ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുകനിർമ്മാണത്തിലെ ഫൌണ്ടേഷന്‍ മെറ്റീരിയലുകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്? വ്യത്യസ്ത ഫൗണ്ടേഷൻ മെറ്റീരിയലുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ഗൈഡ്

ഏതൊരു കെട്ടിട നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെയും ഏറ്റവും നിർണായക ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് എന്ന നിലയിൽ, ഒരു കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ദീർഘകാല സ്ഥിരതയും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഫൌണ്ടേഷന്‍ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ശരിയായ ഫൌണ്ടേഷന്‍ മെറ്റീരിയല്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സമയത്തിന്‍റെ പരീക്ഷണത്തെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വസനീയവും ഈടുറ്റതുമായ അടിത്തറകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘട്ടമാണ്.

Share:


ഒരു കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രൊജക്ടിലേക്ക് നമ്മള്‍ ഇറങ്ങുമ്പോള്‍, അത് ഒരു ചെറിയ പാര്‍പ്പിടം ആയാലും ഒരു അംബരചുംബിയായ കെട്ടിടം ആയാലും, ശക്തവും വിശ്വസനീയവുമായ അടിത്തറ അത്യാവശ്യമാണ്. ഫൌണ്ടേഷന്‍ മുഴുവൻ സ്ട്രക്ചറിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അടിത്തറയായി വർത്തിക്കുന്നു, ഭാരം താങ്ങുകയും നിലത്തേക്ക് ഭാരം പകര്‍ന്ന് നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏതൊരു നിർമ്മാണ പ്രോജക്റ്റിന്‍റെയും സ്ഥിരത, ഈട്, ദീർഘായുസ്സ് എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ശരിയായ ഫൌണ്ടേഷന്‍ മെറ്റീരിയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്. ഈ ഗൈഡിൽ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത നിർമ്മാണ പ്രോജക്റ്റിനായി അറിവുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിർമ്മാണത്തിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ഫൗണ്ടേഷൻ മെറ്റീരിയലുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്വ്യത്യസ്ത തരം ഫൗണ്ടേഷൻ മെറ്റീരിയലുകള്‍ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഫൌണ്ടേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അത്യാവശ്യമാണ്. പൊതുവായ അടിസ്ഥാന സാമഗ്രികളിൽ ചിലത് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും അവയുടെ സവിശേഷതകൾ, പ്രയോഗങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം.

 

 

1. മരം

വുഡ് ഫൌണ്ടേഷനുകൾ പ്രഷര്‍ ട്രീറ്റഡ്  തടി അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീര്‍ഡ് മരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മി ക്കുന്നത്. ചെറിയ ഷെഡുകൾ, ക്യാബിനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭാരം കുറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറുകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് ഒരു സാധാരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഒരു ഫൌണ്ടേഷന്‍ മെറ്റീരിയല്‍വായി മരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‍റെ ഒരു പ്രധാന ഗുണം മറ്റ് വസ്തുക്കളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ ലഭിക്കും എന്നതാണ്.

 

പ്രയോജനങ്ങൾ

എ) അതില്‍ ജോലി ചെയ്യാനും നിർമ്മിക്കാനും എളുപ്പമാണ്

ബി) ചെലവ് കുറഞ്ഞതാണ്

സി) മറ്റ് അടിത്തറകൾ പരാജയപ്പെടാനിടയുള്ള ഉയർന്ന ജലവിതാനമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം

 

 

2. കല്ല്

കല്ലുകള്‍ കൊണ്ടുള്ള ഫൌണ്ടേഷന്‍ പ്രകൃതിദത്തമായതോ മുറിച്ചതോ ആയ കല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഴയ വീടുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും അടിത്തറ പണിയുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധാരണ രീതിയായിരുന്നു അത്. കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഫൌണ്ടേഷനുകൾ ഈടുറ്റതും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ്, എന്നാൽ അവയ്ക്ക് പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പരിപാലനവും ആവശ്യമാണ്.

 

പ്രയോജനങ്ങൾ

എ) നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതും ഈടുറ്റതും

ബി) അഗ്നി പ്രതിരോധം

സി) താപനില വ്യതിയാനങ്ങൾക്കെതിരെ മികച്ച ഇൻസുലേഷൻ നൽകുന്നു

 

 

3. കോൺക്രീറ്റ്, കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ

 ഒരു ഫൗണ്ടേഷനുപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഫൌണ്ടേഷനുകൾ. ഈ ഫൌണ്ടേഷനുകൾ പ്രാഥമികമായി സിമന്‍റ് കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതാണ്. ഉയർന്ന കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയും ഭാരം ഗണ്യമായി വഹിക്കാനുള്ള കഴിവും.  സിമന്‍റ് ഫൌണ്ടേഷനുകളുടെ പ്രചാരം കൂട്ടുന്നു. കോൺക്രീറ്റ് സൈറ്റിൽ തയ്യാറാക്കി ഒഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മാണത്തിനായി ബ്ലോക്കുകളാക്കി പ്രീകാസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ, സിൻഡർ ബ്ലോക്കുകൾ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ കോൺക്രീറ്റ് ഫൌണ്ടേഷനുകൾക്ക് ചെലവ് കുറഞ്ഞ ബദലാണ്.

