ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപവിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

acceptence

തുടരാൻ ഈ ബോക്‌സ് പരിശോധിക്കുകഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശത്ത് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഉപദേശം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിമാറുന്നു. ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ക്രമീകരണത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി പ്രോട്ടോക്കോളുകളും ഉറവിടങ്ങളും നിർമ്മാണ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളും നമ്മള്‍ ഇവിടെ പരിശോധാനാ വിധേയമാക്കും

Share:


ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീടുകളും മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളും നാശത്തിന് ഇരയാകുന്നു. അതിനാൽ ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഡിസൈൻ തത്വങ്ങളും നിർമ്മാണ സവിശേഷതകളും മാനദണ്ഡങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നത് കെട്ടിട സുരക്ഷയ്ക്ക് നിർണായകമാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ ഐസൊലേഷൻ, ഡാംപിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, റീ ഇൻഫോഴ്‌സ്ഡ് ഭിത്തികൾ/ഫ്രെയിമുകൾ, ഷിയർ ഭിത്തികൾ, ഉരുക്ക്, മരം, കോംപോസിറ്റ് എന്നിവ പോലുള്ള ഡക്‌ടൈൽ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ, ഭൂകമ്പ നാശത്തിൽ നിന്ന് വീടുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഈ ലേഖനം പരിശോക്കുന്നു.ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കായുള്ള ഇന്ത്യയിലെ നിർമ്മാണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

രണ്ട് പ്രധാന ടെക്റ്റോണിക് പാളികളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യ ഭൂകമ്പത്തിന് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമായി കണക്കാക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായി, ഭൂകമ്പങ്ങൾ നിരവധി വീടുകളും ജീവിതങ്ങളും നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കർശനമായ നിർമ്മാണ മാനദണ്ഡങ്ങളും പ്രോട്ടോക്കോളുകളും പാലിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ശരിയായ ആസൂത്രണവും ഉപയോഗവും ഭൂകമ്പസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീടിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും..ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ സ്ട്രക്ചറല്‍ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ ദേശീയ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് (എൻബിസി) പിന്തുടരുന്നു.അതിന്‍റെ പ്രധാന വശങ്ങളില്‍ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ്:

 

1. സീസ്മിക് ജോയിനിംഗ്

ഭൂകമ്പ പ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉചിതമായ നിർമ്മാണ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നിർണ്ണയിക്കാനായി ഇന്ത്യയെ നാല് ഭൂകമ്പ മേഖലകളായി ( seismic zones) (II, III, IV, V) തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

 

2. സ്ട്രക്ചറല്‍ ഡിസൈൻ

ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈനുകൾ അതാത് ഭൂകമ്പ മേഖലയ്ക്ക് ബാധകമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം, ശരിയായ മെറ്റീരിയലുകളും അലൈന്‍മെന്‍റുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

 

3. മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗം

മെച്ചപ്പെട്ട ഭൂകമ്പ പ്രതിരോധത്തിനായി സ്റ്റീൽ, റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമന്‍റ് കോൺക്രീറ്റ് (ആർസിസി) പോലുള്ള ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.

 

4. ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം

മെറ്റീരിയലുകളുടെയും നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകളുടെയും കർശനമായ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കുക, പതിവ് പരിശോധനകൾ നടത്തുക.

 

5. ഫൗണ്ടേഷൻ തരം

ഭൂകമ്പ മേഖലകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഉയർന്ന ഭൂകമ്പ പ്രവർത്തന മേഖലകൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഐസൊലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കില്‍ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷനുകള്‍ ഉള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 

6. റിട്രോഫിറ്റിംഗ്

ഭൂകമ്പ പ്രതിരോധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിലവിലുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ നിർമ്മാണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് ഭൂകമ്പസമയത്ത് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും കഴിയും.


ഭൂകമ്പങ്ങൾ വീടുകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?ഭൂകമ്പസമയത്ത്, ഭൂമി വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലേക്ക് കുലുങ്ങുന്നു, അടിത്തറ ഭൂമിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ സമയത്ത് ഒരു കെട്ടിടത്തിന്‍റെ അടിത്തറയും കുലുങ്ങുന്നു. ഈ കുലുക്കം കെട്ടിടത്തിലുടനീളം വ്യാപിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, തിരശ്ചീനമായ കുലുക്കം കാരണം കെട്ടിടം വശങ്ങളിൽ നിന്ന് വശത്തേക്ക് ഇളകിയേക്കാം. കെട്ടിടത്തിന്‍റെ നിലകൾ ചിലപ്പോള്‍ ഇതി്ന് വ്യത്യസ്തമായി നീങ്ങിയേക്കാം, ഇത് ഭിത്തികളും കോളങ്ങളും പോലുള്ള ലംബ ഭാഗങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. ഈ സമ്മർദ്ദത്തില്‍ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ പൊട്ടുകയോ തകരുകയോ ചെയ്യും, ഇത് കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ശക്തിയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. ഏറ്റവും മോശം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, കുലുക്കം വളരെ ശക്തമാണെങ്കിൽ, മുഴുവൻ കെട്ടിടവും തകർന്നേക്കാം.


പിന്തുടരേണ്ട കുറച്ച് നിർമ്മാണ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ

പാലിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂകമ്പ പ്രതിരോധ നിർമ്മാണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇതാ:1) ക്രമീകരിക്കാവുന്ന അടിസ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കുക

ഫലപ്രദമായ ഭൂകമ്പ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്ത്രത്തില്‍ ബേസ് ഐസൊലേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അടിത്തറയെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു. ഈ ബേസ് ഐസൊലേറ്ററുകൾ കെട്ടിടത്തിനും നിലത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവ റബ്ബർ, സ്റ്റീൽ എന്നിവയുടെ പാളികള്‍ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് കെട്ടിടത്തിന്‍റെ അടിത്തറയ്ക്ക് കീഴിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമി കുലുങ്ങുമ്പോൾ, ഐസൊലേറ്ററുകൾ ഭൂകമ്പത്തിന്‍റെ ഊർജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യുകയും കെട്ടിടത്തിലേക്ക് അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വിനാശകരമായ ഭൂചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ട്രക്ചറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

 

ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില തരം അടിസ്ഥാന ഐസൊലേറ്ററുകൾ ആണ്:

 

എ. ലെഡ് റബ്ബർ ബെയറിംഗുകൾ

 സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകളുടെയും റബ്ബറിന്‍റെയും പാളികൾ ലെഡ് കോറുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണിത്. ബെയറിംഗുകൾക്ക് ശക്തി നഷ്ടപ്പെടാതെ സാവധാനം വഴങ്ങാൻ ലെഡ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു

 

ബി. ഫ്രിക്ഷന്‍ പെൻഡുലം സിസ്റ്റം

കെട്ടിട അടിത്തറയ്ക്കും നിലത്തിനും ഇടയില്‍ ഒരു വ്യക്തമായ സ്ലൈഡർ സ്ഥാപിക്കുന്നു.  സ്ലൈഡർ നീങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഘർഷണം ഭൂകമ്പ ഊർജ്ജത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു.

 

സി. എലാസ്റ്റോമെറിക് ഐസൊലേറ്ററുകൾ

ഒന്നിടവിട്ട് റബ്ബറും സ്റ്റീലും ഇറുകിയ ഘടിപ്പിച്ച പാളികൾ ആണിത്. . റബ്ബർ പാളികൾ വഴക്കത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനും വൈബ്രേഷനുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

 

ഡി.ഹൈ ഡാംപിംഗ് റബ്ബർ ഐസൊലേറ്ററുകൾ

ഭൂകമ്പ ഊർജ്ജത്തെ ഫലപ്രദമായി ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ് റബ്ബറാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

 

 

2) ഡാംപിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് കൗണ്ടർ ഫോഴ്സ്നിലകളിലും ഭിത്തികളിലും ഡാംപറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തിരശ്ചീനമായ കുലുക്കത്തിനെതിരെ ഒരു കൗണ്ടർഫോഴ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഡാംപറുകൾ വൈബ്രേഷൻ എനർജി ആഗിരണം ചെയ്യുകയും അതിനെ താപമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, അത് വീട്ടിലെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നു. ഹൈഡ്രോളിക് പെൻഡുലം സിസ്റ്റം നിർമ്മാണ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കായി സ്ട്രക്ചര്‍ സുസ്ഥിരമാക്കാൻ കഴിയും. ഉപയോഗിക്കുന്നു ചില തരം സീസ്മിക് ഡാംപറുകൾ ആണ്:

 

എ. മെറ്റാലിക് യീൽഡ് ഡാംപറുകൾ

ഊർജം വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, പ്ലാസ്റ്റിക് രൂപഭേദം വരുത്തിയ ലോഹഫലകങ്ങൾ  അടങ്ങിയതാണിത്

 

ബി. വിസ്കോലാസ്റ്റിക് ഡാംപറുകൾ

ഫോഴ്‌സുകളെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് രൂപഭേദം വരുത്തുകയും പതുക്കെ മടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പോളിമറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 

സി. ഫ്രിക്ഷൻ ഡാംപറുകൾ

സ്ലൈഡിംഗ് പ്രതലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഘർഷണം ഉപയോഗിച്ച് ഊർജം വിനിയോഗിക്കുന്നു 

 

4. ട്യൂൺഡ് മാസ് ഡാംപെഴ്സ്

അവയ്ക്ക് സ്പ്രിംഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക്‌സ് വഴി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിണ്ഡമുണ്ട്, അത് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുന്ന വൈബ്രേഷന്‍റെ കരുത്ത് കുറയ്ക്കുന്നു.

 

ഡി. ട്യൂൺഡ് ലിക്വിഡ് ഡാംപെഴ്സ്

ലിക്വിഡ് കണ്ടെയ്നറുകള്‍ ഊർജം വിനിയോഗിക്കുക്കപ്പെടുന്ന ആവൃത്തി ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു

 

ഇ. ആക്ടീവ് മാസ് ഡാംപെഴ്സ്

ഭൂകമ്പ ചലനങ്ങളെ പ്രവചിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ നിയന്ത്രിത ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനങ്ങൾ.

 

 

3) വൈബ്രേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ സംരക്ഷിക്കുക.

സീസ്മിക് വൈബ്രേഷൻ കൺട്രോൾ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വീടിനെ കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭൂകമ്പ ഊർജം നിലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് അടിത്തറയ്ക്ക് ചുറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്‍റെയും, കോൺക്രീറ്റിന്‍റെയും പ്രത്യേക അളവുകൾ ഉള്ള ഭൂഗർഭ കേന്ദ്രീകൃത വളയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.  പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭൂകമ്പ പ്രകമ്പന ശക്തി അവ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. അതിലെ പ്രധാന തത്വങ്ങളാണ്:

 

1. അകത്തേക്ക് വരുന്ന ഭൂകമ്പ തരംഗദൈർഘ്യങ്ങളുമായി പരസ്പരം പ്രവ്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്ര അകലത്തിലുള്ളതാണ് വളയങ്ങൾ.

2. ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളുടെ വേഗത അകം മുതൽ പുറം വളയങ്ങൾ വരെ എത്തുമ്പോഴേക്കും കുറയുന്നു.

3. ഇത് സെന്‍റർ ബിൽഡിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് തരംഗങ്ങളെ അകറ്റാൻ ഇടയാക്കുന്നു.

4. തരംഗങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധത്തിന്‍റെ പാത സ്വീകരിക്കുകയും അടിത്തറയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു.

5. ഭൂചലനത്തിന് അനുസൃതമായി കെട്ടിടങ്ങൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല.

 

 

4) വീടിന്‍റെ സ്ട്രക്ചറു ശക്തിപ്പെടുത്തുകഭൂകമ്പ ശക്തികളെ ചെറുക്കാനും അവയെ ഇന്‍റന്‍ഷണല്‍ ലോഡ് പാതയിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനും കഴിയുന്ന തരത്തില്‍ കെട്ടിട സ്ട്രക്ചര്‍ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിർണായക സ്ട്രക്ചറല്‍ ഘടകങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉപയോഗിച്ച് ഡക്റ്റിലിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത്.

 

1. ഷിയർ വാൾസ്

ഭിത്തിയുടെ തലത്തിന് സമാന്തരമായി തിരശ്ചീനമായ ഭൂകമ്പ ശക്തികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലംബ ഭിത്തി ഘടകങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യണം. അവർ കാഠിന്യം കൂട്ടുകയും ബ്രേസിംഗ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

2. ക്രോസ് ബ്രേസിംഗ്

ലാറ്ററൽ ലോഡുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ച് ബീമുകൾക്കും കോളങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഡയഗണൽ സ്ട്രക്ചറൽ ബ്രേസിംഗ്.

 

3. മൊമെന്‍റ്-റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫ്രെയിമുകൾ

ഉയർന്ന കാഠിന്യമുള്ള ബീം-കോളം ജോയിന്‍റുകൾ, കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ആട്ടം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു.

 

4. ഡയഫ്രം

ലംബമായ, ലാറ്ററൽ ഫോഴ്‌സ്-റെസിസ്റ്റിംഗ് ഘടകങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഫ്ലോറുകൾ പോലെയുള്ള തിരശ്ചീന ഘടകങ്ങൾ.

 

5. ദൃഢമായ ഫ്ലോര്‍, റൂഫ് ഡയഫ്രം

എല്ലാ മതിലുകളും / ഫ്രെയിമുകളും ഒരുമിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ച് അവയ്ക്കിടയിൽ ഫോഴ്സ് വിതരണം ചെയ്യുക.

 

6.  ബീമുകളിലെ ബന്ധങ്ങളും തുടർച്ചയും

തുടര്‍ച്ച ഉറപ്പാക്കാനായി ഭിത്തികൾക്കും ഫ്രെയിമുകൾക്കും ചുറ്റും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക.


ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാന്‍ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ

ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന രൂപകൽപ്പനയ്‌ക്കൊപ്പം, നിർമ്മാണ നിലവാരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു:

 

 

1) സ്റ്റീല്‍

 സ്റ്റീലിന് ഉയർന്ന ടെൻസൈൽ ശക്തിയും ഭൂകമ്പ സമ്മർദ്ദങ്ങളും വൈബ്രേഷനുകളും വഹിക്കുന്നതിനുള്ള വഴക്കവും ഉണ്ട്. ശരിയായ സ്റ്റീൽ റീഇന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റുകളും ഫ്രെയിമുകളും കരുത്തിനൊപ്പം വഴക്കവും നൽകുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നിർമ്മാണ നിലവാരത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് സ്റ്റീൽ. തകരാതെ വിപരീതമായി രൂപഭേദം വരുത്താൻ ഇതിന് മികച്ച വഴക്കവും മയവും ഉണ്ട്. ഇലാസ്റ്റിക് സ്വഭാവം സമ്മർദ്ദത്തിന് ശേഷം അതിന്‍റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലെത്താൻ അതിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

 

സ്റ്റീല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 

1. ഉയർന്ന ശക്തി-ഭാരം അനുപാതം  ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഭാരം കുറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

2. സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിംഗ് സവിശേഷതകള്‍ രൂപഭേദം വരുത്തുമ്പോൾ ഉരുക്കിന്‍റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ഊർജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമാണ്.

3. ഏകീകൃതവും നിലവാരമുള്ളതുമായ ഉൽപ്പാദനം മെറ്റീരിയലിന്‍റെ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കുന്നു.

4. കോട്ടിംഗുകളിലൂടെയുള്ള തുരുമ്പെടുക്കൽ പ്രതിരോധം ഈട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

 

 

2) തടിതടിക്ക് ഭാരം കുറവാണെങ്കിലും സ്വാഭാവിക ഇലാസ്തികത കാരണം മികച്ച വഴക്കമുണ്ട്. ഭൂകമ്പസമയത്ത് ഇത് ഗുണകരമാകുന്നു. ക്രോസ്-ലാമിനേറ്റഡ് തടി, പ്ലൈവുഡ് തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തറയുടെയും മേൽക്കൂരയുടെയും നിർമ്മാണത്തിനായി ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാം.

 

മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രയോജനങ്ങൾ:

 

1. കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രത കെട്ടിടങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ ഭൂകമ്പ ആഘാതം ഏല്‍പ്പിക്കുന്നു

2. ലൈറ്റ് ഫ്രെയിം വുഡ് ബിൽഡിംഗുകൾ ചലനത്തിലൂടെ ഭൂകമ്പ ഊർജം വിനിയോഗിക്കാൻ വഴക്കമുള്ളവയാണ്

3. പ്ലൈവുഡ് ഷീറ്റിംഗ് പോലുള്ള പാനലുകൾ ഭിത്തികൾക്ക് കത്രിക്കല്‍ പ്രതിരോധം നൽകുന്നു.

