ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുക


നിങ്ങളുടെ വീടിനായുള്ള ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഗൈഡ്

നിർമ്മാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കണക്കുകൂട്ടേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇത് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ, അവയുടെ സമയക്രമം, ചെലവുകളുടെ വിഭജനം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റാന്‍ കഴിയും.

 
logo

Step No.1

വീടിന്‍റെ പ്ലാൻ, വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള രേഖകളും അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിന് ബജറ്റിന്റെ 2.5% ആവശ്യമാണ്.

Step No.2

കുഴിയെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചെലവ് ബജറ്റിന്റെ 3 ശതമാനമാണ്.

Step No.3

അടിത്തറ, ഫൂട്ടിംഗ് ചെലവ് എന്നിവയ്ക്ക് ബജറ്റിന്റെ 12% ആവശ്യമാണ്.

Step No.4

ആർ.സി.സി ഫ്രെയിംവർക്ക് 10% ചെലവിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും

Step No.5

സ്ലാബ്, റൂഫ് ജോലികൾ ആകെ ചെലവിന്റെ 30% ചെലവിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും

Step No.6

17% ചെലവിൽ ഇഷ്ടികപ്പണിയും പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങും ചെയ്യാൻ കഴിയും

Step No.7

ഫ്ലോറിംഗിനും ടൈലിംഗിനും ആകെ ചെലവിന്‍റെ 10% ആവശ്യമാണ്.

Step No.8

എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികളും 8% ചെലവിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും

Step No.9

പ്ലംബിംഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഉപഭോഗം 5 % ആണ്

Step No.10

വാതിലുകളും ജനലുകളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആകെ ചെലവ് ഉപഭോഗത്തിന്‍റെ 8% ആണ്.

Step No.11

പെയിന്റിംഗ് പോലുള്ള ഇന്റീരിയറുകൾക്ക് ആകെയുള്ള ചെലവിന്‍റെ 6% ആവശ്യമാണ്.

Step No.12

അവസാനമായി, 5.5% ചെലവിൽ ഫർണിഷിംഗ്.

ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് പങ്കിടുക :


ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ
വീടിന്റെ നിര്‍മ്മാണച്ചിലവ് മൂല്യനിർണ്ണയ ഉപകരണങ്ങൾ


ചെലവ് കാൽക്കുലേറ്റർ

ഓരോ ഭവന നിർമ്മാതാവും അവരുടെ സ്വപ്ന ഭവനം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ അമിത ബജറ്റില്ലാതെ അത് ചെയ്യുക. കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ എവിടെ, എത്ര ചെലവഴിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

EMI കാൽക്കുലേറ്റർ

ഒരു ഭവനവായ്പ എടുക്കുന്നത് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം ലഭിന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ്, എന്നാൽ ഭവന നിർമ്മാതാക്കൾ പലപ്പോഴും എത്ര ഇഎംഐ ആണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് മികച്ച രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

പ്രോഡക്ട് പ്രെഡിക്ടർ

ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നയാൾ ശരിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട് പണിയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കാണാൻ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രെഡിക്റ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുക.

logo

സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ

ഒരു ഭവന നിർമ്മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയേറിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ശരിയായ സ്റ്റോർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക.

logo

Loading....