ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുക


കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ളോറിങ് | അൾട്രാടെക് ഐഫ്ലോർസ്

നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉയർന്ന പ്രവർത്തനമുള്ള വ്യാവസായ ശാലകളുടെയും, വെയർഹൌസുകളുടെയും ഫ്ലോറിംഗ് നൽകുന്നതിന് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിശയകരമായ കോൺക്രീറ്റ്.

നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ബിസിനസ്സ്,  പ്രവർത്തന ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അൾട്രാടെക് ഐഫ്ലോർസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യവും നിർവ്വഹണ ശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് അൾട്രാടെക്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് പരിഹാരവും ലഭ്യമാക്കുന്നു.

logo


അൾട്രാടെക് ഐഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെഡ്ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലൂടെ നോണ്‍ സ്റ്റോപ്പ് ബിസിനസ്സ് ഇപ്പോൾ സാധ്യമാണ് 


നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ-ഓർഡിനറി ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്തിനു ഓർഡിനറിക്കായി സമ്മതിക്കണം !പ്രയോജനങ്ങൾ


സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ


മികച്ച ഹാർഡനറുകളുള്ളതിനാൽ മികച്ച ഉരച്ചിൽ പ്രതിരോധം

logo

ലേസർ ലെവൽ ചെയ്ത *, പവർ ട്രോവൽ ചെയ്ത

logo

ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ് *, സാന്ദ്രീകൃതമാക്കയ ഫ്ലോറിംഗ്

logo

തടസ്സമില്ലാത്ത ഫ്ലോറുകൾ *

logo

ക്ലയന്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

logo

മികച്ച ഫ്ലെക്ചറൽ, ടെൻ‌സൈൽ കരുത്ത്.

logo

ശുപാർശചെയ്യുന്ന പ്രയോഗങ്ങള്UltraTech Home Expert Store.

You can purchase UltraTech’s wide array of home building solutions, including AquaSeal at your nearest UltraTech Home Expert Store.


കൂടുതൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന പരിഹാരങ്ങൾപ്ലാന്റ് ലൊക്കേറ്റർ

അൾട്രാടെക് RMC ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പുതിയ ശ്രേണി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട് നിർമ്മിക്കുക, അടുത്തുള്ള RMC പ്ലാന്റ് കണ്ടെത്തുക നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത്

map

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അൾട്രാടെക്കിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരുമായി ബന്ധപ്പെടുക

 

telephone

Loading....