊഴുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യവശ്യമാണ്. തൊഴുത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം https://bit.ly/33dd7Zc

 

https://youtu.be/tNAfDAntHkM അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, താഴെയുള്ള കമന്റ്സ് സെക്ഷനിലൂടെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കൂ 

 

#BaatGharKi #UltraTechCement

Planning

വീട്ടില്‍ ബയോഗ്യസില്‍ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം എങ്ങനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാം?

Caption – ജൈവ മാലിന്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള ബാക്ടീരിയ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വാതകമായ - ബയോഗ്യാസ് ക്ലീന് എനർജിയായി  കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ബയോഗ്യാസ് ഉൽപാദനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് നോക്കാം https://bit.ly/33tMBuv

 

https://youtu.be/oGX0OODNjPg അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, താഴെ തന്നിട്ടുള്ള കമന്റ് സെക്ഷനിലൂടെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് 

 

#BaatGharKi #UltraTechCement

Planning

ഗ്രീൻ ഹോം പ്ലാനിങ്

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട് ഗ്രീൻ ഹോം ആക്കാം.വരൂ, ഗ്രീൻ ഹോമിന്റെ ചില സവിശേഷതകൾ നോക്കാം. കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കൂ, വീടിന്റെ കാര്യം, അൾട്രാ ടെക്കിൽ നിന്നും. https://bit.ly/3awuKmr 

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #homebuilding

Planning

എങ്ങനെയാണ് ഒരു കിണർ നിർമ്മിക്കുന്നത്?

പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ആളുകൾ വെള്ളത്തിനായി കിണറുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ https://bit.ly/3HOmWLU കിണർ  എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം 

 

അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, താഴെയുള്ള കമന്റ്സ് സെക്ഷനിലൂടെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കൂ 

 

#BaatGharKi #UltraTechCement

Planning

നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

വീട് നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന സുപ്രധാന നിബന്ധനകൾ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് സഹായകരമാകും. കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ അവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം. വീട് നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന സുപ്രധാന അറിവുകൾക്കായി കണ്ടു കൊണ്ടിരിയ്ക്കൂ #വീടിന്റെ കാര്യം https://bit.ly/3c7kimc 

 

#BaatGharKi #homebuilding #UltraTechCement

Planning

വീടിനെ ആക്കു സ്മാർട്ട് ലൈറ്റ് എനേബിൾഡ് എങ്ങനെയെന്ന് കാണു

സ്മാർട്ടഫോൺ, സ്മാർട്ട് ടീവി, സ്മാർട്ട് കോഫീ മേക്കർ , അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്മാർട്ട് ലൈറ്റിംഗ് ആയിക്കൂട.

 

വരൂ മനസ്സിലാക്കാം സ്മാർട്ട് ലൈറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച്. നിങ്ങളുടെ വീട് പ്രകാശ പൂരിതം ആക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അത്യാധുനികമായ രീതി ആണ് സ്മാർട്ട് ലൈറ്റിംഗ്.സ്മാർട്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് വീട്ടിലെ മറ്റ് സ്മാർട്ട് ഉപകാരണങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു മൊബൈൽ അപ്പുമായും വൈഫൈ നെറ്റവർക്ക് മേഘേന ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട്.  നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ആപ്പ് മുഘേനയോ അല്ലെങ്കിൽ അലെക്സ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഹോം പോലെയുള്ള വോയിസ് എനേബിൾഡ് അസ്സിസ്റ്റന്റുകളുടെ സഹായത്തോടെയോ നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. സ്മാർട്ടഫോൺ, സ്മാർട്ട് ടീവി, സ്മാർട്ട് കോഫീ മേക്കർ , അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്മാർട്ട് ലൈറ്റിംഗ് ആയിക്കൂട.

 

വരൂ മനസ്സിലാക്കാം സ്മാർട്ട് ലൈറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച്.

നിങ്ങളുടെ വീട് പ്രകാശ പൂരിതം ആക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അത്യാധുനികമായ രീതി ആണ് സ്മാർട്ട് ലൈറ്റിംഗ്.സ്മാർട്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് വീട്ടിലെ മറ്റ് സ്മാർട്ട് ഉപകാരണങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു മൊബൈൽ അപ്പുമായും വൈഫൈ നെറ്റവർക്ക് മേഘേന ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട്.  നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ആപ്പ് മുഘേനയോ അല്ലെങ്കിൽ അലെക്സ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഹോം പോലെയുള്ള വോയിസ് എനേബിൾഡ് അസ്സിസ്റ്റന്റുകളുടെ സഹായത്തോടെയോ നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും.

 

സ്മാർട്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ ആയുസ്സ് , സാധാരണ ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റുകളെ കാൾ കൂടുതൽ ആണ്. കൂടാതെ ഇത് വൈദ്യുതി കുറച്ചേ ഉപയോഗിക്കു, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബില്ലിലും ലാഭം നേടാം.. സ്മാർട്ട് ലൈറ്റിംഗ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഒരേസമയം സജ്ജീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ ഉപകരണവും വ്യക്തിഗതമായി സജ്ജീകരിക്കാം. ഫോണിൽ അലാറമോ എ സി യിൽ ടൈമറോ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത്  ഓഫാകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണാകാനോ നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ലൈറ്റിംഗിനായി ഒരു ടൈമർ സജ്ജീകരിക്കാൻ കഴിയും ഇവയായിരുന്നു വീട് പണിയുമ്പോൾ സ്മാർട്ട് ലൈറ്റിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ . ഇതുപോലുള്ള നുറുങ്ങുവിദ്യകൾക്കായി കാണു വീടിന്റെ കാര്യം അൾട്രാടെക്കിൽ നിന്നും

 

ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് , ഷെയർ , പിന്നെ കമെന്റും  ചെയ്യുക. 

 

വീട് നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ UltraTech Cement-ൽ നിന്നുള്ള #BaatGharKi തുടർന്നും കാണുക. 

 

#Homebuilding നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ അൾട്രാടെക് സിമന്റ അവതരിപ്പിക്കുന്ന  #BaatGharKi-കാണുക.

 

മറ്റ് വീട് നിർമ്മാണ നുറുങ്ങുകളെക്കുറിച്ച്  കൂടുതലറിയുക - https://www.ultratechcement.com/

 

സ്മാർട്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ ആയുസ്സ് , സാധാരണ ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റുകളെ കാൾ കൂടുതൽ  അൾട്രാടെക് ഇന്ത്യയുടെ നമ്പർ 1 സിമന്റ് ആണ്"" "" അൾട്രാടെക്കിനെക്കുറിച്ച്: ഗ്രേ സിമന്റ്, റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് (ആർഎംസി), വൈറ്റ് സിമന്റ് എന്നിവയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മാതാവാണ് അൾട്രാടെക് സിമന്റ് ലിമിറ്റഡ്. ആഗോളതലത്തിൽ മുൻനിര സിമന്റ് ഉത്പാദകരിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. അൾട്രാടെക് ഒരു ബ്രാൻഡായി 'കരുത്ത്', 'വിശ്വാസ്യത', 'ഇന്നൊവേഷൻ' എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്. പുതിയ ഇന്ത്യയെ നിർവ്വചിക്കുന്ന വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും ഘടനകളും സൃഷ്ടിക്കാൻ അവരുടെ ഭാവനയുടെ അതിരുകൾ നീട്ടാൻ ഈ സവിശേഷതകൾ ഒരുമിച്ച് എഞ്ചിനീയർമാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു 

 

അൾട്രാറെകുമായി ബന്ധപെടുക

 

Subscribe to our channel: https://bit.ly/32SHGQ4

 

Connect with UltraTech on:

 

Facebook - https://www.facebook.com/UltraTechCem...

 

Twitter - https://twitter.com/ultratechcement

 

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/ultr...

 

Click here to see more such videos on homebuilding: https://bit.ly/3hQC8gm

Planning

ഏണിപ്പടികളുടെ നിർമ്മാണം

വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനു മുമ്പെ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ പ്ലാനിങ്ങ് ഉണ്ടാക്കൂ, അത് നിർമ്മാണത്തിന് എളുപ്പമാവും. കൺസ്ട്രക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി കണ്ടു കൊണ്ടിരിയ്ക്കൂ #വീടിന്റെ കാര്യം അൾട്രാ ടെക്കിൽ നിന്നും 

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #homebuilding

Planning

ലേഔട്ട് മാർക്കിങ്

വീട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചുവടാണ് ലേഔട്ട് മാർക്കിങ്. ഈ പ്രക്രിയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കൂ, വീടിന്റെ കാര്യം, അൾട്രാ ടെക്കിൽ നിന്നും https://bit.ly/3p2xxuf 

 

 #UltraTechCement

Planning

വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ എഞ്ചിനിയർമാരുടെയും ആർക്കിടെക്ടുകളുടെയും പ്രാധാന്യം

ഏത് മുറിയിൽ ഏത് ഫർണ്ണീച്ചർ എവിടെ വെക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു മുറിയുടെ സൈസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് . നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സ്വീകരണമുറിയിൽ ഫർണിച്ചർ പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാമെന്ന് കാണുക.ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെയ്ക്കു , ഒരു വീട് പണിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നേടുക..

 

ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക : http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement

Planning

വീട്ടിലെ മുറികളുടെ സൈസ് ശെരിയായ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യൂ

സ്വന്തം ഭവനത്തിനെ ആകർഷകവും സുഖപ്രദവും ആക്കുന്നതിന്    

 

വീട്ടിലെ എല്ലാ മുറികളുടെയും സൈസ് ആവശ്യാനുസരണം ശെരിയായ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

 

വരൂ , എല്ലാ മുറിയുടെയും സൈസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസിലാക്കാം.

 

ആദ്യം ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം . ഇതിന്റെ സൈസ് നിര്ണയിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന് , രണ്ടു പേർക്ക് കിടക്കാൻ പാകത്തിൽ  ഒരു ഡബിൾ ബെഡ് ഉൾകൊള്ളാൻ തക്ക വലിപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം മുറിക്ക്. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം , ഒരു കബോർഡ്/ വാർഡ്രോബ് പിന്നെ ഡ്രെസ്സർ / ഡ്രസിങ് ടേബിൾ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം മാർക്ക് ചെയ്യണം.

 

ബെഡ്റൂമിന് , 15 മുതൽ 20 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണം ആവശ്യമാണ്. ഡബിൾ ബെഡ്ഡിന് 1.90 മീറ്റർ നീളവും 1.50 മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ടെങ്കിൽ,  സർക്യൂലഷനുവേണ്ടി കിടക്കയുടെ ഇരുവശത്തും 60 മീറ്ററും കിടക്കയ്ക്ക് മുന്നിൽ 90 മീറ്ററും സ്ഥലം വിടുക

 

ലിവിംഗ് റൂം, ഭാരതീയ ഭവനങ്ങളിൽ വിവിധോദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി  ഉള്ളതാണ് . സ്വന്തം ഭവനം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയം  ഏറ്റവും അധികം സ്ഥലം ലിവിംഗ് റൂമിനു നൽകണം കാരണം ഇതിൽ ഫർണ്ണീച്ചർ, ടി വി , മുതലായവ ഉണ്ടാകും കൂടാതെ ഒരു സമയം കുറഞ്ഞത് 2 - 3 പേര് വരെ അവിടുണ്ടാകും. ഫർണ്ണീച്ചർ കൂടാതെ ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഇടവും ആവശ്യമാണ് അതിനാൽ ലിവിംഗ് റൂം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയം കുറഞ്ഞത് 25 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഏരിയ നൽകേണ്ടതായുണ്ട്

 

നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കായി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക മുറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിൽ ഒരു ഡബിൾ ബെഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിംഗിൾ ബെഡ്ഡുകൾ, കബോർഡ്, ഒരു ചെറിയ സ്റ്റഡി ടേബിൾ എന്നിവ വെക്കുവാനുള്ള സ്ഥലവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ മുറിക്ക് ഏകദേശം 15 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണം ആവശ്യമാണ്. മുറികളുടെയും സ്വീകരണമുറിയുടെയും സീലിംഗിന്റെ  ഉയരം കുറഞ്ഞത് 3 മീറ്ററെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ ബാത്ത് റൂമിലും വാഷ് റൂമിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സുഖമായി നിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം അനുവദിക്കണം. കുളിമുറിയുടെ വിസ്തീർണ്ണം 4 മുതൽ 6 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെയും ,ബാത്ത്റൂം സീലിംഗിന്റെ ഉയരം നിലത്തുനിന്ന് കുറഞ്ഞത് 2.30 മീറ്ററെങ്കിലും ആയിരിക്കണം.

 

ഒടുവിലായി  നോക്കാം അടുക്കള ,  ഉപയോഗത്തിന്റെ  അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ നാലായി തിരിക്കാം - കുക്കിങ് , ചോപ്പിംഗ് ഏരിയ, സിങ്ക്, സ്റ്റോറേജ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അടുക്കളയ്ക്ക് എത്ര സ്ഥലം വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും.നിങ്ങൾ അടുക്കളയും ഡൈനിംഗ് സെക്ഷനും ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് 25 ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. ഇതിൽ 10-12 ചതുരശ്ര മീറ്റർ അടുക്കളയ്ക്കായി എടുക്കുകയും ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൈനിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇവയായിരുന്നു ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനുള്ള പൊടിക്കൈകൾ, കാണു #ബാത്ത് ഘർ കി ,  അൾട്രാടെക്കിൽ നിന്ന്

 

ഗൃഹനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചും നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയാൻ അൾട്രാടെക് സിമെന്റിന്റെ  #വീടിന്റെ കാര്യം - തുടർന്ന് കാണുക..

 

#ഹോംബിൽഡിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അൾട്രാടെക് സിമെന്റിന്റെ  #വീടിന്റെ കാര്യം - തുടർന്ന് കാണുക.ഗൃഹ നിർമ്മാണ ടിപ്സിനെകുറിച്ച   കൂടുതലറിയുക ഇവിടെ- https://www.ultratechcement.com/

 

""അൾട്രാടെക് ഇന്ത്യയുടെ നമ്പർ 1 സിമന്റ് ആണ്"" ""

 

അൾട്രാടെക്കിനെക്കുറിച്ച്: ഗ്രേ സിമന്റ്, റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് (ആർഎംസി), വൈറ്റ് സിമന്റ് എന്നിവയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മാതാവാണ് അൾട്രാടെക് സിമന്റ് ലിമിറ്റഡ്. ആഗോളതലത്തിൽ മുൻനിര സിമന്റ് ഉത്പാദകരിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. അൾട്രാടെക് ഒരു ബ്രാൻഡായി 'കരുത്ത്', 'വിശ്വാസ്യത', 'ഇന്നൊവേഷൻ' എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്. പുതിയ ഇന്ത്യയെ നിർവ്വചിക്കുന്ന വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും ഘടനകളും സൃഷ്ടിക്കാൻ അവരുടെ ഭാവനയുടെ അതിരുകൾ നീട്ടാൻ ഈ സവിശേഷതകൾ ഒരുമിച്ച് എഞ്ചിനീയർമാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.

 

സ്വീകരണമുറിയുടെ വലുപ്പം ബെഡ് റൂം വലുപ്പം | മുറിയുടെ വലുപ്പം | കെട്ടിട സാമഗ്രികൾ | വീടു പണിയുന്നതിനുള്ള ടിപ്സ്  | വീട് പണി

 

അൾട്രാറെകുമായി ബന്ധപെടുക 

Subscribe to our channel: https://bit.ly/32SHGQ4 

 

Connect with UltraTech on: Facebook - https://www.facebook.com/UltraTechCem...

 

Twitter - https://twitter.com/ultratechcement 

 

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/ultr... 

 

Click here to see more such videos on homebuilding: https://bit.ly/3hQC8gm

 

 #SizeOfLivingRoom #BedroomSize #RoomSizes #BuildingMaterials #HomeBuildingTips #Buildahouse

Planning

വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്

വീട് പണിയുന്നു എങ്കിൽ വാട്ടർപ്രൂഫിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വീടിനു ലഭിക്കുന്നു ഈർപ്പവും ചോർച്ചയും പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സുരക്ഷ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം വാട്ടർപ്രൂഫിങ് സംബന്ധിച്ച ചില സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ. വീട് പണിയുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. വീട് പണിയുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റു വിവരങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യൂ http://bit.ly/2ZD1cwk 

 

‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details.

 

 #BaatGharKi #UltraTechCement

Choosing Land

ശരിയായ സ്ഥലം എങ്ങിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും

വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. പ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യൂ,വീടു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിയ്ക്കൂ http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement 

 

#PlotSelection #UltraTech #BaatGharki

 

Subscribe to our YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC7R0m2JO9EsJNJZPDR2U7YQ?sub_confirmation=1

Website: https://www.ultratechcement.com/

Follow us on: Facebook: https://www.facebook.com/UltraTechCementLimited

Twitter: https://twitter.com/ultratechcement

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ultratechcement/

Choosing Land

പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ, ഡോക്ക്യൂമെന്റ്‌സ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പ്ലോട്ടിന്റെ ഡോക്ക്യൂമെന്റ്‌സിന്റെ പ്രാധാന്യമെന്താണെന്ന്നോ ക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യൂ,വീടു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിയ്ക്കൂ http://bit.ly/2ZD1cwk

Choosing Land

പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ |

ഒരു ഭൂമി വാങ്ങുമ്പോൾ, അത് തർക്ക ഭൂമിയല്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഭൂമി വാങ്ങുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഡോക്ക്യൂമെന്റ്‌സ് പരിശോധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യൂ,വീടു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിയ്ക്കൂ http://bit.ly/2ZD1cwk 

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement

Supervising Work

പ്ലാസ്‌റ്ററിങ്ങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യൂ, വീടു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിയ്ക്കൂ http://bit.ly/2ZD1cwk

 

‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details.

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement

Supervising Work

കോൺക്രീറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങ്

കോൺക്രീറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിനായി, മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കോൺക്രീറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കൂ, വീടിന്റെ കാര്യം,

 

 

അൾട്രാ ടെക്കിൽ നിന്നും - http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#UltraTechCement

Supervising Work

കോൺക്രീറ്റ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ടിങ് ആൻഡ് പ്ലേസിങ്

കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഉടൻ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. കോൺക്രീറ്റ് പ്ലെസിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് ചില ടിപ്‌സ്. കണ്ടുകൊണ്ടിരിയ്ക്കു വീടിൻറെ കാര്യം, സന്ദർശിയ്ക്കു http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#BaatGharKi #homebuilding #UltraTechCement

Supervising Work

പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങ് പ്രോബ്ലംസും പരിഹാരവും

സാധാരണയായി കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്രതലത്തിൽ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള കറകൾ അടിഞ്ഞു കൂടും. ഈ വിഡിയോയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്നുള്ള പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കൂ, വീടിന്റെ കാര്യം,

 

അൾട്രാ ടെക്കിൽ നിന്നും - http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#UltraTechCement #BaatGharKi #homebuilding

Supervising Work

ആർ സി സി ഫൂട്ടിങ്സ്

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുഴുവൻ ഭാരവുംഅതിന്റെ ആർ സി സി ഫൂട്ട് വഹിക്കുന്നു. ആർ സി സി ഫൂട്ടിങ്സ് നിർമ്മാണരീതികൾ മനസ്സിലാക്കാം. കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കൂ, വീടിന്റെ കാര്യം,

അൾട്രാ ടെക്കിൽ നിന്നും - http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#UltraTechCement

Supervising Work

എന്താണ് ടൈൽസ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ശരിയായ രീതി

ടൈൽസ് ശരിയായി രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന്‌റെ ലുക്ക് വൃത്തികേടാവും. വരൂ ടൈൽസ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ശരിയായ രീതിയെക്കുറിച്ച്‌ മനസ്സിലാക്കാം. വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകൾക്കായി, കണ്ടു കൊണ്ടിരിയ്ക്കൂ

 

#വീടിന്‌റെകാര്യം https://bit.ly/3cEpAaN

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #homebuilding

Supervising Work

കൺസീൽഡ് പെപ്പിങ്ങ്

വീട് വളരെ മനോഹരമായി കാണപ്പെടാൻ കൺസീൽഡ് പൈപ്പിങ്ങ് ചെയ്യെണം, അപ്പോൾ കൺസീൽഡ് പൈപ്പിങ്ങിനെക്കു റിച്ച്‌ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കണ്ടു കൊണ്ടിരിയ്ക്കൂ #വീടിന്‌റെ കാര്യം

 

#BaatGharKi #homebuilding #UltraTechCement

Supervising Work

കുഴിയെടുപ്പ്

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടിത്തറയ്ക്കായി കുഴിയെടുപ്പ് ശരിയായ രീതിയിൽ ആയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വീടിന് കരുത്തില്ലാതാകും. കുഴിയെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കൂ , വീടിന്റെ കാര്യം, അൾട്രാ ടെക്കിൽ നിന്നും.

 

 

https://bit.ly/3pl5mWz

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #homebuilding

Supervising Work

ഇലക്ട്രിക്കൽ ജ ോലി ചെയ്യുജപോൾ എടുജക്കണ്ട സുരക്ഷ നടപടികൾ

വയറിങ്ങ് ജോലികൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് വയറിങ്ങ് ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യൂ, വീടു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിയ്ക്കൂ http://bit.ly/2ZD1cwk

 

‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details.

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement

Supervising Work

കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിൽ ജലത്തിന്‌റെ അളവിന്‌റെ മഹത്ത്വം

കോൺക്രീറ്റിന്‌റെ ബലം അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ജലത്തിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിയ്ക്കും. നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തെക്കുറിച്ച്‌ മനസ്സിലാക്കാം. കണ്ടു കൊണ്ടിരിയ്ക്കൂ #വീടിന്‌റെ കാര്യം അൾട്രാ ടെക്കിൽ നിന്നും.

 

https://bit.ly/3eT0qVf

 

#BaatGharKi #UltraTechCement

Supervising Work

പ്ലിന്ത് ബീം എങ്ങിനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്?

പ്ലിന്ത് ബീം, ചുവരിനും ഫൗണ്ടേഷിനും ഇടയിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇത് ചുവരുകൾക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു. വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി കണ്ടു കൊണ്ടിരിയ്ക്കൂ

 

#വീടിന്‌റെ കാര്യം https://bit.ly/3rjDC5N

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #homebuilding

Supervising Work

ഡംപ് പ്രൂഫിംങ്ങിൻറെ ശരിയായ രീതി

താങ്കൾക്കറിയാമോ ഈർപ്പം തറയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാം, ഡാംപ് പ്രൂഫിംങ്ങ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ ചോർച്ചയിൽ നിന്നും എങ്ങിനെ രക്ഷിയ്ക്കാം? കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിയ്ക്കു, വീടിൻറെ കാര്യം അൾട്രാടെക്കിൽ നിന്നും. http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#UltraTechCement

Supervising Work

ൽ നിന്നും എങ്ങിനെ സംരക്ഷണം നേടാം?

Shrinkage cracks വീടിന് ബലക്ഷയം ഉണ്ടാക്കുന്നു. Shrinkage cracks-ൽ നിന്നും എങ്ങിനെ സംരക്ഷണം നേടാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച്‌ മനസ്സിലാക്കാം. വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിയ്ക്കൂ #വീടിന്‌റെ കാര്യം അൾട്രാ ടെക്ക് സിമന്റിൽ നിന്നും.

 

https://bit.ly/3aGrupX

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #homebuilding

Supervising Work

കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഏണിപ്പടികൾ എങ്ങിനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ?

കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഗോവണി 6 എളുപ്പ ഘടങ്ങളിലൂടെ എങ്ങിനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കണ്ടു കൊണ്ടിരിയ്ക്കൂ വീടിന്റെ കാര്യം. https://bit.ly/3setOKX

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #homebuilding

Supervising Work

ക്ട്കയുെിങ്ങ് ചെയ്യോനുള്ള ശരിയോയ രിതി

കോൺക്രീറ്റ് ഘടനയ്ക്ക് ക്യേൂറിങ്ങ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും ഇത് ചെയ്യേണ്ട രീതികളെക്കുറിച്ചും അറിയൂ. നിങ്ങളുടെ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യൂ,വീടു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിയ്ക്കൂ http://bit.ly/2ZD1cwk

 

‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details.

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement

Supervising Work

അടിത്തറ നിർമ്മാണത്തിൽ എങ്ങിനെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം

ഒരു ഉറപ്പുള്ള വീട് നിർമ്മാണത്തിനായി, ഉറപ്പുള്ള തറ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. തറ നിർമ്മിയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ടിപ്പ്‌സുകൾ നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യൂ, വീടു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിയ്ക്കൂ http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement

 

UltraTech Cement Limited is the largest cement company in India and among the leading producers of cement globally. It is also the country’s largest manufacturer of white cement and Ready Mix Concrete.

 

#BuildingFoundation #Ultratech #BaatGharki 

 

Subscribe to our YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC7R0m2JO9EsJNJZPDR2U7YQ?sub_confirmation=1

Website: https://www.ultratechcement.com/

Follow us on:

Facebook: https://www.facebook.com/UltraTechCementLimited

Twitter: https://twitter.com/ultratechcement

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ultratechcement/

15 തരം സിമന്റ്: ഉപയോഗങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ഗ്രേഡുകളും | അൾട്രാടെക്

15 തരം സിമന്റ്: ഉപയോഗങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ഗ്രേഡുകളും

നിങ്ങളുടെ വീടിന് അനുയോജ്യമായ വിവിധ തരം സിമന്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുക. വീട് പണിയുമ്പോൾ അറിവുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവരുടെ പൊതുവായ ഉപയോഗങ്ങളും ഗ്രേഡുകളും കണ്ടെത്തുക.

AAC ബ്ലോക്കുകളുടെ തരങ്ങളും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും | അൾട്രാടെക്

AAC ബ്ലോക്കുകളുടെ തരങ്ങളും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും

ലഭ്യമായ വിവിധ തരം AAC ബ്ലോക്കുകളും അവയുടെ തനതായ ഗുണങ്ങളും അറിയുക. AAC ബ്ലോക്കുകൾ എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കുകയും അവയുടെ ഗുണങ്ങളെയും പരിമിതികളെയും കുറിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ വീട് ഉയർത്താൻ വ്യത്യസ്ത തരം സ്റ്റെയർകേസുകൾ | അൾട്രാടെക്

നിങ്ങളുടെ വീട് ഉയർത്താൻ വ്യത്യസ്ത തരം സ്റ്റെയർകേസുകൾ

കോണിപ്പടികളുടെ തരങ്ങൾ അവയുടെ ഡിസൈൻ ഓപ്ഷനുകൾ മുതൽ വീടുകളിലെ പ്രയോഗം വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഏത് സ്ഥലത്തിനും അനുയോജ്യമായ അറിവോടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് സ്റ്റെയർ ഡിസൈൻ തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.

ചുവരുകളിലെ നനവ്: തരങ്ങൾ, കാരണങ്ങൾ, പ്രതിരോധം | അൾട്രാടെക്

ചുവരുകളിലെ നനവ്: തരങ്ങൾ, കാരണങ്ങൾ, പ്രതിരോധം

ഭിത്തികളിലെ നനവ് ഗുരുതരമായ ഘടനാപരമായ നാശത്തിന് കാരണമാകുകയും ആരോഗ്യപരമായ അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് വായിച്ച് ചുവരുകളിൽ വെള്ളം കയറുന്നത് എങ്ങനെ തടയാമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

ഫ്ലൈ ആഷ് ബ്രിക്സ് vs റെഡ് ബ്രിക്സ് - ഏതാണ് നല്ലത്? | അൾട്രാടെക് സിമന്റ്

ഫ്ലൈ ആഷ് ബ്രിക്സ് vs റെഡ് ബ്രിക്സ് - ഏതാണ് നല്ലത്?

ഫ്ലൈ ആഷ് ഇഷ്ടികകൾക്കും ചുവന്ന ഇഷ്ടികകൾക്കും ഇടയിൽ, ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഭവന നിർമ്മാണത്തിൽ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ വിവിധ ഗുണങ്ങളും ഗുണങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.

കോൺക്രീറ്റിലെ വേർതിരിവ്: കാരണങ്ങളും ഫലങ്ങളും | അൾട്രാടെക് സിമന്റ്

കോൺക്രീറ്റിലെ വേർതിരിവ്: കാരണങ്ങളും ഫലങ്ങളും | അൾട്രാടെക് സിമന്റ്

കോൺക്രീറ്റിലെ വേർതിരിവ് എന്നത് പുതുതായി മിക്സഡ് കോൺക്രീറ്റിലെ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കോൺക്രീറ്റിന്റെ വേർതിരിവിനെ ബാധിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക.

ഫ്ലോർ സ്‌ക്രീഡിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമഗ്ര ഗൈഡ് | അൾട്രാടെക്

ഫ്ലോർ സ്‌ക്രീഡിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമഗ്ര ഗൈഡ്

ഫ്ലോർ സ്‌ക്രീഡിംഗിനെക്കുറിച്ചും നിർമ്മാണത്തിലെ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയുക. ഫ്ലോർ സ്‌ക്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്തുടരേണ്ട ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഈ ബ്ലോഗ് വായിക്കുക.

ബേസ്മെൻറ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് രീതികൾ: ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഗൈഡ് | അൾട്രാടെക്

ബേസ്മെൻറ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് രീതികൾ: ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഗൈഡ്

ജലത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ തടയുന്നതിനും പൂപ്പൽ വളർച്ച പോലുള്ള മറ്റ് ചെലവേറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ബേസ്മെൻറ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് അത്യാവശ്യമാണ്. ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ബേസ്മെൻറ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

ചോർച്ചയുള്ള മേൽക്കൂര എങ്ങനെ നന്നാക്കും? | അൾട്രാടെക് സിമന്റ്

ചോർച്ചയുള്ള മേൽക്കൂര എങ്ങനെ നന്നാക്കും?

ഈ സമഗ്രമായ ഗൈഡ് വായിച്ചുകൊണ്ട് ചോർച്ചയുള്ള മേൽക്കൂര എങ്ങനെ നന്നാക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തുക. മേൽക്കൂരയിൽ ജലത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും സീലിംഗ് ലീക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുക.

എന്താണ് സ്ലാബ്?

നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലാബുകളുടെ തരങ്ങൾ | അൾട്രാടെക് സിമന്റ്

വ്യത്യസ്ത തരം സ്ലാബുകൾക്ക് അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. വീട് നിർമ്മാണത്തിലും നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിലും സ്ലാബുകളുടെ തരങ്ങളും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മനസിലാക്കാൻ ഈ ബ്ലോഗ് വായിക്കുക.

കോൺക്രീറ്റിലെ വിവിധ തരം വിള്ളലുകൾ | അൾട്രാടെക് സിമന്റ്

കോൺക്രീറ്റിലെ വിവിധ തരം വിള്ളലുകൾ

കോൺക്രീറ്റിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിള്ളലുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക. വിവിധ വിള്ളലുകൾ മനസിലാക്കി നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഭിത്തിക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. കൂടുതൽ വായിക്കുക.

എന്താണ് പിച്ച്ഡ് റൂഫ്, തരങ്ങളും അവിടെയുള്ള ഗുണങ്ങളും | അൾട്രാടെക് സിമന്റ്

എന്താണ് പിച്ച്ഡ് റൂഫ്, തരങ്ങളും അവിടെയുള്ള ഗുണങ്ങളും

പിച്ച് ചെയ്ത മേൽക്കൂരകളും അവയുടെ ഗുണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീടിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വിവിധ തരം പിച്ച് മേൽക്കൂരകളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഈ വിജ്ഞാനപ്രദമായ ബ്ലോഗ് വായിക്കുക.

എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോയിന്റ്, അതിന്റെ തരങ്ങൾ | അൾട്രാടെക്

എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോയിന്റ്, അതിന്റെ തരങ്ങൾ

നിർമ്മാണത്തിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജോയിന്‍റുകളെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഉറപ്പുള്ളതും ശക്തവുമായ ഘടനയെ കുറിച്ച് അറിയുക. കോൺക്രീറ്റിൽ സന്ധികൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഈ ബ്ലോഗ് വായിക്കുക.

ചുവരുകൾക്കുള്ള പെയിന്റിംഗ് നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതികതകളും | അൾട്രാടെക്

ചുവരുകൾക്കുള്ള പെയിന്റിംഗ് നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതികതകളും

ഈ പെയിന്റിംഗ് നുറുങ്ങുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ഫലങ്ങൾ നേടൂ. ഈ ആത്യന്തിക ഹോം പെയിന്റിംഗ് ഗൈഡ് നിങ്ങളെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള പ്രക്രിയയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകും.

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പുറം ഭിത്തികൾക്ക് നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള 10 നുറുങ്ങുകൾ | അൾട്രാടെക്

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പുറം ഭിത്തികൾക്ക് നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള 10 നുറുങ്ങുകൾ

ബാഹ്യ ഭിത്തികൾക്കുള്ള നിറം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാസ്തുവിദ്യയ്ക്കും ഡിസൈൻ ശൈലിക്കും അനുയോജ്യമായ നിറങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

ഇഷ്ടികകളുടെ വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളും ഗുണങ്ങളും

ഇഷ്ടികകളുടെ തരങ്ങൾ: നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള ഇഷ്ടികകളുടെ സവിശേഷതകൾ | അൾട്രാടെക്

വീടുകൾക്കുള്ള വ്യത്യസ്ത തരം ഇഷ്ടികകളിൽ വെയിലിൽ ഉണക്കിയതും കത്തിച്ചതുമായ കളിമൺ ഇഷ്ടികകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവയുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അവ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന തെറ്റുകൾ തടയുകയും ചെയ്യുക.

എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ്? തരങ്ങളും ഘടനയും ഗുണങ്ങളും | അൾട്രാടെക്

എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ്? തരങ്ങളും ഘടനയും ഗുണങ്ങളും

കോൺക്രീറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കുകയും തരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക. ശക്തവും മോടിയുള്ളതുമായ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കോൺക്രീറ്റിന്റെ വിവിധ ഗുണങ്ങളും ഘടനയും ഉപയോഗങ്ങളും അറിയുക

ടൈൽ പശ: വിവിധ തരം ടൈൽ പശകളും അവയുടെ ഗുണങ്ങളും | അൾട്രാടെക് സിമന്‍റ്

ടൈൽ പശ: വിവിധ തരം ടൈൽ പശകളും അവയുടെ ഗുണങ്ങളും | അൾട്രാടെക് സിമന്‍റ്

വിജയകരമായി ടൈല്‍ ഇടുന്ന ജോലി വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ടൈൽ പശ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള ടൈൽ പശകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ പ്രയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി കുറ്റമറ്റതും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ഫിനിഷ് നേടുക.

കോൺക്രീറ്റിലെ മിശ്രിതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൈഡ്: 10 തരങ്ങളും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും | അൾട്രാടെക്

കോൺക്രീറ്റിലെ മിശ്രിതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൈഡ്: 10 തരങ്ങളും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും

കോൺക്രീറ്റിലെ വിവിധ തരം മിശ്രിതങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയ്ക്ക് കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. കോൺക്രീറ്റിലെ മിശ്രിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഈ ബ്ലോഗ് വായിക്കുക.

എന്താണ് പ്രീകാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ്? തരങ്ങളും പ്രയോജനങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും | അൾട്രാടെക്

എന്താണ് പ്രീകാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ്? തരങ്ങളും പ്രയോജനങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും | അൾട്രാടെക്

നിർമ്മാണ സമയം, തൊഴിൽ ചെലവ് മുതലായവ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യക്ഷമമായ മെറ്റീരിയലാണ് പ്രീകാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ്. പ്രീകാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് തരങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയുക

മൈക്രോ കോൺക്രീറ്റ്: ഉപയോഗങ്ങളും പ്രയോജനങ്ങളും പ്രയോഗവും | അൾട്രാടെക്

മൈക്രോ കോൺക്രീറ്റ്: ഉപയോഗങ്ങളും പ്രയോജനങ്ങളും പ്രയോഗവും

ടൈലുകൾക്ക് ഒരു സൗന്ദര്യാത്മക രൂപം നൽകാൻ മൈക്രോ കോൺക്രീറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൈക്രോ കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഗുണങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും അതിന്റെ പ്രയോഗവും ഘട്ടം ഘട്ടമായി പഠിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ വീട് പണിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 9 അടുക്കള വാസ്തു ടിപ്പുകൾ | അൾട്രാടെക്

നിങ്ങളുടെ വീട് പണിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 9 അടുക്കള വാസ്തു ടിപ്പുകൾ

അടുക്കള വാസ്തു നുറുങ്ങുകളെക്കുറിച്ചും ഒരു പുതിയ അടുക്കള നിർമ്മിക്കുമ്പോഴോ അത് പുനർനിർമ്മിക്കുമ്പോഴോ അത് എങ്ങനെ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയാൻ ഈ ലേഖനം വായിക്കുക.

സമതുലിതമായ ഇടം സൃഷ്ടിക്കാൻ വീടിനുള്ള വാസ്തു ശാസ്ത്ര ടിപ്പുകൾ | അൾട്രാടെക്

സമതുലിതമായ ഇടം സൃഷ്ടിക്കാൻ വീടിനുള്ള വാസ്തു ശാസ്ത്ര ടിപ്പുകൾ

വീട് പണിയുമ്പോൾ ഈ വാസ്തു ശാസ്ത്ര നുറുങ്ങുകൾ പിന്തുടരുക, അത് പോസിറ്റീവ് എനർജി, സമൃദ്ധി, സന്തോഷം എന്നിവ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നു.

പ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള വാസ്തു നുറുങ്ങുകൾ: ശരിയായ പ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക | അൾട്രാടെക്

പ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള വാസ്തു നുറുങ്ങുകൾ: ശരിയായ പ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു പ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഉടമയ്ക്ക് ഭാഗ്യവും ഭാഗ്യവും നൽകുന്നു. പ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള വാസ്തു നുറുങ്ങുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഈ ലേഖനം വായിക്കുക.

സ്വീകരണമുറിക്ക് സഹായകമായ 15 വാസ്തു ടിപ്പുകൾ | അൾട്രാടെക്

സ്വീകരണമുറിക്ക് സഹായകമായ 15 വാസ്തു ടിപ്പുകൾ

ലിവിംഗ് റൂം എന്നത് മുഴുവൻ കുടുംബവും ഒരുമിച്ചു സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഇടമായതിനാൽ, വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്തെ പോസിറ്റീവ് വൈബുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വീകരണമുറിക്കുള്ള ചില വാസ്തു ടിപ്പുകൾ നോക്കാം.

നിങ്ങളുടെ വീടിനെ കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നിർമ്മാണ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ

നിങ്ങളുടെ വീടിനെ കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നിർമ്മാണ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ

ഈ 5 ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നിർമ്മാണ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൂടുതൽ മോടിയുള്ള ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സുരക്ഷിതമായ നിർമ്മാണ രീതികളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വിദഗ്ധരുടെ ഈ ബ്ലോഗ് വായിക്കുക

മഴവെള്ള സംഭരണ ​​സംവിധാനം: ഘട്ടങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ, തരങ്ങൾ | അൾട്രാടെക്

മഴവെള്ള സംഭരണ ​​സംവിധാനം: ഘട്ടങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ, തരങ്ങൾ

പിന്നീടുള്ള ഉപയോഗത്തിനായി വെള്ളം ശേഖരിക്കാനും സംഭരിക്കാനും ഒരു മഴവെള്ള സംഭരണ ​​സംവിധാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള 4 ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ. നിങ്ങളുടെ വീടിനുള്ള മഴവെള്ള സംഭരണ ​​സംവിധാനത്തിന്റെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പ്രക്രിയ പഠിക്കുക

സന്തോഷകരമായ വീടിന് വാസ്തു പ്രകാരം പൂജാമുറിക്കുള്ള 6 ടിപ്പുകൾ | അൾട്രാടെക്

സന്തോഷകരമായ വീടിന് വാസ്തു പ്രകാരം പൂജാമുറിക്കുള്ള 6 ടിപ്പുകൾ

വാസ്തു അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പൂജാമുറി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും സമാധാനപരവും യോജിപ്പുള്ളതുമായ ഇടത്തിനായി ശരിയായ ദിശയും ലേഔട്ടും അലങ്കാരവും എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

ചുവരുകളിലെ വിള്ളലുകൾ എങ്ങനെ നന്നാക്കും? | അൾട്രാടെക് സിമന്റ്

ചുവരുകളിലെ വിള്ളലുകൾ എങ്ങനെ നന്നാക്കും?

മതിൽ കേടുപാടുകൾ അപകടകരവും ആകർഷകമല്ലാത്തതുമാണ്. ഭിത്തികളിലെ വിള്ളലുകൾ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി നന്നാക്കാമെന്ന് അറിയുക, ഭിത്തികളിലെ വിള്ളലുകൾ പരിഹരിക്കുമ്പോൾ വലിയ ചിലവുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ വായിക്കുക.

ഉറക്കം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മാസ്റ്റര്‍ ബെഡ്‍റൂം വാസ്തു നുറുങ്ങുകള്‍ | ആൾട്രാടെക്

ഉറക്കം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മാസ്റ്റര്‍ ബെഡ്‍റൂം വാസ്തു നുറുങ്ങുകള്‍

നിങ്ങളുടെ മുറിയിലെ ഊർജപ്രവാഹം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ ബെഡ്‌റൂമിനായുള്ള ചില വാസ്തു ടിപ്പുകൾ ഇതാ. ഈ മാസ്റ്റർ ബെഡ്‌റൂം വാസ്തു നുറുങ്ങുകൾ സമാധാനപരവും യോജിച്ചതുമായ ഉറങ്ങാനുള്ള അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യും.

വീപ്പ് ഹോൾസ്: ഉദ്ദേശ്യം, തരങ്ങൾ, സ്ഥാനം | അൾട്രാടെക് സിമന്റ്

വീപ്പ് ഹോൾസ്: ഉദ്ദേശ്യം, തരങ്ങൾ, സ്ഥാനം

വീപ്പ് ഹോളുകൾ, തരങ്ങൾ, അവയുടെ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥാനം എന്നിവ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. റിട്ടൈനിംഗ് ഭിത്തികളിലെ വീപ്പ് ഹോളുകളുടെ ഉദ്ദേശ്യം അറിയാൻ ഈ ബ്ലോഗ് വായിക്കുക.

