ടൈല്‍ഫിക്സോ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലോർ ടൈലുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ ടൈൽ ശരിയായി ഉറപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ടൈലിനും ഉപരിതലത്തിനുമിടയിൽ ഒരു പൊള്ളയായ ഇടം രൂപപ്പെടും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സമ്മർദത്തിൽ ടൈലുകളില്‍ വിള്ളലകള്‍ ഉണ്ടാകുകയോ പൊട്ടുകയോ ചെയ്യാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ രൂപഭംഗി നശിപ്പിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് തടയാൻ, നിങ്ങൾ അള്‍ട്രാടെക് ടൈല്‍ഫിക്സോ ഉപയോഗിക്കണം, അത് ശക്തമായ ഒരു ബോണ്ട് നൽകുന്നു. ടൈല്‍ഫിക്സോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടൈൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

1

 

 

 

1
 

 

നിങ്ങൾ ടൈലുകൾ പതിക്കാന്‍ പോകുന്ന ഉപരിതലം വൃത്തിയാക്കുകയും നനയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുക.

2

 

 

 

2
 

 

ശുദ്ധമായ പാത്രത്തിൽ കുടിവെള്ളം എടുത്ത് 1: 4 എന്ന അനുപാതത്തിൽ Tilefixo മിക്സ് ചെയ്യുക

3

 

 

 

3
 

 

ഉപരിതലത്തിൽ 3-6 മില്ലിമീറ്റർ കട്ടിയുള്ള പാളി പ്രയോഗിക്കുക.

4

 

 

 

4
 

 

ശക്തമായ ബോണ്ടിനായി,   മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കി 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ടൈലുകൾ പതിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക.

5

 

വാള്‍ ടൈലുകൾ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ, താഴെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകുക. മതിലിനും ടൈലുകൾക്കുമിടയിൽ പൊള്ളയായ വിടവുകൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

 

5
 

 

വാള്‍ ടൈലുകൾ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ, താഴെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകുക. മതിലിനും ടൈലുകൾക്കുമിടയിൽ പൊള്ളയായ വിടവുകൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

6

 

 

 

6
 

 

ടൈല്‍ഫിക്സോ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെറാമിക്, മാർബിൾ, ഗ്രാനൈറ്റ് ടൈലുകൾ പോലുള്ള വലിയ പ്രകൃതിദത്ത ടൈലുകൾ പോലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ ഉറപ്പിക്കാനാകും.

 

കൂടുതൽ വിദഗ്‌ദ്ധമായ ഭവന നിർമ്മാണ പരിഹാരങ്ങൾക്കും നുറുങ്ങുകൾക്കുമായി, അൾട്രാടെക് സിമന്‍റിന്‍റെ #ബാത്ഘർക്കി പിന്തുടരുക

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക