ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുക

വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് കെമിക്കൽസ്

വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനും ഈർപ്പത്തിനും പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ വീടിനുള്ളിലെ നനവ് കുറയ്ക്കാനും ദീർഘകാല ജല സമ്പർക്കം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

logo

ഏത് സ്ട്രക്ചറിന്‍റെയും, പ്രത്യേകിച്ച് വീടുകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ദീർഘായുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആന്തരിക ഭിത്തികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഘടനാപരമായ കേടുപാടുകൾ,  കമ്പികൾ തുരുമ്പെടുക്കൽ, മരം ശോഷണം എന്നിവ തടയുന്നു.
 

നിങ്ങളുടെ വീടിനെ എന്തിന് ഈർപ്പത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണം?

നനവ് ദൃശ്യമാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ആന്തരികമായ നാശത്തിന് അത് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകും, പിന്നെ ഇത് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് അസാധ്യമാണ്. കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച പ്രദേശം നന്നാക്കുകയോ പെയിന്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് ചെലവേറിയത് മാത്രമല്ല, ഇത് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂതൽഫലമായി, തുടക്കം മുതൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനെ ശക്തിയെ ഈർപ്പത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് വിവേകം.   നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കര്ത്തിനെ ആദ്യം മുതൽ ഈർപ്പത്തിൽ നിന്ന് നന്നായി സംരക്ഷിക്കാൻ. അൾട്രാടെക്കിന്റെ റിസർച്ച് ലാബിലെ വിദഗ്ധർ രൂപകൽപന ചെയ്ത വെതർ പ്രോ പ്രിവന്റീവ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്.നിർമ്മാണത്തിൽ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിനുള്ള പ്രയോഗ മേഖലകൾ


1.മെച്ചപ്പെട്ട നനവ് പ്രതിരോധം

logo

2.തുരുമ്പിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതിരോധം

logo

3.തുരുമ്പിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതിരോധം

logo

4.വീടിന്റെ ഉയർന്ന ഈട്

logo

5.പ്ലാസ്റ്റർ കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതിരോധം

logo


നിർമ്മാണത്തിൽ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിനുള്ള പ്രയോഗ മേഖലകൾ


വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ

നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭിത്തികളിലേക്കും തറകളിലേക്കും വെള്ളം കയറുന്നത് തടയുകയും അതിന്റെ ഘടനാപരമായ സമഗ്രത നാശമാകാതെ സംരക്ഷിക്കും

ഫൗണ്ടേഷൻ

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെയും കെട്ടിടത്തിന്റെയും അടിത്തറയിൽ വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ദുർബലമാകുന്നത് തടയുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ കൂടുതൽ ഈടുറ്റതും നനവ് പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമാക്കി മാറ്റുന്നു.

ഭിത്തികൾ

വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് സൊല്യൂഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭിത്തികൾ ഈർപ്പവും നനവും പ്രതിരോധിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ, ഫൗണ്ടേഷനുകളിലെ കോൺക്രീറ്റ് വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഈർപ്പത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.


മേൽക്കൂരകൾ

നിങ്ങളുടെ വീടുകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മേൽക്കൂരയിൽ വാട്ടർപ്രൂഫ് രാസവസ്തുക്കൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് മഴ, മഞ്ഞ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മെയിൻഫ്രെയിമിനെ സംരക്ഷിക്കും.

ബാൽക്കണികൾ

ബാൽക്കണി  വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, കാരണം മഴക്കാലത്ത് ജലവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.

ടെറസ്

ഇടതടവില്ലാതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ടെറസ് നനയുകയും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം,  എന്നാൽ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് പരിഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നത് തടയാൻ കഴിയും.


ബേസ്മെന്‍റ്

നിങ്ങളുടെ ബേസ്‌മെന്റിലേക്ക് നനവ് ഒഴുകുന്നത് കമ്പികൾ തുരുമ്പെടുക്കാനും മര ഉരുപ്പടികൾ നശിക്കാനും ഇടയാക്കും. വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് തടയാനും കേടുപാടുകൾ ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും.നിർമ്മാണത്തിൽ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിനുള്ള പ്രയോഗ മേഖലകൾ


water-tank.png

നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭിത്തികളിലേക്കും തറകളിലേക്കും വെള്ളം കയറുന്നത് തടയുകയും അതിന്റെ ഘടനാപരമായ സമഗ്രത നാശമാകാതെ സംരക്ഷിക്കും

foundation.png

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെയും കെട്ടിടത്തിന്റെയും അടിത്തറയിൽ വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ദുർബലമാകുന്നത് തടയുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ കൂടുതൽ ഈടുറ്റതും നനവ് പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമാക്കി മാറ്റുന്നു.

walls

വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് സൊല്യൂഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭിത്തികൾ ഈർപ്പവും നനവും പ്രതിരോധിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ, ഫൗണ്ടേഷനുകളിലെ കോൺക്രീറ്റ് വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഈർപ്പത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

Roofs

നിങ്ങളുടെ വീടുകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മേൽക്കൂരയിൽ വാട്ടർപ്രൂഫ് രാസവസ്തുക്കൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് മഴ, മഞ്ഞ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മെയിൻഫ്രെയിമിനെ സംരക്ഷിക്കും.

