ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുക

Quality of home, will be no.1, only when the cement used is no.1

logo

അൾട്രാടെക് പ്രീമിയം

അൾട്രാടെക്കിന്റെ ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ ഒന്നാണ് അൾട്രാടെക് പ്രീമിയം. അതിന്റെ ഉയർന്ന രൂപകൽപനയുള്ള കണങ്ങളുടെ വിതരണം കോൺക്രീറ്റിനെ കൂടുതൽ സാന്ദ്രവും കൂടുതൽ അഭേദ്യവുമാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഹൈ റിയാക്ടീവ് സിലിക്കയുടെയും സ്ലാഗിന്റെയും അനുയോജ്യമായ മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടിന് ശക്തിയും ഈടുവും സംരക്ഷണവും നൽകുന്നു. അൾട്രാടെക് പ്രീമിയത്തിന് എല്ലാത്തരം കാലാവസ്ഥകളും, നാശവും, ചുരുങ്ങൽ വിള്ളലുകളും നേരിടാൻ കഴിയും. ജല ഉപഭോഗം കുറവായതിനാൽ, ഇത് ഒരു സുസ്ഥിര ഉൽപ്പന്നമാണ്. 

logo

അൾട്രാടെക് പ്രീമിയം സിമന്റ് എല്ലാത്തരം പിസിസി, കൽപണി, പ്ലാസ്റ്റർ വർക്കുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ജോലികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാം.  സൾഫേറ്റുകളുടെയും ക്ലോറൈഡുകളുടെയും ആക്രമണത്തോടുള്ള അസാധാരണമായ പ്രതിരോധം കാരണം, സമുദ്ര തീരപ്രദേശങ്ങളിലും  മറ്റു ദുർഘടമായ ക്രമീകരണങ്ങളിലും ഇത് RCC യ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. ഭൂഗർഭ, ജലാശയങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. മികച്ച 28 ദിവസത്തെ കംപ്രസ്സീവ് ശക്തിയോടെ, സ്ലാബുകൾ, കോളങ്ങൾ, ബീമുകൾ, റൂഫിംഗ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക പ്രയോഗങ്ങൾക്കുള്ള മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അൾട്രാടെക് പ്രീമിയം.


അൾട്രാടെക് പ്രീമിയത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ
അൾട്രാടെക് പ്രീമിയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

  • പ്രീമിയം ഘടകങ്ങൾ പ്രീമിയം ഫലങ്ങളും നൽകുന്നു.  അൾട്രാടെക് പ്രീമിയം വളരെ സുസ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ  അസാധാരണമായ ശക്തി നൽകുന്നു. 

 

  • ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ക്ലിങ്കർ, ഉയർന്ന ഗ്ലാസ് ഉള്ളടക്കമുള്ള അസാധാരണമായ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സ്ലാഗ്, ഹാനികരമായ മൂലകങ്ങളില്ലാത്ത ജിപ്സം, അനുയോജ്യമായ PSD (പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ) എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൾട്രാടെക് പ്രീമിയത്തിന്റെ ഘടന വർഷം തോറും അതിന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രകടനം നിലനിർത്തുന്നു. 


അൾട്രാടെക് ഹോം എക്സ്പെർട്ട് സ്റ്റോർ.

അൾട്രാടെക് പ്രീമിയം സിമന്റ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നിർമ്മാണ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉറപ്പുള്ളതും സുസ്ഥിരവും മോടിയുള്ളതുമായ പരിഹാരമാണ്. അൾട്രാടെക് പ്രീമിയം സിമന്റിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ചും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ അൾട്രാടെക് ഹോം എക്‌സ്‌പർട്ട് സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക.പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


അൾട്രാടെക് പ്രീമിയം വൻതോതിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് വലിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളായ ഫൌണ്ടനുകൾ, ഡാമുകൾ, കോണ്‍ക്രീറ്റ് റോഡുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങൾക്കായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്ലാബുകൾ, നിരകൾ, ബീമുകൾ, മേൽക്കൂരകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക പ്രയോഗങ്ങൾക്കും ഇത് അനുയോജ്യമാണ്.

നിർമ്മാണത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും തരങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അൾട്രാടെക് സൂപ്പർ അനുയോജ്യമാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ, ഫൂട്ടിംഗ്, ഇഷ്ടികപ്പണി, കൽപണി, ബ്ലോക്ക് ഭിത്തികൾ, സ്ലാബ്, ബീം അല്ലെങ്കിൽ കോളം എന്നിവയിൽ കോൺക്രീറ്റ്, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് മുതൽ ടൈൽ ഇടുന്നതിനു വരെ ഉപയോഗിക്കാം

തീർച്ചയായും, അൾട്രാടെക് പ്രീമിയം പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും മികച്ച കവറേജും ഫിനിഷിംഗും നൽകുകയും ചെയ്യും.


Loading....