കാവിറ്റി വാള്‍: നേട്ടങ്ങളും നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയും | അൾട്രാടെക്

കാവിറ്റി വാള്‍: നേട്ടങ്ങളും നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയും

ഒരു കാവിറ്റി വാള്‍ എന്താണെന്നും വിവിധ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാവിറ്റി വാളിന്‍റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചും അവയുടെ അനുയോജ്യമായ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയുക.

ടൈൽ പോപ്പിംഗ്: അതെന്താണ്, എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം | അൾട്രാടെക്

ടൈൽ പോപ്പിംഗ്: അതെന്താണ്, എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം

ഫ്ലോർ ടൈലുകൾ പോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ടൈലുകൾ പൊങ്ങിവരുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്നും അറിയുക. ഫ്ലോർ ടൈലുകൾ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം എന്നറിയാൻ ഈ ബ്ലോഗ് വായിക്കുക

പോയന്‍റിങ്ങിന്‍റെ തരങ്ങളും നിർമ്മാണത്തിലെ അവയുടെ ഗുണങ്ങളും | അൾട്രാടെക്

പോയന്‍റിങ്ങിന്‍റെ തരങ്ങളും നിർമ്മാണത്തിലെ അവയുടെ ഗുണങ്ങളും

നിർമ്മാണത്തിലെ വ്യത്യസ്ത തരം പോയിന്റിംഗ്, അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ സൗന്ദര്യവും ഈടുനിൽപ്പും എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് മനസിലാക്കുക

നിർമ്മാണത്തിലെ ലിന്റൽ എന്താണ്? തരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും | അൾട്രാടെക്

നിർമ്മാണത്തിലെ ലിന്റൽ എന്താണ്? തരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും

ഒരു ലിന്റൽ ഒരു തിരശ്ചീന ബീം ആണ്, അത് ലോഡ് താങ്ങുകയും കെട്ടിടത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ശക്തി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കോൺക്രീറ്റ് ലിന്റൽ എന്താണെന്നും ലിന്റലുകളുടെ തരത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ ഈ ബ്ലോഗ് വായിക്കുക.

ശരിയായ വാട്ടർ സിമന്റ് അനുപാതം എന്താണ് | അൾട്രാടെക്

ശരിയായ വാട്ടർ സിമന്റ് അനുപാതം എന്താണ്

കോൺക്രീറ്റ് മിക്‌സിംഗിലെ വാട്ടർ സിമന്റ് അനുപാതം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും അത് കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതത്തിന്റെ ശക്തിയെയും ഈടുനിൽക്കുന്നതിനെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. ശരിയായ അളവ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ബ്ലോഗ് വായിക്കുക.

നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ മെഷീനുകളുടെ തരങ്ങൾ | അൾട്രാടെക്

നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ മെഷീനുകളുടെ തരങ്ങൾ

വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ മെഷീനുകൾ അറിയുക. ആവശ്യകതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാൻ തരം, ടിൽറ്റിംഗ് ഡ്രം, ടിൽറ്റിംഗ് ചെയ്യാത്ത ഡ്രം, കോൺക്രീറ്റ് ബാച്ച് മിക്സർ എന്നിവയും അതിലേറെയും


ഒരു കിണർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം

ഒരു കിണർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം

നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പല പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിനായി കിണറുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇന്നും, ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ, ജലവിതരണത്തിനുള്ള ഏക സ്രോതസ്സായി ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് കിണറിനെ മാത്രമാണ്. അത്തരമൊരു സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ വീട് പണിയുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുക.

വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിലെ സാധാരണ തെറ്റുകൾ

വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിലെ സാധാരണ തെറ്റുകൾ

നിങ്ങളുടെ വീടിനെ വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നതിന്, മേൽക്കൂരയും ഭിത്തികളും ജനലുകളും അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വെള്ളത്തിന് ഒരു കോണിൽ നിന്നും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ശരിയായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നനവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ബലത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാകുകയും ചെയ്യും. നിർമ്മാണ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില സാധാരണ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് തെറ്റുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

സ്ഥലം വാങ്ങുകയാണോ? ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ മറക്കരുത്.

സ്ഥലം വാങ്ങുകയാണോ? ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ മറക്കരുത്.

നിങ്ങളുടെ വീട് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി സ്ഥലം വാങ്ങുന്നത് പിന്‍വലിക്കാനോ റദ്ദുചെയ്യാനോ പറ്റാത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ്. ഇതിനർത്ഥം, നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഈ വാങ്ങൽ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അത് പഴയപടിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രതിബദ്ധതയായി മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പൂർവാവസ്ഥയിലാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും എന്നാണ്.

നിർമ്മാണത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ ജോലി

നിർമ്മാണത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ ജോലി

നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ പങ്കാളികളാണ്. ഉടമസ്ഥർ - നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും, വീട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന ആർക്കിടെക്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ വീട് പണിയുന്ന തൊഴിലാളികളും മേസൺമാരും, എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കരാറുകാരൻ. നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു അവിഭാജ്യ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിശ്ചിത സമയത്തിനും ബജറ്റിനും ഉള്ളിൽ കെട്ടിട പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ കരാറുകാരന്‍റെ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ടൈലുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 101 ഗൈഡ്

ടൈലുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 101 ഗൈഡ്

ടൈലുകള്‍ പാകുന്നതും ഉറപ്പിക്കലും ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് കൂടാതെ മുൻകരുതൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ടൈലിംഗ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് ഇതാ

കോണിപ്പടികളുടെ നിർമ്മാണം: കോൺക്രീറ്റ് കോണിപ്പടികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ 7 ഘട്ടങ്ങൾ

കോണിപ്പടികളുടെ നിർമ്മാണം: കോൺക്രീറ്റ് കോണിപ്പടികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ 7 ഘട്ടങ്ങൾ

ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റെയർകേസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആറ് ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

നിങ്ങളുടെ വീടിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഇഷ്ടികകൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?

നിങ്ങളുടെ വീടിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഇഷ്ടികകൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?

ശക്തമായ ഇഷ്ടികകൾ ദൃഢമായ മതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിന്‍റെ ഫലമായി നിങ്ങൾ ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ ഘടനാപരമായി മികച്ച ശക്തി ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഇഷ്ടികകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ നാല് രീതികൾ ഇതാ.

ആധാരവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും

ആധാരവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും

ഭൂമിയുടെയും വസ്തുവിന്റെയും കാര്യം വരുമ്പോൾ, തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത വാങ്ങൽ പ്രക്രിയയ്ക്ക് സാങ്കേതിക രേഖയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന അറിവ് ആവശ്യമാണ്

വാട്ടർപ്രൂഫിങ്, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം, രീതികൾ, ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം

വാട്ടർപ്രൂഫിങ്, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം, രീതികൾ, ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം

നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഒരു അഭയം മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത താവളമാണ്. ഇത് ആശ്വാസത്തിന്‍റെ ഒരു മൃദു കുഷ്യനായി വർത്തിക്കുകയും പ്രകൃതിശക്തികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്, വരും തലമുറകൾക്കായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വീട് പണിയാൻ നിങ്ങൾ ധാരാളം സമയവും പണവും ഊർജ്ജവും നിക്ഷേപിക്കുന്നത്.

ഭവനനിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

ഭവനനിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ വീട് നിര്‍മ്മിക്കുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വീടുനിർമ്മാണത്തിന്‍റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളറിയേണ്ടത് നിർണായകമാകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീടുനിർമ്മാണ യാത്രയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീടിന്‍റെ നിർമ്മാണം ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ട്രാക്കുചെയ്യാനും കഴിയും

നിങ്ങളുടെ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് മുൻപ് ചിതലിനെതിരായ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് നടത്തൽ

നിങ്ങളുടെ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് മുൻപ് ചിതലിനെതിരായ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് നടത്തൽ

ചിതലുകൾ ഒരു ശല്യമാണ്. അവ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫർണിച്ചറുകൾ, ഫിക്സ്ചറുകൾ, തടിഘടനകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ നാശമുണ്ടാക്കാന്‍ അവയ്ക്ക് കഴിയും. ഇത് തടയുന്നതിന്, നിങ്ങൾ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു ആന്‍റി-ടെർമൈറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്‍റ് മാത്രം ചെയ്താല്‍മതി.

വാട്ടർപ്രൂഫിങ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ

വാട്ടർപ്രൂഫിങ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ

ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പരിഹാരം വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ ഇനിപ്പറയുന്ന മേഖലകളിൽ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് വളരെ പ്രധാനമാണ്:

വളരെക്കാലം നിലനില്‍ക്കുന്ന ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ സ്റ്റീൽ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം, ഇതാ ശരിയായ വഴി

വളരെക്കാലം നിലനില്‍ക്കുന്ന ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ സ്റ്റീൽ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം, ഇതാ ശരിയായ വഴി

ശരിയായ ഗുണനിലവാരമുള്ള സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ വീടിനെ കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ സ്റ്റീലാണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കുറെ ചുവടുകൾ ഇതാ.

വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വീട് പണിയുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വീട് പണിയുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

കേരളത്തില്‍ പല ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ വർഷവും വെള്ളപ്പൊക്കം പതിവായിരിക്കുകയാണ്. അവ നമ്മുടെ വീടുകൾക്ക് വലിയ നാശം വരുത്തും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വീടുകൾ ആവശ്യമാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താം.

സ്‌ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ രേഖകൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക

സ്‌ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ രേഖകൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക

നിങ്ങളുടെ പ്ലോട്ട് വാങ്ങുക എന്നതാണ് ഒരു വീട് പണിയുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തെ വലിയ ഘട്ടം. പിന്നീട് നിയമപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാനായി നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റേഷനുകളും നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തെ സിമന്റ് സംഭരണം

നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തെ സിമന്റ് സംഭരണം

സിമന്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ്. ഈർപ്പവുമായി സമ്പർക്കത്തില്‍ വരുന്നതിലൂടെ ഇത് കട്ടപിടിക്കുമെന്നതിനാല്‍ ഒരു ഉണങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സൂക്ഷിക്കണം. ശരിയായ സിമന്റ് സംഭരണത്തിനായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാ.

കോൺക്രീറ്റിന്റെ കംപ്രസ്സീവ് ശക്തി എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം

കോൺക്രീറ്റിന്റെ കംപ്രസ്സീവ് ശക്തി എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം

ഒരു വീട് കരുത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ശരിയായ രീതിയില്‍ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതം ശരിയായി പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാകുന്നത്. . കോൺക്രീറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് 2 തരത്തിലുണ്ട് - കാസ്റ്റിംഗിന് മുമ്പും സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷവും. കോൺക്രീറ്റിന്റെ കംപ്രസ്സീവ് ശക്തി പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

ഹരിതഗൃഹം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം

ഹരിതഗൃഹം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം

ഒരു വീടിനെ ഹരിതഗൃഹമാക്കുക എന്നത് ഇപ്പോൾ വീട് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഡിസൈൻ, നിർമ്മാണം, അറ്റകുറ്റപ്പണി, ഉപയോഗം എന്നിവയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് വീടിനെയും പരിസ്ഥിതി ആഘാതത്തെയും നോക്കികണ്ടു കൊണ്ടാണ് ഇത് നിര്‍വഹിക്കുന്നത്.

വാൾ ടൈൽ ഇടൽ: വാൾ ടൈൽസ് ഇടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

വാൾ ടൈൽ ഇടൽ: വാൾ ടൈൽസ് ഇടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ടൈലുകൾ നിങ്ങളുടെ ഭിത്തികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവയ്ക്ക് മനോഹരമായ ഫിനിഷ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ വാൾ ടൈലുകൾ ശരിയായ രീതിയില്‍ പതിപ്പിക്കണം. ഉണങ്ങിയ ഭിത്തിയെക്കാളും മറ്റ് വസ്തുക്കളേക്കാളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈർപ്പം പ്രതിരോധിക്കാനും കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനും ടൈൽ ചെയ്ത ഭിത്തികൾക്ക് കഴിയും.

നിർമ്മാണത്തിലെ ഷട്ടറിങ് എന്നാൽ എന്താണ്?

നിർമ്മാണത്തിലെ ഷട്ടറിങ് എന്നാൽ എന്താണ്?

ഒരു വീടിന്റെ ശക്തി അതിന്റെ കോൺക്രീറ്റിൽ ആണ്. കോൺക്രീറ്റിന് ആകൃതിയും ശക്തിയും നൽകാൻ ഫോം വർക്ക് സഹായിക്കുന്നു. കോൺക്രീറ്റ് ഉറയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അതിന് പിന്തുണയും സ്ഥിരതയും നൽകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഷട്ടറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം വർക്ക്. മരവും സ്റ്റീലും ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണയായി ഷട്ടർ ചെയ്യുന്നത്. ഷട്ടറിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശരിയായ മാർഗ്ഗം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

വീട്വയറ ിംഗ്പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പാൾഈഇലക്്്ട ക്കൽ സുരക്ഷാ ന യമങ്ങൾ പാല ക്കുക

വീട്വയറ ിംഗ്പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പാൾഈഇലക്്്ട ക്കൽ സുരക്ഷാ ന യമങ്ങൾ പാല ക്കുക

വീട്ടിൽവവദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷോ മുൻകരുതലുകൾ എടുമ്ക്കണ്ടത്പ്രധോനമോണ്. വവദ്യുതിയുമോയി ബന്ധപ്പെട്ട അരകടങ്ങൾ മോരകമോമ്യക്കോവുന്നതിനോൽ, ഇലപ്്ിരക്വയറിിംഗ്മ് ോലികൾ പ്പെയ്യുമ്പോൾ പ്ശദ്ധിമ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. വീട്ടിൽ ഇലപ്്ിരക്കൽ മ് ോലികൾ പ്പെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രോലിമ്ക്കണ്ടെില പ്രധോന സുരക്ഷോ നുറുങ്ങുകൾ ഇതോ.

ടൈല്‍ഫിക്സോ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലോർ ടൈലുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു

ടൈല്‍ഫിക്സോ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലോർ ടൈലുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ ടൈൽ ശരിയായി ഉറപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ടൈലിനും ഉപരിതലത്തിനുമിടയിൽ ഒരു പൊള്ളയായ ഇടം രൂപപ്പെടും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സമ്മർദത്തിൽ ടൈലുകളില്‍ വിള്ളലകള്‍ ഉണ്ടാകുകയോ പൊട്ടുകയോ ചെയ്യാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ രൂപഭംഗി നശിപ്പിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് തടയാൻ, നിങ്ങൾ അള്‍ട്രാടെക് ടൈല്‍ഫിക്സോ ഉപയോഗിക്കണം, അത് ശക്തമായ ഒരു ബോണ്ട് നൽകുന്നു. ടൈല്‍ഫിക്സോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടൈൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

ശീതകാലത്തുള്ള നിർമ്മാണ സംരക്ഷണം.

ശീതകാലത്തുള്ള നിർമ്മാണ സംരക്ഷണം.

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ, കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ശീതകാലം ഒരു വീട് പണിയുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സീസണുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ശീതകാലത്തുള്ള നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

എന്താണ് സ്ഥലം അടയാളപ്പെടുത്തലും തറ അടയാളപ്പെടുത്തലും

എന്താണ് സ്ഥലം അടയാളപ്പെടുത്തലും തറ അടയാളപ്പെടുത്തലും

നിങ്ങളുടെ പ്ലോട്ടിൽ സ്ട്രക്ചര്‍ പണികഴിപ്പിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് ഒരു ലേഔട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത് ലേഔട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തലിലാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വീട് പ്ലാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായേക്കാം.

വീടിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന കരുത്തുറ്റ മേൽക്കൂര എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം?

വീടിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന കരുത്തുറ്റ മേൽക്കൂര എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം?

മേൽക്കൂര നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്, ഇത് പുറത്തെ കാറ്റ്, വെള്ളം, സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഘടകങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വിവിധ തരം മേൽക്കൂരകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ആർ.സി.സി റൂഫിംഗ് സാധാരണയായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മേൽക്കൂര നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ.

എഎസി ബ്ലോക്കുകളും കളിമൺ ഇഷ്ടികകളും - താരതമ്യം

എഎസി ബ്ലോക്കുകളും കളിമൺ ഇഷ്ടികകളും - താരതമ്യം

കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് എ‍എസി ബ്ലോക്കുകളും കളിമൺ ഇഷ്ടികകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വ താരതമ്യം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകുന്നു. ഇക്കാലത്ത്, വീടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ എ‍എസി ബ്ലോക്കുകൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു.

അടിത്തറ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രധാന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

അടിത്തറ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രധാന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ, ഒരു അടിത്തറ നിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപരിതലത്തിന് താഴെ അധിക സ്ഥലം ലഭിക്കും.

കൽപണി സമയത്തുള്ള തെറ്റുകൾ

കൽപണി സമയത്തുള്ള തെറ്റുകൾ

കല്ലുകൾ ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പാറകല്ലുകൾ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത തരം കല്ലുകൾ ഉണ്ട്.

കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രണം ചെയ്യൽ: കൈകൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 8 ഘട്ടങ്ങൾ

കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രണം ചെയ്യൽ: കൈകൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 8 ഘട്ടങ്ങൾ

നമ്മുടെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഒരു ഡ്രം മിക്സറിന്റെ സഹായത്തോടെയോ കൈകള്‍ കൊണ്ടോ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാം. ചെറിയ അളവിൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ, കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിംഗ് സ്വയം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

വർഷകാലത്തെ നിർമ്മാണ സംരക്ഷണം.

വർഷകാലത്തെ നിർമ്മാണ സംരക്ഷണം.

മൺസൂൺ സമയത്ത്, നിർമ്മാണം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. അതിനാൽ, മൺസൂൺ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വർഷകാലത്തെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

ഒരു വീട്നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയയാഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം കല്ലുകൾ

ഒരു വീട്നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയയാഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം കല്ലുകൾ

നമ്മുടട രാജ്യത്തിടറെവിവിധ പ്പയേശങ്ങളിൽ വയതയസ്തതരം പ്പകൃതിേത്ത കല്ലുകൾ ഉണ്ട്, അവ നിർമ്മാണ പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപയയാഗിച്ചു വരുന്നു. എല്ലാ കല്ലുകൾക്കുംഅതിയറതെ ായ സവഭാവസവിയശഷതകൾ ഉണ്ട്, അത്ഒരു വീട്ടിൽ വിവിധസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയയാഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടട മുൻഗണനടയആപ്ശയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്അവയിയലടതങ്കിലും തിരടെടുക്കാം. അതിനാൽ, ഒരു വീടിടറെ നിർമ്മാണത്തിലുപയയാഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം കല്ലുകടളക്കുറിച്ചുള്ളചില കാരയങ്ങൾ നമുക്ക്മനസ്സിലാക്കാം.

നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ വെന്റിലേഷൻ എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാം.

നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ വെന്റിലേഷൻ എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാം.

ഏതൊരു വീടിനും ശരിയായ വായുസഞ്ചാരമാര്‍ഗ്ഗം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് വായുസഞ്ചാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് ഈർപ്പം നിയന്ത്രിക്കുകയും ഫംഗസ് പടരുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വീടിന്റെ ദുർഗന്ധം ഒഴിവാക്കുകയും വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീടിന് ശരിയായ വെന്റിലേഷൻ സംവിധാനം എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കാമെന്നത് കാണുക.

നിങ്ങളുടെ വീടിനായി സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ

നിങ്ങളുടെ വീടിനായി സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ

നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീട് പണിയുന്നതിനുള്ള യാത്രയിൽ, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആദ്യപടി പ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ്. ഇത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനമാണ്, കാരണം നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആ തീരുമാനം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ഒരു വീട് പണിയുന്നതിനുള്ള ശരിയായ പ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ടിപ്പുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അടർന്നതോ പൊട്ടിയതോ ആയ ടൈൽ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം?

അടർന്നതോ പൊട്ടിയതോ ആയ ടൈൽ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം?

കാലക്രമേണ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ടൈലുകൾ ഇളകാനോ പൊട്ടാനോ തുടങ്ങുന്നു. ഇത് ടൈലുകളെ ഭിത്തികളിലേക്കോ തറകളിലേക്കോ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന മോർട്ടാർ അല്ലെങ്കിൽ സിമന്റ് ദുർബലമായി എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

നിങ്ങളുടെ വീടിനായുള്ള ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഗൈഡ്

നിങ്ങളുടെ വീടിനായുള്ള ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഗൈഡ്

നിർമ്മാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കണക്കുകൂട്ടേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇത് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ, അവയുടെ സമയക്രമം, ചെലവുകളുടെ വിഭജനം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റാന്‍ കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ വീട് നന്നായി ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ വീട് നന്നായി ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

ശരിയായ ഇൻസുലേഷൻ ഒരു വീടിനെ ബാഹ്യ ചൂട്, തണുപ്പ്, ശബ്ദം എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സുഖപ്രദമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ താപനില നില നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ട നാല് തരം ഇൻസുലേഷൻ രീതികൾ ഇതാ.

കൺസീൽ ചെയ്ത പ്ലംബിങിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

കൺസീൽ ചെയ്ത പ്ലംബിങിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

പൈപ്പുകളും വയറുകളും ഭിത്തിയിൽ മറയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട് പണിയുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ രൂപവും സൗന്ദര്യവും കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു, അത് ആധുനികവും കുടുംബത്തിന് താമസയോഗ്യവുമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ചുവരുകളിൽ പൈപ്പിംഗ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി മറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ഇതാ.

ഇഷ്ടിക കൽപണി സമയത്തെ തെറ്റുകൾ

ഇഷ്ടിക കൽപണി സമയത്തെ തെറ്റുകൾ

ബാഹ്യശക്തികളെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി കുമ്മായം ചേർത്ത് ചിട്ടയായ രീതിയിൽ ഇഷ്ടികകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇഷ്ടിക കൽപണി (ബ്രിക്ക് മേസൺറി). നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഉറച്ച മതിലിന് ശരിയായ ഇഷ്ടികപ്പണികൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഉറപ്പിനായി, ശരിയായ ഇഷ്ടികപ്പണി വളരെ പ്രധാനമാണ്. പലപ്പോഴും, അനുഭവപരിചയമില്ലാത്ത തൊഴിലാളികൾ കാരണം ഇഷ്ടികപ്പണികൾ തകരാറിലാകുന്നു.

ഒരു കാലിത്തൊഴുത്ത്‌ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശരിയായ മാർഗം

ഒരു കാലിത്തൊഴുത്ത്‌ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശരിയായ മാർഗം

പശുക്കളും എരുമകളും പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലി തൊഴുത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നല്ല വെന്റിലേഷൻ, തൊഴുത്തിന്റെ ഭിത്തിയുടെ ഉയരം, ഈർപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ഏജന്റുകളുടെ ഉപയോഗം, കൂടാതെ മറ്റുള്ള പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഇതുപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാനും ശക്തമായ അടിസ്ഥാന സജ്ജീകരണം നടത്താനും കഴിയും.

നിർമ്മാണ സ്‌ഥലത്തെ പ്രധാന സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ

നിർമ്മാണ സ്‌ഥലത്തെ പ്രധാന സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച കാര്യം വരുമ്പോള്‍, ആസൂത്രണം മുതൽ ഫിനിഷിംഗ് വരെ ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ‌ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയ്‌ക്കൊപ്പം നീങ്ങുമ്പോൾ‌, നിങ്ങൾ‌ക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ‌ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സുരക്ഷ. അത് ഘടനയുടെ സുരക്ഷയോ, നിർമ്മാണ സംഘമോ, സൂപ്പർവൈസർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിലുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും‌മോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ.

ഇഷ്ടിക കൽപണി സമയത്തെ തെറ്റുകൾ

ഇഷ്ടിക കൽപണി സമയത്തെ തെറ്റുകൾ

ബാഹ്യശക്തികളെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി കുമ്മായം ചേർത്ത് ചിട്ടയായ രീതിയിൽ ഇഷ്ടികകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇഷ്ടിക കൽപണി (ബ്രിക്ക് മേസൺറി). നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഉറച്ച മതിലിന് ശരിയായ ഇഷ്ടികപ്പണികൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഉറപ്പിനായി, ശരിയായ ഇഷ്ടികപ്പണി വളരെ പ്രധാനമാണ്. പലപ്പോഴും, അനുഭവപരിചയമില്ലാത്ത തൊഴിലാളികൾ കാരണം ഇഷ്ടികപ്പണികൾ തകരാറിലാകുന്നു.


അടുത്ത പടി :

ഭൂമി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ശരിയായ പ്രവേശനമുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

logo

വീടിന്റെ നിര്‍മ്മാണച്ചിലവ് മൂല്യനിർണ്ണയ ഉപകരണങ്ങൾ


ചെലവ് കാൽക്കുലേറ്റർ

ഓരോ ഭവന നിർമ്മാതാവും അവരുടെ സ്വപ്ന ഭവനം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ അമിത ബജറ്റില്ലാതെ അത് ചെയ്യുക. കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ എവിടെ, എത്ര ചെലവഴിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

EMI കാൽക്കുലേറ്റർ

ഒരു ഭവനവായ്പ എടുക്കുന്നത് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം ലഭിന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ്, എന്നാൽ ഭവന നിർമ്മാതാക്കൾ പലപ്പോഴും എത്ര ഇഎംഐ ആണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് മികച്ച രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

പ്രോഡക്ട് പ്രെഡിക്ടർ

ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നയാൾ ശരിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട് പണിയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കാണാൻ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രെഡിക്റ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുക.

logo

സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ

ഒരു ഭവന നിർമ്മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയേറിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ശരിയായ സ്റ്റോർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക.

logo

Loading....