સંપર્કમાં રહો

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો

માન્ય શ્રેણી પસંદ કરો

તમારી પેટા કેટેગરી પસંદ કરો

acceptence

આગળ વધવા માટે કૃપા કરીને આ બૉક્સને ચેક કરો


પ્રસ્તુત છે અલ્ટ્રાટેક ઝિપ કોંક્રિટ

રેડી ટુ પોર 12 લિટર બકેટ અને બેગ્સમાં ઉપલબ્ધ અદભૂત કોંક્રિટ એક એવું સોલ્યુશન જે તમને માત્ર નાની ટીમ તૈનાત કરીને નાના, પરંતુ મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો શ્રેષ્ઠ ઝડપે, ખાતરીપૂર્વકની ગુણવત્તા અને કુશળતા સાથે કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે.

logo


તમારા ગ્રાહકોને ખુશ કરવા અને સ્થાયી પ્રતિષ્ઠાનું નિર્માણ કરવું હવે અલ્ટ્રાટેક ઝિપ સાથે શક્ય છે.

 

જ્યારે તમે અસાધારણ નિર્માણ કરી શકો તો સાધારણથી સંતુષ્ટ કેમ થવુંફાયદો


ટેકનિકલ સ્પષ્ટીકરણ


4 કલાક પછી ખાતરીપૂર્વકના 80-100 મીમીના સ્લમ્પ

logo

અલગાવ પ્રતિરોધક મિશ્રણ

logo

જરૂરિયાત પ્રમાણે પ્રોડક્ટની ડિઝાઇન

logo

ભલામણ કરેલ એપ્લિકેશનોUltraTech Home Expert Store.

You can purchase UltraTech’s wide array of home building solutions, including AquaSeal at your nearest UltraTech Home Expert Store.


વધુ આશ્ચર્યજનક ઉકેલોlogo

પ્લાન્ટ લો ે કટર    

અલ્ટ્રા ે ટક આરએમસી પ્રોડક્ટ્સની નવી  ે રન્જ સાથે તમારા ઘરન ું નનમ ા ાણ કરો, તમારા નવસ્તારમ ું ા 

નજીકના આરએમસી પ્઱ાન્ટને શોધો

map

સંપકક માં રહો

તમારી પ ૃ ચ્છાઓ મા ે ટ અલ્ટ્રા ે ટક ખાતેના નનષ્ણાતોનો સું઩કા કરો

 

 

telephone

Loading....