தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் துணை-வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுங்கள்

acceptence

மேலும் தொடர இந்த பெட்டியை சரிபார்க்கவும்

தானாக சரியாகுதல், கசிவு எதிர்ப்பு கான்கிரீட்

அக்வாசீல் என்பது அல்ட்ராடெக் நிபுணர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தானாக குணமாகும் கான்கிரீட் ஆகும். இது ஒரு தனித்துவமான உருவாக்கம் ஆகும், இது கான்கிரீட் மற்றும் கொத்துவேலை கட்டுமானங்களின் கட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பை நீர்க்கசிவிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. அல்ட்ராடெக் அக்வாசீல் ஒரு தனித்துவமான க்ரிஸ்டல்லைன் தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டுள்ளது, கான்கிரீட்டுடன் நீர் தொடர்பு கொள்ளும்போது இது படிகங்கள் உருவாக வழிவகுப்பதால் செயல்படுத்தப்படுகிறது.


இந்த படிகங்கள் நுண்ணிய விரிசல்கள் மற்றும் கான்கிரீட்டில் உள்ள நுண்துளைகளை திறம்பட மூடுகின்றன. அல்ட்ராடெக் அக்வாசீல் கட்டிட கட்டமைப்புகளை கசிவு மற்றும் நீர் உட்செலுத்தலை எதிர்த்துப் போராடும் திறனை வழங்குகிறது. அசாதாரணமானதை உருவாக்க நாங்கள் உங்களுக்கு உதவும்போது ஏன் சாதாரணமாகத் தீர்வு காண வேண்டும்?


அல்ட்ராடெக் அக்வாசீலைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள்


தொழில்நுட்ப குறிப்புகள்


நீர் ஊடுருவல் <10 மிமீ DIN 1048

பயன்படுத்தப்பட்ட கான்கிரீட்டின் அதிக நீர் ஊடுருவல் தன்மை காரணமாக, நீர் கசிவு கான்கிரீட் கட்டமைப்புகளின் தோற்றத்தையும் நீடிக்கும் வலிமையை அழித்துவிடும். அல்ட்ராடெக்கின் அக்வாசீல் 10மிமீக்கும் குறைவான ஊடுருவக்கூடிய ஒரு செல்ஃப் ஹீலிங் கான்கிரீட்டை உருவாக்கியுள்ளது. இது கட்டிடத்தின் கட்டமைப்பு வலிமையை நீர்க்கசிவு மற்றும் நீர் உட்புகுதல் ஆகியவற்றிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

logo

குளோரைடு ஊடுருவல் 30% குறைக்கப்பட்டது

குளோரைடு ஆனது கான்கிரீட்டை கடுமையாக சேதப்படுத்தும், இது விரிசல், உதிர்தலில் ஆரம்பித்துஇறுதியில் அஸ்திவாரத்தையே வலுவிழக்கச் செய்யும். ஆனால், அக்வாசீல் குளோரைடு ஊடுருவலை 30% குறைக்கிறது மற்றும் சுவர்கள் கடுமையாக சேதமடையாமல் தடுக்கிறது.

logo

நீர் உறிஞ்சுதல் <1% (BS 1881, PT-122-1983)

சாதாரண கான்கிரீட் பிராண்டுகளின் தயாரிப்புகள் அதிக நீர் உறிஞ்சுதல் விகிதத்தில் உள்ளன. ஆனால் அல்ட்ராடெக்கின் அக்வாசீல் 1%க்கும் குறைவான நீர் உறிஞ்சுதலைக் கொண்டுள்ளது. எங்களின் சிறப்புவாய்ந்த கிரிஸ்டல்லைன் தொழில்நுட்பம் உங்கள் மெட்டீரியலை நீர் எதிர்ப்புத் தடுப்பு கொண்டதாக மாற்றுகிறது.

logoஅல்ட்ராடெக் அக்வாசீலின் பயன்பாட்டுப் பகுதிகள்


கூரை அடுக்குகள்

கூரை அடுக்குகளில் நீர் கசிவு என்பது மிகவும் பொதுவான பிரச்சனையாகும். நீர் சேதம் மற்றும் கசிவை தடுக்க, அக்வாசீலின் தானாக சரிசெய்துகொள்ளும் கான்கிரீட் பயன்படுத்தப்படலாம், இது வழக்கமான கான்கிரீட்டை விட 3 மடங்கு அதிக பாதுகாப்பை வழங்குகிறது மற்றும் நீர் சேதத்தை தடுக்கிறது.

logo

அண்டர்கிரவுண்ட் பார்க்கிங்

தண்ணீர் சேதம் உங்கள் அண்டர்கிரவுண்ட் வாகன நிறுத்துமிடங்களை பயன்பாட்டிற்கு தகுதியற்றதாக மாற்றும். உங்கள் கேரேஜுக்குள் நுழையும் ஈரப்பதம் திரவ நீராக வெளிப்பட்டு நிறமாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். அல்ட்ரடெக்கின் தானே சரிசெய்துகொள்ளும் கான்கிரீட் அக்வாசீல் அதன் கிரிஸ்டல்லைன் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் விரிசல்களை சரிசெய்து நீர் சேதத்தைத் தடுக்கும்.

logo

நீச்சல் குளங்கள்

நீச்சல் குளங்களில் இருக்கும் குளோரின் நிறத்தை மங்கச் செய்யலாம் மற்றும் கட்டமைப்பு சுவர்களை வலுவிழக்கச் செய்யலாம். இது நீர் உட்புகுவதற்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் உங்கள் உலோகங்களை சேதப்படுத்தும் மற்றும் கான்கிரீட்டில் விரிசல் ஏற்படலாம். அக்வாசீல் குளோரின் ஊடுருவலை 30% குறைக்கிறது, இது உங்களுக்கு நன்கு பாதுகாக்கப்பட்ட மற்றும் வலுவூட்டப்பட்ட பக்கவாட்டு சுவர்களை வழங்குகிறது.

logo


அல்ட்ராடெக் ஹோம் எக்ஸ்பர்ட் ஸ்டோர்

உங்கள் அருகிலுள்ள அல்ட்ராடெக் ஹோம் எக்ஸ்பெர்ட் ஸ்டோரில் அக்வாசீல் உட்பட அல்ட்ராடெக்கின் பரந்த அளவிலான வீடு கட்டும் தயாரிப்புகளை நீங்கள் வாங்கலாம்.
மேலும் ஆச்சரியமான தீர்வுகள்பிளான்ட் ல ாகேட்டர்

அல்ட்பாடெக் RMC ப்பாெக்ட்க஭ின் புதின ரபஞ்சில் உங்கள் ய ீ ட்டெக் கட்ெவும், உங்கள் நாயட்ெத்தில் அருகிலுள்஭ RMC ஧ி஭ான்டெ கண்ெ஫ியுங்கள்

map

ல ாடர்பில் இருப்பீர்

உங்கள் ரகள்யிகளுக்கு அல்ட்பாடெக் ஥ிபுணர்கட஭த் டதாெர்புடகாள்஭வும்

 

telephone

Loading....