ಮನೆ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು


ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ

"ಬಿ" ವಿಂಗ್, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಹುರಾ ಸೆಂಟರ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಗುಹೆಗಳ ರಸ್ತೆ, ಅಂಧೇರಿ (ಪೂರ್ವ) ಮುಂಬೈ 400 093, ಭಾರತ

 +91-22-66917800

 +91-22-66928109

 www.ultratechcement.com

  1800 210 3311

ಷೇರುದಾರರ ಸೇವೆಗಳು

ಶ್ರೀ ಕಮಲ್ ರಾಠಿ/ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಾತಿ ಪಾಟೀಲ್ "ಬಿ" ವಿಂಗ್, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಹುರಾ ಸೆಂಟರ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಗುಹೆಗಳ ರಸ್ತೆ, ಅಂಧೇರಿ (ಪೂರ್ವ) ಮುಂಬೈ 400 093, ಭಾರತ

 +91-22-66917800

 sharesutcl@adityabirla.com

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂವಹನ ಇಲಾಖೆ

ರಾಮಮೋಹನ್ ರೆಗುಲಪತಿ, "ಬಿ" ವಿಂಗ್, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಹುರಾ ಸೆಂಟರ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಗುಹೆಗಳ ರಸ್ತೆ, ಅಂಧೇರಿ (ಪೂರ್ವ) ಮುಂಬೈ 400 093, ಭಾರತ

 +91-22-66917800

 ultratech.communication@adityabirla.com

ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿರುವ ಕಾನ್ಕ್ರೀಟ್

ರಾಮಮೋಹನ್ ರೆಗುಲಪತಿ, "ಬಿ" ವಿಂಗ್, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಹುರಾ ಸೆಂಟರ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಗುಹೆಗಳ ರಸ್ತೆ, ಅಂಧೇರಿ (ಪೂರ್ವ) ಮುಂಬೈ 400 093, ಭಾರತ

 022-66917260

  1800 210 3311

 lavina.dsouza@adityabirla.com

 ultratech.concrete@adityabirla.com

ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ / ಯುಬಿಎಸ್

ಅವಿಜಿತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ "ಎ" ವಿಂಗ್, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಹುರಾ ಸೆಂಟರ್, ಮಹಾಕಾಳಿ ಗುಹೆಗಳ ರಸ್ತೆ, ಅಂಧೇರಿ (ಪೂರ್ವ) ಮುಂಬೈ 400 093, ಭಾರತ

 66917360/66928400

 1800 210 3311

 avijit.chakravarty@adityabirla.com

ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಭಾಗ

ಅಕ್ಷಿತ್ ತಲ್ವಾರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರಾ. ಮಹಡಿ, ಅಹುರಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಹಾಕಾಳಿ ಗುಹೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಂಧೇರಿ (ಪೂರ್ವ) ಮುಂಬೈ 400 093

 1800 210 3311

 ultratech.care@adityabirla.com


ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಗಳು