સંપર્કમાં રહો

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો

માન્ય શ્રેણી પસંદ કરો

તમારી પેટા કેટેગરી પસંદ કરો

acceptence

આગળ વધવા માટે કૃપા કરીને આ બૉક્સને ચેક કરો


કોંક્રિટ ફ્લોરિંગ - અલ્ટ્રાટેક આઈફ્લોર્સ


એક અદ્ભુત કોંક્રિટ કે જે તમારી જરૂરિયાત મુજબ ઉચ્ચ પ્રદર્શન ઔદ્યોગિક અને વેરહાઉસ ફ્લોરિંગ પહોંચાડવા માટે કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે.


અલ્ટ્રાટેક iFloors તમારા ચોક્કસ વ્યવસાય અને ઓપરેશનલ જરૂરિયાતોને અનુરૂપ છે. અલ્ટ્રાટેકમાં અમે અમારી બેજોડ ટેકનિકલ કુશળતા અને એક્ઝિક્યુશન ક્ષમતા સાથે એન્ડ ટુ એન્ડ ફ્લોરિંગ સોલ્યુશન ઓફર કરીએ છીએ.

logoઅલ્ટ્રાટેક iFloor વડે હવે સ્થિર ફ્લોર પર નોન-સ્ટોપ બિઝનેસ બનાવવો શક્ય છે


જ્યારે તમે અસાધારણ મેળવી શકો ત્યારે શા માટે સામાન્ય માટે સમાધાન કરો!ફાયદો


ટેકનિકલ સ્પષ્ટીકરણ


શ્રેષ્ઠ હાર્ડનર્સ સાથે વધુ સારો સંઘર્ષ પ્રતિરોધ

logo

શ્રેષ્ઠ હાર્ડનર્સ સાથે વધુ સારો સંઘર્ષ પ્રતિરોધ

logo

ડસ્ટ-પ્રુફ* અને ડેન્સિફાઇડ ફ્લોરિંગ

logo

સીમલેસ ફ્લોર્સ*

logo

ક્લાયન્ટના સ્પેસિફિકેશન પ્રમાણેની ડિઝાઇન

logo

વધુ સારી લવચિકતા અને ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ

logo

ભલામણ કરેલ એપ્લિકેશનોઅલ્ટ્રાટેક હોમ એક્સપર્ટ સ્ટોર.

તમે તમારા નજીકના અલ્ટ્રાટેક હોમ એક્સપર્ટ સ્ટોર પર એક્વાસીલ સહિત, અલ્ટ્રાટેકના હોમ બિલ્ડીંગ સોલ્યુશન્સની વિશાળ શ્રેણી ખરીદી શકો છો.


વધુ આશ્ચર્યજનક ઉકેલોપ્લાન્ટ લો ે કટર    

અલ્ટ્રા ે ટક આરએમસી પ્રોડક્ટ્સની નવી  ે રન્જ સાથે તમારા ઘરન ું નનમ ા ાણ કરો, તમારા નવસ્તારમ ું ા 

નજીકના આરએમસી પ્઱ાન્ટને શોધો

map

સંપકક માં રહો

તમારી પ ૃ ચ્છાઓ મા ે ટ અલ્ટ્રા ે ટક ખાતેના નનષ્ણાતોનો સું઩કા કરો

 

 

telephone

Loading....