4. മെറ്റൽ ഫാസ്റ്ററുകളുള്ള തടി കത്രിക ഭിത്തികൾ നല്ല വിലങ്ങനെയുള്ള ലോഡ് പ്രതിരോധം നൽകുന്നു.

5. തടിയിലെ പാളികൾ ഒരുമിച്ച് ആണിയടിച്ച് ചേര്‍ക്കുന്നത് ചിതറിച്ച കണക്ഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

 

 

3) നൂതനമായ മെറ്റീരിയലുകൾ

പ്രത്യേക അലോയ്കൾ, കോംപോസിറ്റ്സ്, ഫൈബർ-റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്, ഗ്രാഫീൻ അധിഷ്ഠിത വസ്തുക്കൾ എന്നിവ പോലുള്ള പോളിമറുകൾ എന്നിവ ഭൂകമ്പ പ്രതിരോധത്തിനായി വ്യക്തമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഓപ്ഷനായി മുളയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഭൂകമ്പ-പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇതുപോലുള്ള പുതിയ നൂതന സാമഗ്രികൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു:

 

1. ഷേപ്പ് മെമ്മറി അലോയ്കൾ

ഈ പദാർത്ഥത്തിന് ആയാസത്തിനു ശേഷം മുൻകൂട്ടി രൂപഭേദം വരുത്തിയ രൂപത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയും.

 

2. ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് പോളിമറുകൾ (എഫ്‍ആര്‍പി)

ഭാരം കുറഞ്ഞതും നാശത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമായ ഉയർന്ന കരുത്തുള്ള ഫൈബർ കോംപോസിറ്റുകള്‍

 

3. എഞ്ചിനീര്‍ഡ് സിമന്‍റീഷ്യസ് കോമ്പോസിറ്റുകൾ (ഇസിസി)

പൊട്ടാതെ രൂപഭേദം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന അൾട്രാ-ഡക്‌ടൈൽ കോൺക്രീറ്റ്.

 

4. ഗ്രാഫീൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ

വളരെ ശക്തമായ കാർബൺ നാനോ മെറ്റീരിയൽ നിർമ്മാണ നിലവാരത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്.ഉപസംഹാരമായി, സ്‌മാർട്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈന്‍, ഉചിതമായ മെറ്റീരിയലുകള്‍, ബിൽഡിംഗ് സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകള്‍, നിർമ്മാണ പ്രോട്ടോക്കോളുകള്‍ എന്നവയല്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വീടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനാകും. ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫൌണ്ടേഷനുകൾ, റീ‍ഇന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് നിർമ്മാണം, ഡാംപിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, റീ‍ഇന്‍ഫോർഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തികളും ഫ്രെയിമുകളും, ഷിയർ ഭിത്തികൾ, ഉരുക്ക്, മരം, എഞ്ചിനീര്‍ഡ് കോമ്പോസിറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവ നിർണായക കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ രീതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങളെ ചെറുക്കാനും മനുഷ്യജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാനും കഴിയുമെന്ന് ഈ നടപടികൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.അനുബന്ധ ലേഖനങ്ങൾ
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ

 

വീടിന്റെ നിര്‍മ്മാണച്ചിലവ് മൂല്യനിർണ്ണയ ഉപകരണങ്ങൾ


ചെലവ് കാൽക്കുലേറ്റർ

ഓരോ ഭവന നിർമ്മാതാവും അവരുടെ സ്വപ്ന ഭവനം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ അമിത ബജറ്റില്ലാതെ അത് ചെയ്യുക. കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ എവിടെ, എത്ര ചെലവഴിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

EMI കാൽക്കുലേറ്റർ

ഒരു ഭവനവായ്പ എടുക്കുന്നത് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം ലഭിന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ്, എന്നാൽ ഭവന നിർമ്മാതാക്കൾ പലപ്പോഴും എത്ര ഇഎംഐ ആണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് മികച്ച രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

logo

പ്രോഡക്ട് പ്രെഡിക്ടർ

ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നയാൾ ശരിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട് പണിയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കാണാൻ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രെഡിക്റ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുക.

logo

സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ

ഒരു ഭവന നിർമ്മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയേറിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ശരിയായ സ്റ്റോർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ലൊക്കേറ്റർ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക.

logo

Loading....