அல்ட்ராடெக் கட்டிட தீர்வுகள்

அல்ட்ராடெக் கட்டிட தீர்வுகள்

கட்டுமான சுழற்சியின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் வீடு கட்டுபவர்களுக்கு தரமான தயாரிப்புகள் மற்றும் உதவிகளை வழங்கும் ஒரு முன்னோடி தீர்வுகள் மையம்

நிகழ்ச்சிகள்

நிகழ்ச்சிகள்

அல்ட்ராடெக்கின் பல்வேறு பயிற்சித் திட்டங்களில் சேருங்கள், இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து மேசன்களைச் சந்தியுங்கள், சிறப்பாக கட்டுவதற்கு அதிக அறிவைப் பெறுங்கள்.

அடிப்படை சரிபார்ப்புகள்

அடிப்படை சரிபார்ப்புகள்

வீட்டைக் கட்டிவரும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் கட்டுமானத்தின் தரத்தை தீர்மானிக்க இந்த உதவிக்குறிப்புகளைப் பயன்படுத்தவும்.

நிபுணர் சோதனை வாகனம்

நிபுணர் சோதனை வாகனம்

உங்கள் கட்டுமானப் பொருட்களின் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டைப் பெறுங்கள் மற்றும் கான்கிரீட்டின் நிலைத்தன்மையையும் அழுத்த வலிமையையும் தீர்மானிக்கவும்.

சான்றுகள்

தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்