ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുക


I am Building my home

ഹോം ബിൽഡർ

പ്രൊഡക്ട് പ്രെഡിക്ടർ

metadata

ഞാൻ പ്ലാനിംഗിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്

coin

Do not remove


 

ഞങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക
ഓരോന്നിന്റെയും ചെലവു കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ പരീക്ഷിക്കുക


1) നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീടിന്റെ ഏകദേശ ചെലവ് 

 2) നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീടിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വില

3) നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ബജറ്റ്

logo

സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ

നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള യുബിഎസ് സ്റ്റോറുകൾ കണ്ടെത്താൻ സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു നോക്കുക

logo

ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ

ഞങ്ങളുടെ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്ററിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന്റെ പ്രതിമാസ ഗഡുക്കൾ കണക്കുകൂട്ടാൻ സാധിക്കും

logo

വിദഗ്ദ്ധനോട് ചോദിക്കുക

ഗൃഹനിർമ്മാണ യാത്രയിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധരുടെ സഹായം ഒരു കോളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1800 210 3311 ൽ വിളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുമായി സംസാരിക്കുക

എന്റെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു

  dfs

Dummy one

മൊബൈൽ കോൺക്രീറ്റ് ലാബ് സർവീസ്

മൊബൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ് വാൻ എല്ലാ ഗാർഹിക നിർമ്മാതാക്കൾക്കും അധിക ചിലവില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മൂല്യവർദ്ധിത സേവനമാണ്. മൊബൈൽ കോൺക്രീറ്റ് ലാബിൽ ആവശ്യമായ ടെസ്റ്റിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ സൈറ്റിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ട്.

  logo

അൾട്രാടെക് - ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 സിമന്റ്

നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി അൾട്രാടെക്കിന് വിപുലമായ സിമന്റ് ഉത്പന്നങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സിമന്റ് ഏത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് അവയുടെ പ്രയോഗവും ഉപയോഗവും അടക്കം ഞങ്ങളുടെ ഓഫറുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ

  logo

സ്റ്റീൽ ബാറുകൾ

സ്റ്റീൽ ബാറുകൾ വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടിന് ശക്തി നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റീൽ ബാർ സൊല്യൂഷനുകൾ ഉണ്ട്.

  logo

ടാറ്റാ വൈറോൺ & ലോക്കൽ ബൈൻഡിംഗ് വയറുകൾ

നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും സുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നമായതിനാൽ ശരിയായ വയറിംഗ് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബ്രാൻഡഡ് വയറിംഗ് പരിഹാരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്.

അൾട്രാടെക് വെതർ പ്രോ WP+200 - ഇന്റഗ്രൽ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്

സിമന്റ്, കോൺക്രീറ്റ്, മോർട്ടാർ എന്നിവയുടെ പ്രകടന ഗുണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഇന്റഗ്രൽ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് മിശ്രിതം. ഇത് ജലത്തിന്റെ പ്രവേശനക്ഷമത കുറയ്ക്കുന്നു, സംയോജനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, കംപ്രസ്സീവ് ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

waterproof

പി.സി.ഐ (PCI) സേവനങ്ങൾ

വീടു പണിയുന്നതിനുമുമ്പ് ആൻറി ടെർമൈറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ് നടത്താൻ ഞങ്ങൾ പെസ്റ്റ് കണ്‍ട്രോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ടൈ അപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

pci

ആർ.എം.സി (RMC)- റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ്

pci

അൾട്രാടെക് - ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 സിമന്റ്

നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി അൾട്രാടെക്കിന് വിപുലമായ സിമന്റ് ഉത്പന്നങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സിമന്റ് ഏത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് അവയുടെ പ്രയോഗവും ഉപയോഗവും അടക്കം ഞങ്ങളുടെ ഓഫറുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ

coin

സ്റ്റീൽ ബാറുകൾ

സ്റ്റീൽ ബാറുകൾ വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടിന് ശക്തി നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റീൽ ബാർ സൊല്യൂഷനുകൾ ഉണ്ട്.

