ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുക


ആധാരവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും

ഭൂമിയുടെയും വസ്തുവിന്റെയും കാര്യം വരുമ്പോൾ, തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത വാങ്ങൽ പ്രക്രിയയ്ക്ക് സാങ്കേതിക രേഖയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന അറിവ് ആവശ്യമാണ്

logo

Step No.1

ഒരു ഭൂമിയോ വസ്തുവോ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശമാണ് ഉടമസ്ഥാവകാശം (പട്ടയം), ഇത് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശം ഒരു രേഖയിലൂടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വാങ്ങുന്നയാളും വിൽക്കുന്നയാളും ഒരു കരാറിലെത്തിയ ശേഷം, വാങ്ങുന്നയാൾ വസ്തു രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ പ്രസ്തുത ആസ്തിയുടെ മേല്‍ നിയമപരമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം നേടുന്നു. തീറാധാര പ്രമാണം ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

Step No.2

1908-ലെ ഇന്ത്യയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നിയമം അനുസരിച്ച്, ഉടമയുടെ പേരിലുള്ള സ്വത്ത് കൈമാറ്റം നിയമപരമായ തെളിവായി നിലനിൽക്കാൻ വിൽപ്പന രേഖ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. രേഖകൾ കോടതിയിൽ സാധൂകരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, തീറാധാരം ഉടമയ്ക്ക് ഒരു അധികാരപത്രമായി മാറുന്നു, ഇത് രണ്ട് നിബന്ധനകളും പരസ്പരം മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.

Step No.3

ഒരു പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭൂമി വാങ്ങുമ്പോൾ, വിൽപ്പനക്കാരൻ വസ്തുവിന്റെ മേലുള്ള അവരുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥ രേഖകൾ ഹാജരാക്കണം. ഇത് കാർഷിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലെയിമുകൾ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.സാധാര ണയായി പൂർവ്വിക സ്വത്തിന്‍റെ ക്ലെയിമുകളിൽ ഇത് ഉടമസ്ഥതയുടെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ശൃംഖല യെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

Step No.4

ബാങ്ക് വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിന് ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വാ യ്പ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിർദിഷ്ട ഭൂമി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണെന്ന് ഈ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖ തെളിവ് നൽകുന്നു. അവരുടെ കുടിശ്ശിക അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കി ന് ഈ രേഖ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റാനോ അവരുടെ പണം വീണ്ടെടുക്കാനോ സാധിക്കും.

ലേഖനം പങ്കിടുക :


ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ
  വീടിന്റെ നിര്‍മ്മാണച്ചിലവ് മൂല്യനിർണ്ണയ ഉപകരണങ്ങൾ


ചെലവ് കാൽക്കുലേറ്റർ

ഓരോ ഭവന നിർമ്മാതാവും അവരുടെ സ്വപ്ന ഭവനം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ അമിത ബജറ്റില്ലാതെ അത് ചെയ്യുക. കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ എവിടെ, എത്ര ചെലവഴിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

EMI കാൽക്കുലേറ്റർ

ഒരു ഭവനവായ്പ എടുക്കുന്നത് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം ലഭിന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ്, എന്നാൽ ഭവന നിർമ്മാതാക്കൾ പലപ്പോഴും എത്ര ഇഎംഐ ആണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് മികച്ച രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

പ്രോഡക്ട് പ്രെഡിക്ടർ

ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നയാൾ ശരിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട് പണിയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കാണാൻ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രെഡിക്റ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുക.

logo

സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ

ഒരു ഭവന നിർമ്മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയേറിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ശരിയായ സ്റ്റോർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക.

logo

Loading....