સંપર્કમાં રહો

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો

માન્ય શ્રેણી પસંદ કરો

તમારી પેટા કેટેગરી પસંદ કરો

acceptence

આગળ વધવા માટે કૃપા કરીને આ બૉક્સને ચેક કરો

અલ્ટ્રાટેક બિલ્ડિંગ સોલ્યુશન્સ | હોમ એક્સપર્ટ

man


અલ્ટ્રાટેક બિલ્ડિંગ સોલ્યુશન્સ

આ એક એવું અગ્રણી સમાધાન છે જે ઘરના નિર્માતાઓને બાંધકામ ચક્રના દરેક તબક્કે ગુણવત્તાયુક્ત પ્રોડક્ટ્સ અને સહાય પૂરી પાડે છે.                                                             

gh

પ્રોગ્રામ્સ

અલ્ટ્રાટેકના વિભિન્ન તાલિમ કાર્યક્રમોમાં જોડાઓ, ભારતભરના કડિયાઓને મળો અને વધુ સારા નિર્માણ અંગે વધુ જ્ઞાન મેળવો.                                                                                                                                                                                                              

gh

પાયારૂપ તપાસ

ઘરનાં નિર્માણનાં દરેક પગલે બાંધકામની ગુણવત્તા નક્કી કરવા માટે તમને મદદરૂપ થતી આ ટિપ્સનો ઉપયોગ કરો..                                                                                                                            

gh

એક્સપર્ટ ટેસ્ટિંગ વેન

તમારી બાંધકામની સામગ્રીઓની ઓનગ્રાઉન્ડ ટેકનિકલ આકારણી કરો અને કોન્ક્રિટની અનુરૂપતા તથા કોમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન્થ નિર્ધારિત કરો.

gh


અલ્ટ્રાટેક બિલ્ડિંગ સોલ્યુશન્સ

આ એક એવું અગ્રણી સમાધાન છે જે ઘરના નિર્માતાઓને બાંધકામ ચક્રના દરેક તબક્કે ગુણવત્તાયુક્ત પ્રોડક્ટ્સ અને સહાય પૂરી પાડે છે.

gh

એક્સપર્ટ ટેસ્ટિંગ વેન

તમારી બાંધકામની સામગ્રીઓની ઓનગ્રાઉન્ડ ટેકનિકલ આકારણી કરો અને કોન્ક્રિટની અનુરૂપતા તથા કોમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન્થ નિર્ધારિત કરો.

gh

પાયારૂપ તપાસ

ઘરનાં નિર્માણનાં દરેક પગલે બાંધકામની ગુણવત્તા નક્કી કરવા માટે તમને મદદરૂપ થતી આ ટિપ્સનો ઉપયોગ કરો.

gh

હોમ બિલ્ડિંગ ટિપ્સ

બાંધકામના વિભિન્ન પાસાઓ અંગેની ટિપ્સ અને માહિતીની સાથે ઘરનાં નિર્માણ વિશે વધુ જાણો..                                                                                                                                                                                                         

gh

UltraTech Building Solutions

A pioneering solutions center that provides quality products and assistance to home builders at every step of the c...                                                                        

gh

Homebuilding Album

Document every milestone in your homebuilding journey using our digital album.                                                                                                                               

gh

Expert Testing Van

Get on-ground technical assessment of your construction materials and determine the consistency and compressive strength of the concrete

gh

Tools

Use these smart tools to plan your budget, calculate costs and effectively plan your home building process.                                                                      

gh

Vaastu Tips

Get advice on how to build your house according to the rules of vaastu                                                                                                                                                                                                               

gh

Home Building Tips

Know more about home building with tips and information on various aspects of construction.                                                                                                                                                                                                              

gh
Loading....