Balconies

ബാൽക്കണി  വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, കാരണം മഴക്കാലത്ത് ജലവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.

Terrace

ഇടതടവില്ലാതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ടെറസ് നനയുകയും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം,  എന്നാൽ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് പരിഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നത് തടയാൻ കഴിയും.

Basement

നിങ്ങളുടെ ബേസ്‌മെന്റിലേക്ക് നനവ് ഒഴുകുന്നത് കമ്പികൾ തുരുമ്പെടുക്കാനും മര ഉരുപ്പടികൾ നശിക്കാനും ഇടയാക്കും. വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് തടയാനും കേടുപാടുകൾ ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും.


അൾട്രാടെക് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് കെമിക്കൽസ്

അൾട്രാടെക്കിന്റെ വെതർ പ്രോ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് എന്നത് നിർമ്മാണ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിരോധ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് സംവിധാനമാണ്. വെതർ പ്രോ സിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ വീടിനെ ഈർപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഫലപ്രദമായി സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വെതർ പ്രോ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്:

സംഗ്രഹം/ഉപസംഹാരം

നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള അൾട്രാടെക് ഹോം എക്സ്പെർട്ട് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അൾട്രാടെക് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് കെമിക്കൽസ് വാങ്ങാം.പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നനവ് മേൽക്കൂരയിലൂടെയും ബാഹ്യ ഭിത്തികളിലൂടെയും തറയിലൂടെയും അടിത്തറയിൽ നിന്ന് പോലും പ്രവേശിക്കാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കരുത്തിനെ ഈർപ്പത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ,  നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വീടും അൾട്രാടെക് വെതർ പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുക. അൾട്രാടെക് വെതർ പ്ലസ് വെള്ളത്തെ അകറ്റുകയും വീടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന നനവിനെതിരെ മികച്ച സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അനാവശ്യമായ നനവിനെ നനവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ബലം നശിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് നനവ്. നനവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് വേഗത്തിൽ പടരുകയും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊള്ളയും ദുർബലവുമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നനവ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ആയുസ്സ് കുറയ്ക്കുകയും ഒടുവിൽ വെള്ളചോർച്ചയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

വീടിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നും നനവ് പ്രവേശിക്കാം. ഇത് മേൽക്കൂരയിലൂടെയും ഭിത്തികളിലൂടെയും പ്രവേശിക്കുകയും വീട്ടിലുടനീളം വേഗത്തിൽ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. വീടിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് പോലും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും, തുടർന്ന് ഭിത്തികളിലൂടെ വ്യാപിക്കും.

നനവ് ഉള്ളിലെ കമ്പികളുടെ നാശത്തിനും ആർസിസിയിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു, ഇത് സ്ട്രക്ചറിന്‍റെ ശക്തി കുറയ്ക്കുന്നു. ഇത് വീടിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊള്ളയായതും ദുർബലവുമാക്കുന്നു, ഒടുവിൽ അതിന്റെ ഈടിനെ ബാധിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, നനവ് ദൃശ്യമാകുമ്പോഴേക്കും കേടുപാടുകൾ അതിനകം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും

നനവ് എന്നത് ഭേദമാക്കാനാവാത്ത ഒരു രോഗം പോലെയാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊള്ളയും ദുർബലവുമാക്കുന്നു. നനവ് പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുക അസാധ്യമാണ്. വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് കോട്ടിന്‍റെ നേർത്ത പാളി, പെയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റംപർ ഉടൻ തന്നെ ഉരിഞ്ഞു പോകുന്നു, ഇത് ഈർപ്പത്തിൽ നിന്ന് ദീർഘകാല സംരക്ഷണം നൽകില്ല. ചെലവേറിയതും അസൗകര്യമുളവാക്കുന്നതുമായ, റീപ്ലാസ്റ്ററിംഗും പെയിന്റിംഗും നിങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കരുത്തിനെ ഈർപ്പത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ വിവേകപൂർവ്വം ഒരു പ്രതിരോധ പരിഹാരം ഉപയോഗിക്കുക.


Loading....