UltraTech iFloors

നിർത്താതെയുള്ള ബിസിനസ്സിനായി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ഫ്ലോറിംഗ്

ലാഭകരമായ ബിസിനസുകൾ സ്ഥിരതയുള്ള അടിത്തറയിൽ വളരുന്നു !!

ബിസിനസ്സ് അന്തരീക്ഷം കടുത്ത മത്സരാത്മകമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ  ആവശ്യകതകളും കൂടി വരുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളെ കൂടുതൽ സംതൃപ്തരാക്കുന്നതിനും വിജയകരമായ ഒരു ബിസിനസും ഫാക്ടറികളും വെയർ‌ഹൌസുകളും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും ഇപ്പോൾ ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഫാക്ടറികളും വെയർഹൌസുകളും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിൻറെ ഭാഗമായി യന്ത്രവത്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഫ്ലോറിംഗ് പലപ്പോഴും പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു. പരമ്പരാഗത ഫ്ലോറിംഗ്,  പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത്  പതിവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കാനിടയാക്കുകയും ബിസിനസും പ്രശസ്തിയും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

സാധാരണ കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗതമായ ഫ്ലോറിംഗ് കുറഞ്ഞ ടെൻ‌സൈൽ ശക്തിയും പരിമിതമായ ഡക്റ്റിലിറ്റിയും ക്രാക്കിംഗിന് കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധവും ഉള്ളവയാണ്. ഇവ സ്ഥിരമായതും ചെലവേറിയതുമായ തകർച്ചകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.

കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ളോറിങ് | അൾട്രാടെക് ഐഫ്ലോർസ്

 നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉയർന്ന പ്രവർത്തനമുള്ള വ്യാവസായ ശാലകളുടെയും, വെയർഹൌസുകളുടെയും ഫ്ലോറിംഗ് നൽകുന്നതിന് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിശയകരമായ കോൺക്രീറ്റ്.

നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ബിസിനസ്സ്,  പ്രവർത്തന ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അൾട്രാടെക് ഐഫ്ലോർസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യവും നിർവ്വഹണ ശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് അൾട്രാടെക്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് പരിഹാരവും ലഭ്യമാക്കുന്നു.

അൾട്രാടെക് ഐഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെഡ്ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലൂടെ നോണ്‍ സ്റ്റോപ്പ് ബിസിനസ്സ് ഇപ്പോൾ സാധ്യമാണ് 


 നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ-ഓർഡിനറി ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്തിനു ഓർഡിനറിക്കായി സമ്മതിക്കണം !

Assurance of UltraTech from design to installation

ഡിസൈൻ മുതൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വരെ അൾട്രാടെക്കിന്റെ ഉറപ്പ്

End to end solution for heavy duty flooring – industrial/ warehouse

 ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഫ്ലോറിംഗിനുള്ള എൻഡ്-ടു എൻഡ് സൊല്യൂഷൻ- ഇൻഡസ്ട്രിയൽ / വെയർഹൌസ്

Surface with higher abrasion resistance, increased toughness and impact resistance

ഉയർന്ന ഉരച്ചിൽ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഉപരിതലം, ഉയർന്ന കാഠിന്യവും ആഘാത പ്രതിരോധവും

Improved flexural strength, lesser shrinkage

മെച്ചപ്പെട്ട ഫ്ലെക്ചുറൽശക്തി, കുറഞ്ഞ ചുരുങ്ങൽ

Enhanced life of flooring

 ഫ്ലോറിംഗിന്റെ ഉയർന്ന ഈട്

പ്രയോജനങ്ങൾ

Assurance of UltraTech from design to installation

ഡിസൈൻ മുതൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വരെ അൾട്രാടെക്കിന്റെ ഉറപ്പ്

End to end solution for heavy duty flooring – industrial/ warehouse

 ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഫ്ലോറിംഗിനുള്ള എൻഡ്-ടു എൻഡ് സൊല്യൂഷൻ- ഇൻഡസ്ട്രിയൽ / വെയർഹൌസ്

Surface with higher abrasion resistance, increased toughness and impact resistance

ഉയർന്ന ഉരച്ചിൽ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഉപരിതലം, ഉയർന്ന കാഠിന്യവും ആഘാത പ്രതിരോധവും

Improved flexural strength, lesser shrinkage

മെച്ചപ്പെട്ട ഫ്ലെക്ചുറൽശക്തി, കുറഞ്ഞ ചുരുങ്ങൽ

Enhanced life of flooring

 ഫ്ലോറിംഗിന്റെ ഉയർന്ന ഈട്

സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ

മികച്ച ഹാർഡനറുകളുള്ളതിനാൽ മികച്ച ഉരച്ചിൽ പ്രതിരോധം
ലേസർ ലെവൽ ചെയ്ത *, പവർ ട്രോവൽ ചെയ്ത
ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ് *, സാന്ദ്രീകൃതമാക്കയ ഫ്ലോറിംഗ്
തടസ്സമില്ലാത്ത ഫ്ലോറുകൾ *
ക്ലയന്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
മികച്ച ഫ്ലെക്ചറൽ, ടെൻ‌സൈൽ കരുത്ത്.

ശുപാർശചെയ്യുന്ന പ്രയോഗങ്ങള്

Placeholder edit in CMS Quotes

“മുഴുവൻ ഫ്ലോറിംഗിന്റെയും മെറ്റീരിയലിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിന്റെയും ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു കക്ഷി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പരിപാലനം ആവശ്യമുള്ളതും 10 വർഷത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയും തറയും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കർശനമായിരുന്നു. അൾട്രാടെക്കിൽ നിന്നുള്ള സേവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്, ഞങ്ങളുടെ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യം നേടാൻ അവർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.”

പ്രോജക്ട് ഹെഡ്, വലിയ കൂട്ടായ്മ

Placeholder edit in CMS Quotes

“എന്റെ വെയർഹൗസിനായി മികച്ച രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഫ്ലോർ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മികച്ച പരിഹാരമാണ് ഇഫ്‌ലൂർ. അൾട്രാടെക്ക് എന്റെ ആവശ്യം വിജയകരമായി മനസ്സിലാക്കി. കോൺക്രീറ്റും അവരുടെ സംഘവും ഫ്ലോർ നിർമ്മിച്ചു. ഇത് പരിപാലന ഇടവേളകളും ചെലവുകളും കുറയ്ക്കും”

വലിയ വെയർഹൗസ് ഉടമ

കൂടുതൽ ആശ്ചര്യകരമായ പരിഹാരങ്ങൾ :

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക