தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் துணை-வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுங்கள்

acceptence

மேலும் தொடர இந்த பெட்டியை சரிபார்க்கவும்

hgfghj

அல்ட்ராடெக் கட்டிடத் தீர்வுகள் | வீட்டு நிபுணர்

man


அல்ட்ராடெக் கட்டிட தீர்வுகள்

கட்டுமான சுழற்சியின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் வீடு கட்டுபவர்களுக்கு தரமான தயாரிப்புகள் மற்றும் உதவிகளை வழங்கும் ஒரு முன்னோடி தீர்வுகள் மையம்

மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

gh

நிகழ்ச்சிகள்

அல்ட்ராடெக்கின் பல்வேறு பயிற்சித் திட்டங்களில் சேருங்கள், இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து மேசன்களைச் சந்தியுங்கள், சிறப்பாக கட்டுவதற்கு அதிக அறிவைப் பெறுங்கள்.                                                                    

gh

நிபுணர் சோதனை வாகனம்

உங்கள் கட்டுமானப் பொருட்களின் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டைப் பெறுங்கள் மற்றும் கான்கிரீட்டின் நிலைத்தன்மையையும் அழுத்த வலிமையையும் தீர்மானிக்கவும்.

gh

அடிப்படை சரிபார்ப்புகள்

வீட்டைக் கட்டிவரும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் கட்டுமானத்தின் தரத்தை தீர்மானிக்க இந்த உதவிக்குறிப்புகளைப் பயன்படுத்தவும்.                                                                                                                                                                           

gh


Loading....