ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಉಪ-ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

acceptence

ಮುಂದುವರಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ : ವಿಧಗಳು, ಕಾರಣಗಳು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು/ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್

ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ : ವಿಧಗಳು, ಕಾರಣಗಳು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವು ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು: ಉಪಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್​ಗಳು

ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು: ಉಪಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್​ಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್​ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ವಿಧಗಳು: ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು | ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್

ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ವಿಧಗಳು: ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸುಟ್ಟ ಮಣ್ಣಿಮಿಂದ ಮಾಡಿದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ವಿವಿಧ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಮೂಲಭೂತ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಕ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ | ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್

ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಕ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಫ್ಲೋರ್​ ಸ್ಕ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಫ್ಲೋರ್​ ಸ್ಕ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಓದಿರಿ.

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಂದರೇನು? ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು | ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಂದರೇನು? ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್​ನ ಉಪಯೋಗಗಳು, ವಿವಿಧ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಟೈಲ್ ಅಡೆಸೀವ್‌: ಟೈಲ್ ಅಡೆಸೀವ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಗಳು | ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್

ಟೈಲ್ ಅಡೆಸೀವ್‌: ಟೈಲ್ ಅಡೆಸೀವ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಗಳು | ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್

ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಟೈಲ್ ಅಡೆಸೀವ್‌ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೋಷರಹಿತವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಟೈಲ್ ಅಡೆಸೀವ್‌ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಆ್ಯಡ್‌ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ : 10 ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ | ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್

ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಆ್ಯಡ್‌ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ : 10 ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳ ಆ್ಯಡ್‌ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಓದಿ.

ಹಾರುಬೂದಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಸಸ್‌ ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆ - ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ? | ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್‌

ಹಾರುಬೂದಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಸಸ್‌ ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆ - ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ? | ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್‌

ಹಾರು ಬೂದಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು? ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಪ್ರಿಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂದರೇನು? ವಿಧಗಳು, ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳು

ಪ್ರಿಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂದರೇನು? ವಿಧಗಳು, ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳು

ಪ್ರಿಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ವಿಧಗಳು, ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಎಎಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು | ಅಲ್ಟ್ರಾ ಟೆಕ್

ಎಎಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು | ಅಲ್ಟ್ರಾ ಟೆಕ್

ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳ ಎಎಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಎಎಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ಎಂದರೇನು? ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು ಏನೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ

ಮೈಕ್ರೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್: ಉಪಯೋಗಗಳು, ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಸುವಿಕೆ | ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್

ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಯಂತ್ರಗಳ ವಿಧಗಳು

ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಪ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್, ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್, ನಾನ್ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಮನೆಯನುು ನಿರ್ಮಿಸು಴಺ಗ ಬಳಸಲ಺ಗುವ ಕಲ್ುುಗಳ ವಿಧಗಳು

ಒಂದು ಮನೆಯನುು ನಿರ್ಮಿಸು಴಺ಗ ಬಳಸಲ಺ಗುವ ಕಲ್ುುಗಳ ವಿಧಗಳು

ನಮಮ ದೆೇಶದ ವಿವಿಧ ಩ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲುನಿಮ಺ಿಣ ಕ಺ಯಿಗಳಲ್ಲು ಬಳಸಲ್ು ಯ ೇಗಯ಴಺ದ ವಿವಿಧ ರೇತಿಯ ನೆೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ುುಗಳು ದೆ ರೆಯುತತ಴ೆ. ಈ ಕಲ್ುುಗಳು ತಮಮದೆೇ ಆದ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುು ಹೆ ಂದಿದುದ, ಅವುಗಳನುು ಮನೆಯಲ್ಲು ವಿವಿಧ ಸಥಳಗಳಲ್ಲು ಬಳಸಲ಺ಗುತತದೆ. ನಿಮಮ ಇಚ್ೆೆಯನುು ಅವಲ್ಂಬಿಸಿ ನಿೇವು ಅವುಗಳಲ್ಲು ಯ಺ವುದನ಺ುದರ ಆಯೆ ಮ಺ಡಬಹುದು. ಆದದರಂದ, ಮನೆ ನಿಮ಺ಿಣದಲ್ಲು ಕಲ್ುುಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಕೆಲ್ವು ವಿಷಯಗಳನುು ಅಥಿಮ಺ಡಿಕೆ ಳೆ್ಳೇಣ.

ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ: 7 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ

ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ: 7 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕೇವಲ ಆರು ಸರಳವಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ.

ಮರೆಮಾಡುವ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಗಳು

ಮರೆಮಾಡುವ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಪೈಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿಸುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೋಟ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಎಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ವರ್ಸಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು

ಎಎಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ವರ್ಸಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು

ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಎಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ವರ್ಸಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಎಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಂತಗಳು

ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಂತಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಶ್ರಯತಾಣಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡುವ ಮೃದುವಾದ ಕುಶನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ, ಹಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ.

ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ಕಬ್ಬಿಣವು ಯಾವುದು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಿದೆ

ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ಕಬ್ಬಿಣವು ಯಾವುದು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಿದೆ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಟೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು 101 ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಟೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು 101 ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಟೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಟೈಲಿಂಗ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಚೆಕ್‌ಲಿಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಸುವುದು?

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಸುವುದು?

ಬಲವಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬಲವಾದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರಚನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಸಡಿಲವಾದ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಟೈಲ್ಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು?

ಸಡಿಲವಾದ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಟೈಲ್ಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು?

ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳ ಅಡಿಲವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಗೋಡೆಗಳು ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಡುವ ಮಾರ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಕಳಚಿ ಬೀಳಬಹುದು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಮೌಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಂಥ ನಂತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಸಮಗ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಸಮಗ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಬಲಿಷ್ಠ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳಿವೆ - ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ನ ಬಳಿಕ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಸಮಗ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಟೈಲ್‌ಫಿಕ್ಸೊನಿಂದ ನೆಲದ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು

ಟೈಲ್‌ಫಿಕ್ಸೊನಿಂದ ನೆಲದ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಟೈಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರದಿದ್ದರೆ, ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ನಡುವೆ ಒಂದು ಟೊಳ್ಳಾದ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಟೈಲ್‌ಗಳು ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುರಿಯಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೋಟ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ನೀವು ಬಲಿಷ್ಟ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಟೈಲ್‌ಫಿಕ್ಸೋವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಟೈಲ್‌ಫಿಕ್ಸೋದೊಂದಿಗೆ ಟೈಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಟೈಲ್ಸ್‌ ಕೂರಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಯಾವುದು

ಟೈಲ್ಸ್‌ ಕೂರಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಯಾವುದು

ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಸ್‌ ನಡುವೆ ಟೊಳ್ಳು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಟೈಲ್ಸ್ ಒಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೋರಿಂಗಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಟೈಲ್ಸ್ ಜೋಡಿಸುವಾಗ, ಅಲ್ಪಾಟೆಕ್ ಟೈಲ್ ಫಿಕ್ಸ್‌ವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುವುದು

ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುವುದು

ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರಿಸುವುದು ಬಹಳ

ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ Vs AAC ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳು

ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ Vs AAC ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳು

ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಿತವ್ಯಯದ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು AAC ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳನ್ನು ಸಹಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಟೈಲ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದು

ಟೈಲ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೋಟ ಮತ್ತು ಮಾಟದಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ

ತಯಾರಿಸಿದ ಮರಳಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ತಯಾರಿಸಿದ ಮರಳಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು.

ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮರಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್‌ಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್‌ಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್‌ಗಳು, ಅಂದರೆ ಕಡಿ ಅಥವಾ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳೇನಾದರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೃಢತೆಯು ಅಪಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು.

ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು V/s. ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು

ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು V/s. ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು

ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಿತವ್ಯಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ

Selecting Material

ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ, ಸರಿಯಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆರಿಸುವುದು ಅತೀ ಅಗತ್ಯ, # ಮನೆಯ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಸರಿಯಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆರಿಸುವುದು ಅಂತ. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಶೇರ್‌ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದರ ಬಗೆಗಿನ ಅನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement 

#BrickTest #UltraTech #BaatGharki

 

Subscribe to our YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC7R0m2JO9EsJNJZPDR2U7YQ?sub_confirmation=1

Website: https://www.ultratechcement.com/

Follow us on:

Facebook: https://www.facebook.com/UltraTechCementLimited

Twitter: https://twitter.com/ultratechcement

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ultratechcement/

Selecting Material

ಟೈಲ್ಸ್ನ ಆಯ್ಕೆ

ನಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಬೇರೆಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟೈಲ್ಸ್ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಟೈಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ # ಮನೆಯ ಮಾತು ಮತ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#UltraTechCement

Selecting Material

ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಲಾಭಗಳನ್ನ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮನೆಯ ಮಾತು ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ವತಿಯಿಂದ. http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#UltraTechCement

Selecting Material

ಜೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು

ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದೃಢತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಮನೆಕಟ್ಟುವ ವಿಷಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ #ಮನೆಯಮಾತು - http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#UltraTechCement #BaatGharKi #homebuilding

Selecting Material

ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಮರಳಿನ ಲಾಭ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದೃಢತೆಯು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಮರಳಿನ ಬಗೆಗಿನ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ .ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ#BaatGharKi, #UltraTechCementಮತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿhttp://bit.ly/2ZD1cwk

Selecting Material

ಸಿಮೆಂಟ್ ಆರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿರಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಆರಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದರ ಬಗೆಗಿನ ಅನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ http://bit.ly/2ZD1cwk 

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement

Selecting Material

ರಾಡ್ ಆರಿಸೋದು ಹೇಗೆ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಬಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅತೀ ಅಗತ್ಯ. ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಬಿಯನ್ನು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸುವ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಶೇರ್‌ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದರ ಬಗೆಗಿನ ಅನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement 

#SteelSelection #UltraTech #BaatGharki

 

Subscribe to our YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC7R0m2JO9EsJNJZPDR2U7YQ?sub_confirmation=1

Website: https://www.ultratechcement.com/

Follow us on:

Facebook: https://www.facebook.com/UltraTechCementLimited

Twitter: https://twitter.com/ultratechcement

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ultratechcement/

Selecting Material

ಸರಿಯಾದ್ ಎಗರಗೆೇಟ್ಸ್‌ನ ಗಯರಯತ್ತಸಯವಿಕೆ

‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details.

Selecting Material

ಸ್ಟೋನ್ ಮಸೊನ್ರ್ಯ್ಸಾಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ, ನೀವು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದೀರಾ? ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಸ್ಟೋನ್ ಮಸೊನ್ರ್ಯ್ಸಾಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ  https://bit.ly/3GLxzOY

 

https://youtu.be/l96rBLqj5Rs ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ

 

#BaatGhraKi #UltraTechCement

Selecting Material

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

ಮನೆಯ ಬಲವಾದ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ https://bit.ly/3IPmZIP

 

ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

 

#BaatGharKi #UltraTechCement

Selecting Material

ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಎಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ?

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು? ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಏ. ಏ. ಸಿ. ಬ್ಲಾಕ್ಸ್,? ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮನೆಯ ಮಾತು ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ವತಿಯಿಂದ. http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#UltraTechCement

Selecting Material

ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ, ಸರಿಯಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆರಿಸುವುದು ಅತೀ ಅಗತ್ಯ, # ಮನೆಯ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಸರಿಯಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆರಿಸುವುದು ಅಂತ. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಶೇರ್‌ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದರ ಬಗೆಗಿನ ಅನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement 

#BrickTest #UltraTech #BaatGharki

 

Subscribe to our YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC7R0m2JO9EsJNJZPDR2U7YQ?sub_confirmation=1

Website: https://www.ultratechcement.com/

Follow us on:

Facebook: https://www.facebook.com/UltraTechCementLimited

Twitter: https://twitter.com/ultratechcement

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ultratechcement/

Selecting Material

ಟೈಲ್ಸ್ನ ಆಯ್ಕೆ

ನಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಬೇರೆಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟೈಲ್ಸ್ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಟೈಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ # ಮನೆಯ ಮಾತು ಮತ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#UltraTechCement

Selecting Material

ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಲಾಭಗಳನ್ನ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮನೆಯ ಮಾತು ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ವತಿಯಿಂದ. http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#UltraTechCement

Selecting Material

ಜೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು

ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದೃಢತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಮನೆಕಟ್ಟುವ ವಿಷಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ #ಮನೆಯಮಾತು - http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#UltraTechCement #BaatGharKi #homebuilding

Selecting Material

ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಮರಳಿನ ಲಾಭ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದೃಢತೆಯು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಮರಳಿನ ಬಗೆಗಿನ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ .ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ#BaatGharKi, #UltraTechCementಮತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿhttp://bit.ly/2ZD1cwk

Selecting Material

ಸಿಮೆಂಟ್ ಆರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿರಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಆರಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದರ ಬಗೆಗಿನ ಅನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ http://bit.ly/2ZD1cwk 

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement

Selecting Material

ರಾಡ್ ಆರಿಸೋದು ಹೇಗೆ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಬಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅತೀ ಅಗತ್ಯ. ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಬಿಯನ್ನು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸುವ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಶೇರ್‌ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದರ ಬಗೆಗಿನ ಅನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#BaatGharKi #UltraTechCement #IndiasNo1Cement 

#SteelSelection #UltraTech #BaatGharki

 

Subscribe to our YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC7R0m2JO9EsJNJZPDR2U7YQ?sub_confirmation=1

Website: https://www.ultratechcement.com/

Follow us on:

Facebook: https://www.facebook.com/UltraTechCementLimited

Twitter: https://twitter.com/ultratechcement

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ultratechcement/

Selecting Material

ಸರಿಯಾದ್ ಎಗರಗೆೇಟ್ಸ್‌ನ ಗಯರಯತ್ತಸಯವಿಕೆ

‘UltraTech is India’s No. 1 Cement’ - visit www.ultratechcement.com for claim details.

Selecting Material

ಸ್ಟೋನ್ ಮಸೊನ್ರ್ಯ್ಸಾಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ, ನೀವು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದೀರಾ? ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಸ್ಟೋನ್ ಮಸೊನ್ರ್ಯ್ಸಾಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ  https://bit.ly/3GLxzOY

 

https://youtu.be/l96rBLqj5Rs ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ

 

#BaatGhraKi #UltraTechCement

Selecting Material

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

ಮನೆಯ ಬಲವಾದ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ https://bit.ly/3IPmZIP

 

ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

 

#BaatGharKi #UltraTechCement

Selecting Material

ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಎಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ?

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು? ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಏ. ಏ. ಸಿ. ಬ್ಲಾಕ್ಸ್,? ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮನೆಯ ಮಾತು ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ವತಿಯಿಂದ. http://bit.ly/2ZD1cwk

 

#UltraTechCement

ಒಂದು ಮನೆಯನುು ನಿರ್ಮಿಸು಴಺ಗ ಬಳಸಲ಺ಗುವ ಕಲ್ುುಗಳ ವಿಧಗಳು

ಒಂದು ಮನೆಯನುು ನಿರ್ಮಿಸು಴಺ಗ ಬಳಸಲ಺ಗುವ ಕಲ್ುುಗಳ ವಿಧಗಳು

ನಮಮ ದೆೇಶದ ವಿವಿಧ ಩ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲುನಿಮ಺ಿಣ ಕ಺ಯಿಗಳಲ್ಲು ಬಳಸಲ್ು ಯ ೇಗಯ಴಺ದ ವಿವಿಧ ರೇತಿಯ ನೆೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ುುಗಳು ದೆ ರೆಯುತತ಴ೆ. ಈ ಕಲ್ುುಗಳು ತಮಮದೆೇ ಆದ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುು ಹೆ ಂದಿದುದ, ಅವುಗಳನುು ಮನೆಯಲ್ಲು ವಿವಿಧ ಸಥಳಗಳಲ್ಲು ಬಳಸಲ಺ಗುತತದೆ. ನಿಮಮ ಇಚ್ೆೆಯನುು ಅವಲ್ಂಬಿಸಿ ನಿೇವು ಅವುಗಳಲ್ಲು ಯ಺ವುದನ಺ುದರ ಆಯೆ ಮ಺ಡಬಹುದು. ಆದದರಂದ, ಮನೆ ನಿಮ಺ಿಣದಲ್ಲು ಕಲ್ುುಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಕೆಲ್ವು ವಿಷಯಗಳನುು ಅಥಿಮ಺ಡಿಕೆ ಳೆ್ಳೇಣ.

ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ: 7 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ

ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ: 7 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕೇವಲ ಆರು ಸರಳವಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ.

ಮರೆಮಾಡುವ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಗಳು

ಮರೆಮಾಡುವ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಪೈಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿಸುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೋಟ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಎಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ವರ್ಸಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು

ಎಎಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ವರ್ಸಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು

ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಎಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ವರ್ಸಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಎಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಂತಗಳು

ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಂತಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಶ್ರಯತಾಣಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡುವ ಮೃದುವಾದ ಕುಶನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ, ಹಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ.

ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ಕಬ್ಬಿಣವು ಯಾವುದು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಿದೆ

ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ಕಬ್ಬಿಣವು ಯಾವುದು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಿದೆ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಟೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು 101 ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಟೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು 101 ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಟೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಟೈಲಿಂಗ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಚೆಕ್‌ಲಿಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಸುವುದು?

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಸುವುದು?

ಬಲವಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬಲವಾದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರಚನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಸಡಿಲವಾದ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಟೈಲ್ಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು?

ಸಡಿಲವಾದ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಟೈಲ್ಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು?

ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳ ಅಡಿಲವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಗೋಡೆಗಳು ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಡುವ ಮಾರ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಕಳಚಿ ಬೀಳಬಹುದು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಮೌಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಂಥ ನಂತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಸಮಗ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಸಮಗ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಬಲಿಷ್ಠ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳಿವೆ - ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ನ ಬಳಿಕ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಸಮಗ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಟೈಲ್‌ಫಿಕ್ಸೊನಿಂದ ನೆಲದ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು

ಟೈಲ್‌ಫಿಕ್ಸೊನಿಂದ ನೆಲದ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಟೈಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರದಿದ್ದರೆ, ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ನಡುವೆ ಒಂದು ಟೊಳ್ಳಾದ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಟೈಲ್‌ಗಳು ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುರಿಯಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೋಟ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ನೀವು ಬಲಿಷ್ಟ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಟೈಲ್‌ಫಿಕ್ಸೋವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಟೈಲ್‌ಫಿಕ್ಸೋದೊಂದಿಗೆ ಟೈಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಮುಂದಿನ ನಡೆ :

ಭೂಮಿ ಆಯ್ಕೆ

ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

logo

  ಮನೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ಗಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್


ವೆಚ್ಚ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಬಜೆಟ್‌ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

logo

ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ-ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಎಷ್ಟು ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

logo

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟರ್

ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

logo

ಅಂಗಡಿ ಪತ್ತೆಕಾರಕ

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ, ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

logo

Loading....