coin

ആർ.എം.സി

ആസൂത്രണം മുതൽ ഭൂമി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വരെ, മെറ്റീരിയലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുതൽ ഗൃഹ പ്രവേശം വരെ ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നുറുങ്ങുകൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കുമായി #BaatGharKi സീരീസ് പരിശോധിക്കുക

coin

അൾട്രാടെക് എക്സ്ട്രാലൈറ്റ്, അൾട്രാ ടെക് ഫിക്സോ ബ്ലോക്ക്

അൾട്രാടെക് എക്സ്ട്രാലൈറ്റ് ഭാരം കുറഞ്ഞ ഓട്ടോക്ലേവ്ഡ് എയറേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആണ്. ചുണ്ണാമ്പ്, സിമന്റ്, ഫ്ലൈ ആഷ് എന്നിവയുടെ മിശ്രിതത്തിലൂടെയാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത്. 3 മില്ലീമീറ്ററിന്റെ കനം കുറഞ്ഞ ബെഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന നേർത്ത ജോയിന്റിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് അൾട്രാടെക് ഫിക്സോബ്ലോക്ക്.

coin

അൾട്രാടെക് സൂപ്പർ സ്റ്റക്കോ

അൾട്രാടെക് സൂപ്പർ സ്റ്റക്കോ മിനുസമാർന്ന കോൺക്രീറ്റ് പ്രതലങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സിമന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള, പോളിമർ സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു റെഡി-മിക്സ് പ്ലാസ്റ്ററാണ്. ഇതിന് പ്രയോഗ ശേഷം ക്യൂറിംഗ് ആവശ്യമില്ല.

coin

അൾട്രാടെക് റെഡിപ്ലാസ്റ്റ്

മാനുവൽ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പ്രയോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പോളിമർ അഡിറ്റീവുകൾ, ഹൈ ഗ്രേഡ് മണൽ, ഫില്ലർ എന്നിവ അടങ്ങിയ റെഡി-മിക്‌സ് സിമന്റ് ബേസ്ഡ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് മോർട്ടറാണ് അൾട്രാടെക് റെഡിപ്ലാസ്റ്റ്.

coin

ഹെവി പ്രഷർ പ്ലംബിംഗ് പൈപ്പുകൾ

തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിന്റെ വിതരണത്തിന് ഹെവി പ്രഷർ പൈപ്പുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഈ ബ്രാൻഡഡ് പരിഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

cgfd

സിപിവിസി പൈപ്പുകൾ

പോളിവിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് റെസിന്റെ ക്ലോറിനേഷൻ വഴി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പിവിസി പൈപ്പുകൾ, ഇത് സാധാരണ പിവിസി പൈപ്പുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ അയവുള്ളതും ഉയർന്ന താപനിലയിലും നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ്

cgfd

ഫോം കോർ & അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പുകൾ

അടിസ്ഥാന പിവിസിയിൽ പുറംപാളിയും അകം പാളിയും ചേർത്തു വച്ചുള്ള മൾട്ടി ലെയർ പൈപ്പുകളാണ് ഫോംകോർ പൈപ്പുകൾ. ഫോംകോർ പൈപ്പുകൾ അണ്ടർഗ്രൌണ്ട് ഡ്രെയിനേജിന് അനുയോജ്യമാണ്.

cgfd

ഹൌ ടു വീഡിയോകൾ

ആസൂത്രണം മുതൽ ഭൂമി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വരെ, മെറ്റീരിയലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുതൽ ഗൃഹ പ്രവേശം വരെ ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നുറുങ്ങുകൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കുമായി #BaatGharKi സീരീസ് പരിശോധിക്കുക

coin

ആർ.എം.സി (RMC)- റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ്

coin

ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തോട് അടുക്കുകയാണ്

fhgthgh

do not delete dummy

അൾട്രാടെക് സീലും ഡ്രൈ ഹൈ-ഫ്ലെക്സും

100% വരെ നീളുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ പോളിമർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് കോട്ടിംഗ്, പുറം മതിലുകൾ, മേൽക്കൂരകൾ, ടെറസുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ഇത് മോടിയുള്ളതും കയറാത്തതുമായ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇത് കെട്ടിടത്തിൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നു.

AV - 2_BPD_2

അൾട്രാടെക് സീലും ഡ്രൈ ഫ്ലെക്സും

50% വരെ നീളുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ പോളിമർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് കോട്ടിംഗ്, പുറം മതിലുകൾ, മേൽക്കൂരകൾ, ടെറസുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ഇത് മോടിയുള്ളതും കയറാത്തതുമായ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇത് കെട്ടിടത്തിൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നു.

AV - 2_BPD_2

അൾട്രാടെക് സീലും ഡ്രൈ സിംഗിൾ കോംപോണന്‍റും

കുടിവെള്ള ടാങ്കുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ഉൽപ്പന്നമാണ് സിംഗിൾ കോംപോണന്റ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്. (സി.എഫ്.ടി.ആർ.ഐ) (CFTRI) (സെൻട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്) അംഗീകരിച്ച ഭക്ഷ്യ-ഗ്രേഡ് ആണ് ഇത് കുടിവെള്ള സംഭരണ ​​ടാങ്കുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നത്.

ghg

അൾട്രാടെക് സീലും ഡ്രൈ ഹൈ-ഫ്ലെക്സും

100% വരെ നീളുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ പോളിമർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് കോട്ടിംഗ്, പുറം മതിലുകൾ, മേൽക്കൂരകൾ, ടെറസുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ഇത് മോടിയുള്ളതും കയറാത്തതുമായ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇത് കെട്ടിടത്തിൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നു.

AV - 2_BPD_2

അൾട്രാടെക് സീലും ഡ്രൈ എസ്ബിആർ സീലും ഡ്രൈ ഫ്ലെക്സും

അൾട്രാടെക് സീൽ & ഡ്രൈ എസ്ബിആർ സ്ട്രക്ചറുകൾ/കോൺക്രീറ്റ് എന്നിവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്, ബോണ്ടിംഗ് സ്ലറി എന്നിവ ആയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈറീൻ ബ്യൂട്ടാഡിൻ ലാറ്റക്സ് കോ-പോളിമർ ആണ്. ഫ്ലെക്സ് സീൽ & ഡ്രൈ ഫ്ലെക്സ് ടെറസ്, ചരിവ്, മേൽക്കൂരകൾ, ആർസിസി വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ, 10000 ചതുരശ്ര അടിയിൽ താഴെയുള്ള ബാൽക്കണി ഡോംസ് എന്നിവയുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

vbcb

ബാത്ത്റൂം ടൈലുകൾ

നിങ്ങളുടെ ബാത്ത്‌റൂമിനായി നിങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ ഡിസൈനർ ടൈലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും. ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രാൻഡഡ് ടൈൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അത് വിശാലമായ നിറങ്ങളിലും ആകൃതികളിലും ലഭിക്കും

സാനിറ്ററി വെയർ & ഫോസെറ്റുകൾ

ഞങ്ങൾക്ക് സാനിറ്ററി വെയർ & ഫോസെറ്റ് സൊലൂഷൻ എന്നിവയുടെ വിശാലമായ ശ്രേണി ഉണ്ട്.

cgfd

അൾട്രാടെക് ലൈറ്റ്കോൺ

600-1500 കിലോഗ്രാം/m3 വരെ സാന്ദ്രതയുള്ള ഭാരം കുറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് ഫില്ലർ കോൺക്രീറ്റാണ് അൾട്രാടെക് ലൈറ്റ്കോൺ . ഇത് ഫില്ലിംഗ്, ലെവലിംഗ് മെറ്റീരിയലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതുവഴി സ്ട്രക്ചറിലെ ഡെഡ് ലോഡ് കുറയ്ക്കുകയും സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

cgfd

അൾട്രാടെക് ടൈൽഫിക്‌സോ സിടി

കോൺക്രീറ്റ് പ്രതലത്തിലും ചെറിയതു മുതൽ ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള ലംബമായ പ്രതലങ്ങളിലെ പ്രയോഗത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ബൃഹത്തായ ഫ്ലോറിംഗ് ആവശ്യകതകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മികച്ച പൊതു ഉദ്ദേശ്യത്തിനുള്ള സിമൻറേഷ്യസ് ടൈൽ പശകൾ

cdv

അൾട്രാടെക് ടൈൽഫിക്സോ വി ടി

വിട്രിഫൈഡ്, പോർസലൈൻ ടൈലുകളുടെ വലിയ ഫോർമാറ്റ് ശ്രേണിയിലുള്ള പ്രീമിയം പോളിമർ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച ടൈൽ പശകൾ കോൺക്രീറ്റ് സബ്‌സ്‌ട്രേറ്റിന് മുകളിലുള്ള തറയിലും ഭിത്തിയിലും ഇടുന്നതിന് സെറാമിക്, വിട്രിഫൈഡ്, മൊസൈക്ക്, നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ എന്നിവയ്‌ക്ക് മുകളിലുള്ള ടൈലുകൾക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനും

cdv

അൾട്രാടെക് ടൈൽഫിക്സോ എൻടി

വലിത വലുപ്പമുള്ള നാച്ചുറൽ സ്റ്റോണുകൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ടൈൽ പശ. കോൺക്രീറ്റ്, പ്ലാസ്റ്റേർഡ് ഉപരിതലത്തിൽ ഗ്രാനൈറ്റ്, മറ്റ് കല്ലുകൾ എന്നിവ ലംബമായും തിരശ്ചീനമായും പിടിപ്പിക്കാൻ പ്രയോഗിക്കുന്നു

cdv

അൾട്രാടെക് ടൈൽഫിക്സോ വൈടി

പ്രീമിയം വൈറ്റ് സിമന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ പോളിമർ  സിമൻറേഷ്യസ് ടൈൽ പശകൾ കോൺക്രീറ്റിലും  സ്റ്റോൺ ഫ്ലോറിംഗിലുംഇറ്റാലിയൻ, ഇന്ത്യൻ മാർബിൾ സ്റ്റോണ്‍ പാകുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു

cdv

അൾട്രാടെക് ടൈൽഫിക്സോ വൈടി

പ്രീമിയം വൈറ്റ് സിമന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ പോളിമർ  സിമൻറേഷ്യസ് ടൈൽ പശകൾ കോൺക്രീറ്റിലും  സ്റ്റോൺ ഫ്ലോറിംഗിലുംഇറ്റാലിയൻ, ഇന്ത്യൻ മാർബിൾ സ്റ്റോണ്‍ പാകുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു

cdv

വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കുകൾ

വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ പല പ്രയോഗങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വെള്ളം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രാൻഡഡ് വാട്ടർ ടാങ്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്.

cgfd

ചാർമിനാറും എവറസ്റ്റും

പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ശാസ്ത്രവും അനുസരിച്ച് റൂഫിംഗ് ഷീറ്റുകളുടെ വലിയ ശേഖരം പരിശോധിക്കുക

cgfd

പെയിന്റ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പെയിന്റിംഗ് ചെലവ് കണക്കാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

cgfd

ബിർള വൈറ്റ് പുട്ടി/ പ്രൈമർ

പുട്ടി/ പ്രൈമർ ഈർപ്പമുള്ള/ നനഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഞങ്ങൾക്ക് ബിർള വൈറ്റ് ബ്രാൻഡഡ് വൈറ്റ് സിമന്റും പുട്ടിയും ഉണ്ട്

cgfd

എമൽഷൻ

തിളങ്ങുന്ന ഉപരിതലം അവശേഷിപ്പിക്കാതെ ഉണങ്ങി പോകുന്ന, ചുവരുകളിലും മേൽക്കൂരകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം പെയിന്റ്

cgfd

ഇനാമൽ

ഇനാമൽ പെയിന്റ് എന്നത് ഹാർഡ്, ഗ്ലോസി, സ്മൂത്ത് ഫിനിഷുള്ള ഒരു പെയിന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ്.

cgfd

ഇനാമൽ

ഇനാമൽ പെയിന്റ് എന്നത് ഹാർഡ്, ഗ്ലോസി, സ്മൂത്ത് ഫിനിഷുള്ള ഒരു പെയിന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ്.

cgfd

പെയിന്റ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പെയിന്റിംഗ് ചെലവ് കണക്കാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

cgfd

പുട്ടി/ പ്രൈമർ

ഈർപ്പമുള്ള/ നനഞ്ഞ പ്രതലം മിനുസമാക്കാൻ പുട്ടി/ പ്രൈമർ അടിക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഞങ്ങൾക്ക് ബിർള വൈറ്റ് ബ്രാൻഡഡ് വൈറ്റ് സിമന്റും പുട്ടിയും ഉണ്ട്

cgfd

എമൽഷൻ

തിളങ്ങുന്ന ഉപരിതലം അവശേഷിപ്പിക്കാതെ ഉണങ്ങി പോകുന്ന, ചുവരുകളിലും മേൽക്കൂരകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം പെയിന്റ്

cgfd

വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ്, വിട്രിഫൈഡ് ടൈലുകൾ, മാർബിൾ, ഗ്രാനൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേറ്റ്

എല്ലാത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആകർഷണീയമായ ഡിസൈനർ ടൈലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രാൻഡഡ് ടൈൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അത് വിശാലമായ നിറങ്ങളിലും ആകൃതികളിലും ലഭിക്കും

അൾട്രാടെക് മാക്സ്ഷീൻ

പ്രീമിയം ഫ്ലോറിംഗ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിലവിലെ പരിഹാരങ്ങൾ, നിർഭാഗ്യവശാൽ ദുർബലവും ചെലവേറിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ആവശ്യമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കും ഒപ്പം സമൂഹത്തിലെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്കും ഒരുപോലെ ദോഷം ചെയ്യും. അൾട്രാടെക് മാക്സ്ഷീൻ, കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഈടുതോടുകൂടിയ മാർബിൾ പോലുള്ള ഫിനിഷിന്റെ ഗാംഭീര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഡിസൈനുകളും നിറങ്ങളും ടെക്‌സ്‌ചറുകളും ഉള്ള കോൺക്രീറ്റ് സൊലൂഷനാണ്.

cgfd

पेंट लागत कैलकुलेटर

यह आपको अपने घर की पेंटिंग की लागत की गणना करने में मदद करता है।

cgfd

बिरला व्हाइट पुट्टी/प्राइमर

पुट्टी/प्राइमर का उपयोग नम/आर्द्र सतह कद चिकना बनाने के लिए किया जा सकता है। आपके घर के निर्माण के लिए हमारे पास बिरला सफेद ब्रांडेड सफेद सीमेंट और पुट्टी है

cgfd

വിട്രിഫൈഡ് ടൈൽസ്, മാർബിൾ, ഗ്രാനൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേറ്റ്

എല്ലാത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആകർഷണീയമായ ഡിസൈനർ ടൈലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രാൻഡഡ് ടൈൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അത് വിശാലമായ നിറങ്ങളിലും ആകൃതികളിലും ലഭിക്കും

അൾട്രാടെക് ടൈൽഫിക്‌സോ സിടി

കോൺക്രീറ്റ് പ്രതലത്തിലും ചെറിയതു മുതൽ ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള ലംബമായ പ്രതലങ്ങളിലെ പ്രയോഗത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ബൃഹത്തായ ഫ്ലോറിംഗ് ആവശ്യകതകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മികച്ച പൊതു ഉദ്ദേശ്യത്തിനുള്ള സിമൻറേഷ്യസ് ടൈൽ പശകൾ

cdv

അൾട്രാടെക് ടൈൽഫിക്സോ വി ടി

വിട്രിഫൈഡ്, പോർസലൈൻ ടൈലുകളുടെ വലിയ ഫോർമാറ്റ് ശ്രേണിയിലുള്ള പ്രീമിയം പോളിമർ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച ടൈൽ പശകൾ കോൺക്രീറ്റ് സബ്‌സ്‌ട്രേറ്റിന് മുകളിലുള്ള തറയിലും ഭിത്തിയിലും ഇടുന്നതിന് സെറാമിക്, വിട്രിഫൈഡ്, മൊസൈക്ക്, നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ എന്നിവയ്‌ക്ക് മുകളിലുള്ള ടൈലുകൾക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനും

cdv

അൾട്രാടെക് ടൈൽഫിക്സോ എൻടി

വലിത വലുപ്പമുള്ള നാച്ചുറൽ സ്റ്റോണുകൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ടൈൽ പശ. കോൺക്രീറ്റ്, പ്ലാസ്റ്റേർഡ് ഉപരിതലത്തിൽ ഗ്രാനൈറ്റ്, മറ്റ് കല്ലുകൾ എന്നിവ ലംബമായും തിരശ്ചീനമായും പിടിപ്പിക്കാൻ പ്രയോഗിക്കുന്നു

cdv

അൾട്രാടെക് ടൈൽഫിക്സോ വൈടി

പ്രീമിയം വൈറ്റ് സിമന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ പോളിമർ സിമൻറേഷ്യസ് ടൈൽ പശകൾ കോൺക്രീറ്റിലും സ്റ്റോൺ ഫ്ലോറിംഗിലുംഇറ്റാലിയൻ, ഇന്ത്യൻ മാർബിൾ സ്റ്റോണ്‍ പാകുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു

cdv

അൾട്രാടെക് ടൈൽഫിക്സോ വൈടി

പ്രീമിയം വൈറ്റ് സിമന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ പോളിമർ സിമൻറേഷ്യസ് ടൈൽ പശകൾ കോൺക്രീറ്റിലും സ്റ്റോൺ ഫ്ലോറിംഗിലുംഇറ്റാലിയൻ, ഇന്ത്യൻ മാർബിൾ സ്റ്റോണ്‍ പാകുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു

cdv

അൾട്രാടെക് ലൈറ്റ്കോൺ

മണൽ പോലെയുള്ള പരമ്പരാഗത ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം എപ്പോഴും സംശയാസ്പദമാണ്. ഇത് മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലോറിംഗിനും ടൈലുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയേക്കാം.

അൾട്രാടെക് ലൈറ്റ്‌കോൺ ഒരു ഫില്ലറും ലെവലിംഗ് മെറ്റീരിയലുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഭാരം കുറഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റാണ്. അതിന്റെ സ്ഥിരതയുള്ള ഗുണനിലവാരം നിങ്ങളുടെ ഫ്ലോറിംഗിന്റെ ദീർഘകാല ആയുസ്സ് ഉറപ്പാക്കുന്നു, ഇത് നിങ്ങളെ നാണക്കേടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു.

fdd

സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ

bcvb

അൾട്രാടെക് ഡെക്കോർ

മനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ പേവറുകളും ടൈലുകളും പോലെയുള്ള നിലവിലെ സൊലൂഷനുകൾ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ആവശ്യമാണ്. അൾട്രാടെക് ഡെക്കോർ എന്നത് ഡിസൈൻ, നിറം, ടെക്സ്ചർ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശ്രേണികളോടുകൂടിയ ഡ്യൂറബിൾ കോൺക്രീറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വീടിന് ദീർഘകാല ഭംഗി നൽകുന്നു.

bcvb

ഇലക്ട്രിക്കൽസ്

അധിക സുരക്ഷയോടെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്

cgfd

ഹാൻഡ് പവർ ഉപകരണങ്ങൾ

ഗാർഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ

cgfd

പ്ലൈവുഡ്

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന, മോടിയുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമായ പ്ലൈവുഡിന്റെ ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് എക്‌സ്‌പ്ലോർ ചെയ്യൂ

cgfd

മഴവെള്ള സംഭരണം

ചെലവ് കുറഞ്ഞതും സംരക്ഷിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ ആധുനിക മഴവെള്ള സംഭരണ ​​സംവിധാനങ്ങൾ

cgfd

Ultratech Basekrete HS2

അൾട്രാടെക് ബേസ്ക്രീറ്റ് ഒരു പോളിമർ സമ്പുഷ്ടമായ, പ്രീ-മിക്‌സ്‌ഡ്, ഉയർന്ന കരുത്തുള്ള സിമന്റ് അധിഷ്ഠിത മൾട്ടിപർപ്പസ് മോർട്ടാർ, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, ബ്രിക്ക് ജോയിന്റിംഗ്, റിപ്പയർ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ്.

dfd

Ultratech Basekrete HS2

അൾട്രാടെക് ബേസ്ക്രീറ്റ് ഒരു പോളിമർ സമ്പുഷ്ടമായ, പ്രീ-മിക്‌സ്‌ഡ്, ഉയർന്ന കരുത്തുള്ള സിമന്റ് അധിഷ്ഠിത മൾട്ടിപർപ്പസ് മോർട്ടാർ, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, ബ്രിക്ക് ജോയിന്റിംഗ്, റിപ്പയർ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ്.

dfd

അൾട്രാടെക് സീൽ & ഡ്രൈ എസ്ബിആർ

അൾട്രാടെക് സീൽ & ഡ്രൈ എസ്ബിആർ ഒരു സ്റ്റൈറീൻ ബ്യൂട്ടാഡിൻ ലാറ്റക്സ് കോ-പോളിമർ ആണ്, സ്ട്രക്ചറുകൾ/കോൺക്രീറ്റ് എന്നിവയുടെ അറ്റകുറ്റപണികൾ, വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്, ബോണ്ടിംഗ് സ്ലറി എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൾട്ടിപർപ്പസ് ബോണ്ടിംഗ് ഏജൻറ് ആണ്

dfd

UltraTech ZIP


Small yet vital concrete repairs are always cumbersome, dirty and usually don’t last.​अUltraTech ZIP allows you to use UltraTech concrete as per your need in small packs of 12 litres. This enables small yet durable repair of your concrete structures​

dfd

do not delete dummy

അൾട്രാടെക് സീലും ഡ്രൈ ഹൈ-ഫ്ലെക്സും

100% വരെ നീളുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ പോളിമർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് കോട്ടിംഗ്, പുറം മതിലുകൾ, മേൽക്കൂരകൾ, ടെറസുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ഇത് മോടിയുള്ളതും കയറാത്തതുമായ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇത് കെട്ടിടത്തിൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നു.

AV - 2_BPD_2

അൾട്രാടെക് സീലും ഡ്രൈ ഫ്ലെക്സും

50% വരെ നീളുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ പോളിമർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് കോട്ടിംഗ്, പുറം മതിലുകൾ, മേൽക്കൂരകൾ, ടെറസുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ഇത് മോടിയുള്ളതും കയറാത്തതുമായ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇത് കെട്ടിടത്തിൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നു.

AV - 2_BPD_2

അൾട്രാടെക് സീലും ഡ്രൈ സിംഗിൾ കോംപോണന്‍റും

കുടിവെള്ള ടാങ്കുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ഉൽപ്പന്നമാണ് സിംഗിൾ കോംപോണന്റ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്. (സി.എഫ്.ടി.ആർ.ഐ) (CFTRI) (സെൻട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്) അംഗീകരിച്ച ഭക്ഷ്യ-ഗ്രേഡ് ആണ് ഇത് കുടിവെള്ള സംഭരണ ​​ടാങ്കുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നത്.

ghg

അൾട്രാടെക് വെതർ പ്രോ ഹൈ-ഫ്ലെക്സ്

100% വരെ നീളുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ പോളിമർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് കോട്ടിംഗ്, പുറം മതിലുകൾ, മേൽക്കൂരകൾ, ടെറസുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ഇത് മോടിയുള്ളതും കയറാത്തതുമായ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇത് കെട്ടിടത്തിൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നു.

AV - 2_BPD_2

അൾട്രാടെക് സീൽ & ഡ്രൈ എസ്ബിആർ/സീൽ & ഡ്രൈ ഫ്ലെക്സ്

അൾട്രാടെക് സീൽ & ഡ്രൈ എസ്ബിആർ സ്ട്രക്ചറുകൾ/കോൺക്രീറ്റ് എന്നിവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്, ബോണ്ടിംഗ് സ്ലറി എന്നിവ ആയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈറീൻ ബ്യൂട്ടാഡിൻ ലാറ്റക്സ് കോ-പോളിമർ ആണ്. ഫ്ലെക്സ് സീൽ & ഡ്രൈ ഫ്ലെക്സ് ടെറസ്, ചരിവ്, മേൽക്കൂരകൾ, ആർസിസി വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ, 10000 ചതുരശ്ര അടിയിൽ താഴെയുള്ള ബാൽക്കണി ഡോംസ് എന്നിവയുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

vbcb


Loading....