 

പ്രയോജനങ്ങൾ

എ) ശക്തവും ഈടുറ്റതും

ബി) തീ, ഈർപ്പം, കീടങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കും

സി) അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമില്ല

 

 

4. അഗ്രഗേറ്റുകൾ

ചരൽ, ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത കോൺക്രീറ്റ് പോലുള്ള അഗ്രഗേറ്റുകൾ ഒരു ഫൌണ്ടേഷന്‍ മെറ്റീരിയലായി ഉപയോഗിക്കാം. ഉയർന്ന ജലവിതാനമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് അവ അനുയോജ്യമാണ്, കാരണം അവ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി പോകാന്‍ അനുവദിക്കുകയും മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

പ്രയോജനങ്ങൾ

എ)  കുറഞ്ഞ ചെലവ്

ബി) ശരിയായ ഡ്രെയിനേജ് അനുവദിക്കുന്നു

സി) പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം

 

 

5. ഫ്ലൈ ആഷ്

കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ ഉപോൽപ്പന്നമായ ഫ്ലൈ ആഷ്, അതിന്‍റെ ശക്തിയും ഈടും കാരണം ഫൌണ്ടേഷന്‍ മെറ്റീരിയല്‍ ആയി സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതങ്ങളിൽ സിമന്‍റിന് പകരമായും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, ഇത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തിരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു.

 

പ്രയോജനങ്ങൾ

എ) സിമന്‍റിന്‍റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നു

ബി)പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം

സി) ചുരുങ്ങുന്നതിനെയും പൊട്ടുന്നതിനെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നു

 

 

6. മണൽ

താഴ്ന്ന ജലവിതാനങ്ങളും സ്ഥിരതയുള്ള മണ്ണും ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഫൌണ്ടേഷന്‍ മെറ്റീരിയലാണ് മണൽ.  ഫൌണ്ടേഷനും മണ്ണിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ബെഡ്ഡിംഗ് ലെയര്‍ ആയി ഇത് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 

 

പ്രയോജനങ്ങൾ

എ) പ്രവർത്തിക്കാൻ എളുപ്പവും ഒതുക്കമുള്ളതും

ബി) സ്ഥിരതയുള്ള അടിത്തറ നൽകുന്നു

സി) ശരിയായ ഡ്രെയിനേജ് അനുവദിക്കുന്നു

 

 

7. ഇഷ്ടിക

ഒരു അടിത്തറയെന്ന നിലയിൽ ദൃഢതയും ദീർഘായുസ്സും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ ഇഷ്ടികകൾ കല്ല് കൊണ്ടുള്ള അടിത്തറയ്ക്ക് സമാനമാണ്. പഴയ പല വീടുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് അടിത്തറ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതു കാണാം

 

പ്രയോജനങ്ങൾ

എ) നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതും ഈടുറ്റതും

ബി) അഗ്നി പ്രതിരോധം

സി) താപനില വ്യതിയാനങ്ങൾക്കെതിരെ മികച്ച ഇൻസുലേഷൻ നൽകുന്നു

 

 

8. സ്റ്റീൽ

കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ വ്യവസായത്തിൽ സ്റ്റീൽ ഫൌണ്ടേഷനുകൾ താരതമ്യേന പുതിയതാണ്. വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക കെട്ടിടങ്ങളില്‍ ഇതിന് ഇപ്പോള്‍ പ്രചാരം കൂടി വരുന്നുണ്ട്.  അവ ശക്തവും ഈടുനിൽക്കുന്നതുമാണ്.

 

പ്രയോജനങ്ങൾ

എ)) ശക്തവും ഈടുറ്റതും

ബി) കാലാവസ്ഥയ്ക്കും കീടങ്ങൾക്കും പ്രതിരോധം

സി) അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമില്ല


കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ നല്ല നിലവാരമുള്ള ഫൌണ്ടേഷൻ മെറ്റീരിയലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രാധാന്യംപല കാരണങ്ങളാൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ നല്ല നിലവാരമുള്ള ഫൌണ്ടേഷന്‍ മെറ്റീരിയല്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മെറ്റീരിയലുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിർണായകമായതിന്‍റെ ചില പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇതാ:

 

1. ദൃഢതയും ഈടും

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫൌണ്ടേഷന്‍ മെറ്റീരിയല്‍ കാലത്തിന്‍റെ പരീക്ഷണത്തെ നേരിടാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അവ നാശത്തെയും തേയ്മാനത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നവയാണ്, അടിത്തറയുടെയും ഒപ്പം മൊത്തം സ്ട്രക്ചറിന്‍റെയും ഈട് ഉറപ്പാക്കുന്നു. നിലവാരം കുറഞ്ഞ സാമഗ്രികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കെട്ടിടത്തിന്‍റെ സ്ഥിരതയും സുരക്ഷിതത്വവും അപകടത്തിലാക്കുകയും അകാല നാശത്തിന് കാരണമായേക്കാം.

 

2. സ്ട്രക്ചറിന്‍റെ സ്ഥിരത

ഏതൊരു കെട്ടിടത്തിന്‍റെയും നട്ടെല്ലാണ് അടിത്തറ അഥവാ ഫൌണ്ടേഷന്‍. അതിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണത്തിന് നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള വസ്തുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറിന്‍റെ ഭാരം വഹിക്കാന്‍ അടിത്തറയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. മോശം സാമഗ്രികൾ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ കെട്ടുറപ്പിനെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന, അടിത്തറ ഇരിക്കുന്നതിനോ, വിള്ളലുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയത്തിലേക്കോ നയിച്ചേക്കാം.

 

3. പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളോടുള്ള പ്രതിരോധം

ഈർപ്പം, അന്തരീക്ഷ താപ വ്യതിയാനങ്ങൾ, കീടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തക്ക നല്ല നിലവാരത്തോടെയാണ് മെറ്റീരിയലുകള്‍ പലപ്പോഴും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ സാമഗ്രികൾ ചോര്‍ച്ച മൂലമുള്ള നാശം. കാലാവസ്ഥയടെ വ്യതിയാനം, പ്രാണികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചിതലുകളുടെ  ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ മികച്ച സംരക്ഷണം നൽകുന്നു, ഒപ്പം ചെലവേറിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അപകടസാധ്യതകളും തടയുന്നു.

 

4. കെട്ടിട ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കൽ

കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികള്‍ക്ക് വേണ്ട മിനിമം മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നു. നല്ല നിലവാരമുള്ള ഫൌണ്ടേഷന്‍ മെറ്റീരിയല്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, അവ സുരക്ഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഘടനാപരമായ പരാജയങ്ങൾ തടയുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തത് നിയമപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും താമസക്കാർക്ക് അപകടസാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

 

5. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെലവ് ലാഭിക്കൽ

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾക്ക് ഉയർന്ന ആദ്യം തന്നെ ചിലവ് ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും, അവ പലപ്പോഴും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചെലവ് ലാഭിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഈടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ, കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ മൊത്തത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ, പതിവ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെയും ആവശ്യകത കുറയ്ക്കാനാകുംഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപസംഹരിക്കാം. നല്ല നിലവാരമുള്ള ഫൌണ്ടേഷന്‍ മെറ്റീരിയലുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ നിർണായക വശമാണ്. ഇത് ഘടനാപരമായ സ്ഥിരത, ഈട്, ബിൽഡിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കൽ, ദീർഘകാല ചെലവ് ലാഭിക്കൽ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള മെറ്റീരിയലുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ സുരക്ഷ, ദീർഘായുസ്സ്, പ്രകടനം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിജയത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായ നിക്ഷേപമാക്കി മാറ്റുന്നു.അനുബന്ധ ലേഖനങ്ങൾ
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ

 

വീടിന്റെ നിര്‍മ്മാണച്ചിലവ് മൂല്യനിർണ്ണയ ഉപകരണങ്ങൾ


ചെലവ് കാൽക്കുലേറ്റർ

ഓരോ ഭവന നിർമ്മാതാവും അവരുടെ സ്വപ്ന ഭവനം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ അമിത ബജറ്റില്ലാതെ അത് ചെയ്യുക. കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ എവിടെ, എത്ര ചെലവഴിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

EMI കാൽക്കുലേറ്റർ

ഒരു ഭവനവായ്പ എടുക്കുന്നത് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം ലഭിന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ്, എന്നാൽ ഭവന നിർമ്മാതാക്കൾ പലപ്പോഴും എത്ര ഇഎംഐ ആണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് മികച്ച രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

പ്രോഡക്ട് പ്രെഡിക്ടർ

ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നയാൾ ശരിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട് പണിയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കാണാൻ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രെഡിക്റ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുക.

logo

സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ

ഒരു ഭവന നിർമ്മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയേറിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ശരിയായ സ്റ്റോർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക.

logo

Loading....