അടർന്നതോ പൊട്ടിയതോ ആയ ടൈൽ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം?

കാലക്രമേണ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ടൈലുകൾ ഇളകാനോ പൊട്ടാനോ തുടങ്ങുന്നു. ഇത് ടൈലുകളെ ഭിത്തികളിലേക്കോ തറകളിലേക്കോ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന മോർട്ടാർ അല്ലെങ്കിൽ സിമന്റ് ദുർബലമായി എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

Fixing Broken Tiles with UltraTech TileFixo

കാലക്രമേണ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ടൈലുകൾ ഇളകാനോ പൊട്ടാനോ തുടങ്ങുന്നു. ഇത് ടൈലുകളെ ഭിത്തികളിലേക്കോ തറകളിലേക്കോ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന മോർട്ടാർ അല്ലെങ്കിൽ സിമന്റ് ദുർബലമായി എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. അത്തരം ടൈലുകൾ ചുമരുകളിൽ നിന്ന് വീഴുകയും ഈർപ്പം കടന്നുവരാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ഇത് പൂപ്പൽ, വെള്ളം ചോർച്ച തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ഈ പ്രശ്നം തടയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്, അൾട്രാടെക് ഉയർന്ന ടൈൽ, പ്രകടനം, ഗുണമേന്മ എന്നിവയ്ക്കായി രൂപകൽപന ചെയ്ത ഒരു പോളിമർ-മോഡിഫൈഡ് സിമന്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. TILEFIXO എന്ന ഫ്ലോർ ടൈൽ അഡ്‍ഹെസീവ് ആണിത്. ഇത് അകത്തെയും പുറത്തെയും ചുമരുകൾക്കും തറകൾ ക്കും അനുയോജ്യമാണ്, കൂടാതെ പ്രയോഗത്തിൻ റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് വകഭേദങ്ങളിൽ വരുന്നു.

അൾട്രാടെക് ടൈൽഫിക്‌സോ ഉപയോഗിച്ച്, ഇളകിയ അല്ലെങ്കിൽ കേടായ ടൈലുകളുതെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വഴികാട്ടി

1.

ടൈലുകൾക്ക് ചുറ്റും പൊള്ളയായ ഭാഗം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സിമന്റ് പൊട്ടിപ്പോയതോ ഇളകിപോയതോ ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

2.

ടൈൽ എടുത്ത ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സിമന്റ് ഇളക്കി കളയുക. ടൈൽ ശരിയായി പരിശോധിക്കുക, കേടായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണം.

3.

സിമന്റ് പൂർണ്ണമായും ഉണങ്ങാൻ കുറഞ്ഞത് 24 മണിക്കൂറെടുക്കും, അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തു കൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല.

Fixing Tiles on Floor

6.

ഇഷ്ടിക, ബ്ലോക്ക്, കോൺക്രീറ്റ്, ഹോളോ ബ്രിക്സ് ചുകരുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അകത്തും പുറത്തും ഉള്ള ചുവരുകളിൽ മാനുവൽ പ്ലാസ്റ്ററിംഗിന് അൾട്രാടെക് റെഡിപ്ലാസ്റ്റ് അനുയോജ്യമാണ്.

4.

ടൈലിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് അൾട്രാടെക് ടൈൽഫിക്സോയുടെ ഒരു പുതിയ പാളി പ്രയോഗിക്കുക. ഒരു ഫ്ലോട്ട് കൊണ്ട് ടൈലിൻ റെ അറ്റങ്ങളിലേക്ക് പരത്തുക. നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

5.

ടൈൽ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കുക, താഴേക്ക് അമർത്തുക; അരികുകൾ ജോയിന്റ് ഫില്ലർ നിറച്ച് ഒരു ഫ്ലോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പരത്തുക. മോർട്ടാർ ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും, അതു കഴിഞ്ഞ് ടൈൽ ചെയ്ത പ്രദേശം സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക

5.

ടൈൽ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കുക, താഴേക്ക് അമർത്തുക; അരികുകൾ ജോയിന്റ് ഫില്ലർ നിറച്ച് ഒരു ഫ്ലോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പരത്തുക. മോർട്ടാർ ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും, അതു കഴിഞ്ഞ് ടൈൽ ചെയ്ത പ്രദേശം സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക

4.

ടൈലിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് അൾട്രാടെക് ടൈൽഫിക്സോയുടെ ഒരു പുതിയ പാളി പ്രയോഗിക്കുക. ഒരു ഫ്ലോട്ട് കൊണ്ട് ടൈലിൻ റെ അറ്റങ്ങളിലേക്ക് പരത്തുക. നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

6.

ഇഷ്ടിക, ബ്ലോക്ക്, കോൺക്രീറ്റ്, ഹോളോ ബ്രിക്സ് ചുകരുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അകത്തും പുറത്തും ഉള്ള ചുവരുകളിൽ മാനുവൽ പ്ലാസ്റ്ററിംഗിന് അൾട്രാടെക് റെഡിപ്ലാസ്റ്റ് അനുയോജ്യമാണ്.

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വിള്ളലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് ക്യൂറിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചില നുറുങ്ങുകളായിരുന്നു ഇത്. അത്തരം കൂടുതൽ നുറുങ്ങുകൾക്കായി, www.ultratechcement.com സന്ദർശിക്കുക

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക