ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുക

സ്വയം-പരുവപ്പെടുന്ന, വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ്

അൾട്രാടെക്കിലെ വിദഗ്ധർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്വയം പരുവപ്പെടുന്ന കോൺക്രീറ്റാണ് അക്വാസീൽ. കോൺക്രീറ്റ്, കൽപണി സ്ട്രക്ചറുകളുടെ ഘടനാപരമായ സമഗ്രതയെ ചോർച്ചയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷമായ ഫോർമുലേഷനാണിത് അൾട്രാടെക് അക്വാസീലിന് സവിശേഷമായ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുണ്ട്, അത് വെള്ളം കോൺക്രീറ്റുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിസ്റ്റലുകളുടെ രൂപീകരണമുണ്ടാകുന്നു.

logo

 ഈ ക്രിസ്റ്റലുകൾ കോൺക്രീറ്റിലെ സൂക്ഷ്മ മായ വിള്ളലുകളും സുഷിരങ്ങളും ഫലപ്രദമായി സീൽ ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൻറെ പ്രവേശനം തടയുന്നു അൾട്രാടെക് അക്വാസീൽ, ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ച്ചറുകൾക്ക് ചോർച്ചയും വെള്ളത്തിൻറെ പ്രവേശന ക്ഷമതയും തടയുന്നതിനുള്ള ഇൻ-ബിൽറ്റ് കഴിവ് നൽകുന്നു. അസാധാരണമായത് ഒന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകുമ്പോൾ എന്തിനാണ് സാധാരണ ഒന്നിനായി വിട്ടു വീഴ്ച ചെയ്യുന്നത്? 


അൾട്രാടെക് അക്വാസീൽ  ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ 


സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ 


വെള്ളത്തിന്റെ പ്രവേശനക്ഷമത <10 mm DIN 1048

ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഉയർന്ന ജലപ്രവേശനക്ഷമത കാരണം വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചകളുടെ രൂപവും ഈടും നശിപ്പിക്കും. അൾട്രാടെക്കിന്റെ അക്വാസീൽ 10 മില്ലീമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള പ്രവേശ്യത സ്വയം പരിഹരിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഘടനാപരമായ ശക്തിയെ ചോർച്ചയിൽ നിന്നും വെള്ളം കയറുന്നതിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു.

logo

ക്ലോറൈഡ് പ്രവേശ്യത 30% കുറഞ്ഞു

ക്ലോറൈഡ് മൂലം കോൺക്രീറ്റിന് സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാം, ഇത് വിള്ളൽ വീഴുന്നതിനും, പൊട്ടുന്നതിനും, ഒടുവിൽ അടിത്തറ ദുർബലമാകുന്നതിനും ഇടയാക്കും. പക്ഷേ, അക്വാസീൽ ക്ലോറൈഡ് പ്രവേശ്യത 30% കുറയ്ക്കുകയും ചുവരുകൾക്ക് ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

logo

വെള്ളം ആഗിരണം <1% (BS 1881, PT-122-1983)

സാധാരണ കോൺക്രീറ്റ് ബ്രാൻഡുകളുടെ  ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ജല ആഗിരണ ശേഷിയാണുള്ളത്, എന്നാൽ അൾട്രാടെക്കിന്റെ അക്വാസീലിന് 1% ൽ താഴെയാണ് ജലം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ക്രിസ്റ്റലിൻ ടെക്നോളജി നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിനെ വെള്ളത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന തടസ്സമായി മാറുന്നു

logoഅൾട്രാടെക്ക് അക്വാസീലിന്റെ പ്രയോഗ മേഖലകൾ 


മേൽക്കൂരയിലെ സ്ലാബുകൾ

മേൽക്കൂരയുടെ സ്ലാബുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചോരുന്നത് വളരെ സാധാരണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. വെള്ളം മൂലമുള്ള കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനും ചോർച്ച തടയാനും, അക്വാസീലിൻറെ സെൽഫ്-ഹീലിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, ഇത് പരമ്പരാഗത കോൺക്രീറ്റിനേക്കാൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് 3 മടങ്ങ് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുകയും   ചെയ്യുന്നു.

logo

ഭൂഗർഭ പാർക്കിംഗ്

വെള്ളം മൂലമുള്ള  കേടുപാടുകൾ നിങ്ങളുടെ അണ്ടർഗ്രൌണ്ട് പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗ  യോഗ്യമല്ലാതാക്കും. നിങ്ങളുടെ ഗാരേജിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഈർപ്പം ചുമരിൽ പരക്കുകയും പ്രകടമായ നിറവ്യത്യാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. അൾട്രാടെക്കിന്റെ സ്വയം-പരുവപ്പെടുന്ന കോൺക്രീറ്റ് അക്വാസീലിന്റെ ക്രിസ്റ്റലിൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ വിള്ളലുകൾ അടയ്ക്കാനും വെള്ളം മൂലമുള്ള കേട്പാടുകൾ തടയാനും കഴിയും.

logo

സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ

സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലെ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്ലോറിൻ നിറവ്യത്യാസത്തിന് കാരണമാകുകയും സ്ട്രക്ചറിൻറെ  ഭിത്തികളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത് വെള്ളം കയറുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ലോഹങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നതിനും കോൺക്രീറ്റിൽ പൊട്ടുന്നതിനും ഇടയാക്കും. അക്വാസീൽ ക്ലോറിൻ പ്രവേശ്യത 30% കുറയ്ക്കുന്നു, ഇത് നിങ്ങൾളുടെ പൂൾ മതിലുകൾക്ക് സംരക്ഷണവും ഉറപ്പും  നൽകുന്നു.

logo


അൾട്രാടെക് ഹോം എക്സ്പെർട്ട് സ്റ്റോർ.

നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള അൾട്രാടെക് ഹോം എക്‌സ്‌പർട്ട് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അൾട്രാടെക്കിന്റെ അക്വാസീൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശാലമായ ഭവന നിർമ്മാണ പരിഹാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം.
കൂടുതൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന പരിഹാരങ്ങൾപ്ലാന്റ് ലൊക്കേറ്റർ

അൾട്രാടെക് RMC ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പുതിയ ശ്രേണി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട് നിർമ്മിക്കുക, അടുത്തുള്ള RMC പ്ലാന്റ് കണ്ടെത്തുക നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത്

map

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അൾട്രാടെക്കിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരുമായി ബന്ധപ്പെടുക

 

telephone

Loading....