നിർമ്മാണത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ ജോലി

നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ പങ്കാളികളാണ്. ഉടമസ്ഥർ - നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും, വീട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന ആർക്കിടെക്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ വീട് പണിയുന്ന തൊഴിലാളികളും മേസൺമാരും, എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കരാറുകാരൻ. നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു അവിഭാജ്യ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിശ്ചിത സമയത്തിനും ബജറ്റിനും ഉള്ളിൽ കെട്ടിട പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ കരാറുകാരന്‍റെ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ഒരു കരാറുകാരന്‍റെ റോളുകൾ:
 
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ ഘടനാപരമായ സമഗ്രത വിലയിരുത്തുന്നതിൽ വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ് സ്ട്രക്ചറല്‍ എഞ്ചിനീയർ. അടിത്തറയുടെ ശക്തി, ഭാരം ചുമക്കാനുള്ള ചുവരുകളുടെ സ്ഥിരതയും ശേഷിയും, ഉപയോഗിച്ച സിമന്‍റ്, സ്റ്റീൽ, അഗ്രഗേറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ ഗുണനിലവാരം തുടങ്ങിയ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ അവർ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.
1

പ്ലാനിംഗ്

 

നിങ്ങളുടെ വീടിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശയം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാന്‍ ആവശ്യമാണ്. നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്ലാൻ, ടൈംലൈൻ, ബജറ്റ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു കരാറുകാരൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

2

പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ്

 

പദ്ധതി നടപ്പില്‍ വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കരാറുകാരൻ ഒരു മാനേജറുടെ റോള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. മെറ്റീരിയലുകൾ വാങ്ങുന്നത് മുതൽ മേസൺമാരെയും തൊഴിലാളികളെയും നിയമിക്കുന്നത് വരെ, നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുക്കുന്നുവെന്ന് കരാറുകാരന്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

3

പ്രോജക്റ്റ് മേല്‍നോട്ടം

 

മേസൺമാരും തൊഴിലാളികളും ഓരോ ഇഷ്ടികയും ടൈലും ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കരാറുകാരന്‍റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. സൈറ്റിൽ നടക്കുന്ന ജോലിയുമായി സമന്വയിക്കുകയും അവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ ചെറിയ മാറ്റവും വികസനവും കരാറുകാരൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം.

4

നിയമപരവും കാര്യനിര്‍വ്വഹണസംബന്ധിയുമായ പരിശോധനകൾ

 

വീട് പണിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയില്ലായിരിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് നിയമത്തിന്‍റെ സങ്കീർണതകളും മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളും. പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ആവശ്യമായ എല്ലാ പെർമിറ്റുകളെ കുറിച്ചും ലൈസൻസുകളെ കുറിച്ചും നന്നായി അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ കരാറുകാരൻ.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍, സുഗമമായ ഭവന നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ കരാറുകാരൻ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, വീട് നിര്‍മിക്കാനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ, ശരിയായ പ്രവൃത്തിപരിചയവും, പ്രശ്‌നപരിഹാര ശേഷിയും, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി നിങ്ങളുടെ ഭവന നിർമ്മാണ യാത്രയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി നിങ്ങൾക്ക് യഥാർഥത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല കരാറുകാരനെത്തന്നെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

ഭവന നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അത്തരം കൂടുതൽ ടിപ്പുകൾക്കായി, അൾട്രാടെക് സിമന്‍റിന്‍റെ  #ബാത്ഘർക്കി ട്യൂൺ ചെയ്യുക

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക