ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുക


അൾട്രാടെക് വെതർ പ്രോ WP+200: ഒരു വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ലിക്വിഡ്

മേൽക്കൂര, അടിത്തറ, ഭിത്തികൾ, കുളിമുറി എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏത് ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും ഈർപ്പം വീട്ടിനകത്തേക്ക് വരാം. ഉൽ‌പ്പന്നം, അൾ‌ട്രാടെക് വെതർ പ്രോ WP + 200 ഒരു വാട്ടർ‌പ്രൂഫിംഗ് ലിക്വിഡ് ആണ്, അത് അൾ‌ട്രാടെക് റിസർച്ച് ലാബ് സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. 

logo

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മികച്ച വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നതിന് സിമന്റിനൊപ്പം WP+200 ഉപയോഗിക്കുക. അതിന്റെ അതുല്യമായ വാട്ടർ ബ്ലോക്ക് ടെക്നോളജി കോൺക്രീറ്റിലും പ്ലാസ്റ്ററിലും മോർട്ടറിലും ഉണ്ടാകുന്ന സൂക്ഷ്മ ദ്വാരങ്ങൾ അടച്ചു കളയുന്നു. ഇത് കാപ്പിലറികളുടെ പരസ്പരബന്ധം തകർക്കുകയും ജലത്തിന്റെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.WP+200 പ്രയോഗങ്ങൾ

വെതർ പ്രോ WP+200, വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ലിക്വിഡ് പ്ലാസ്റ്റർ, മോർട്ടാർ, കോൺക്രീറ്റ് എന്നിവയിൽ ചേർക്കാം. അടിത്തറ മുതൽ ഫിനിഷിംഗ് വരെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

WP+200 വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാം:

WP+200 ന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

മികച്ച ഫലങ്ങൾക്കായി വെതർ പ്രോ WP+200 ഇന്റഗ്രൽ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശരിയായ രീതി

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഫ്ലെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഫ്ലെക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഇരട്ട സംരക്ഷണം നൽകുക”പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

വീടിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കും നനവ് കടന്നു വരാവുന്നതാണ്. ഭിത്തികളിലൂടെയും മേൽക്കൂരയിലൂടെയും ഇത് വേഗത്തിൽ വീടിലുടനീളം വ്യാപിക്കും. വീടിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് പോലും, അത് ഭിത്തികൾക്കുള്ളിലൂടെ പ്രവേശിക്കുകയും പടരുകയും ചെയ്യും.

നനവ് ആർസിസിയിലെ കമ്പിയുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു, ഇത് വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൻറെ ബലക്ഷയത്തിനും ഇടയാക്കുന്നു. സ്ട്രക്ചറിനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദുർബലമാക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് ഘടനാപരമായ നാശത്തിനും കാരണമാകുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, നനവ് ദൃശ്യമാകുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നാശം ഇതിനകം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും

നനവ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഘടനയെ പൊള്ളയാക്കുകയും ദുർബലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് അതിന്റെ ഘടനാപരമായ സമഗ്രതയെയും ഈടും അപകടത്തിലാക്കുന്നു. അത് അകത്ത് കടന്നാൽ, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ട്രീറ്റ്‌മെന്റ്, പെയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റംപർ എന്നിവയുടെ നേർത്ത, സംരക്ഷിത കോട്ടിംഗ് പെട്ടെന്ന് അടർന്നുപോകുന്നു, ഇത് ഒരു താൽക്കാലിക പരിഹാരം മാത്രമാണ്. റീപ്ലാസ്റ്ററിംഗും പെയിന്റിംഗും ഹ്രസ്വകാല പരിഹാരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ വീടിനെ നനവിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു പ്രതിരോധ നടപടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

തറ, മേൽക്കൂര, ചുവരുകൾ, അടിത്തറ, എവിടെനിന്നും നനവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ശക്തിയും ഈടും നനവിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ  വീട് പൂർണ്ണമായും അൾട്രാടെക് വെതർ പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ച്  നിർമ്മിച്ചിരിക്കണം. ഇത് ജലത്തെ അകറ്റുകയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഈർപ്പത്തിനെതിരെ കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകുകയും അതിന്റെ ഘടനാപരമായ സമഗ്രത നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 

വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ബ്രോഷർ

ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൈഡ്

ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർLoading....