ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕೌಂಟರ್ ಮೀಟ್

ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಐಎಚ್ಬಿ ಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಐಎಚ್ಬಿ ಗಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪನ್ನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊರೆ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡಲು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಐಎಚ್ಬಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಭೇಟಿ

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಗುಂಪಿನ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕೋಡಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಉದಾ. ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ (ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು, ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು) ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಸ್ಯ ಭೇಟಿಗಳು

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು, ಚಾನೆಲ್ ಪಾಲುದಾರರು (ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು), ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಗಾರೆಯವರನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ.ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ - ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವರೆಗೆ. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...