ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുക


അൾട്രാടെക്ക് ബിൽഡിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് | ഹോം എക്സ്പെർട്ട്

manഅൾട്രാടെക് ബിൽഡിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ്

നിർമ്മാണ ചക്രത്തിന്‍റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഭവന നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും സഹായങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു പയനിയറിംഗ് സൊല്യൂഷൻ സെന്‍റർ

gh

പ്രോഗ്രാമുകൾ

അൾട്രാടെക് -ന്‍റെ വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികളിൽ ചേരുക, ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള മേസൺമാരെ കണ്ടുമുട്ടുക, ഒപ്പം  നിര്‍മ്മാണം മികച്ചതാക്കാൻ കൂടുതൽ അറിവ് നേടുക.                                                                    

gh

വിദഗ്ദ്ധ ടെസ്റ്റിംഗ് വാൻ

നിങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ഓണ്‍-ഗ്രൗണ്ട് സാങ്കേതിക വിലയിരുത്തൽ നേടുക, ഒപ്പം കോൺക്രീറ്റിന്‍റെ സ്ഥിരതയും കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയും നിർണ്ണയിക്കുക.

gh

അടിസ്ഥാന പരിശോധനകൾ

ഭവന നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം നിശ്ചയിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഈ ടിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.                                                                                                                                                                               

gh

Loading....