સંપર્કમાં રહો

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો

માન્ય શ્રેણી પસંદ કરો

તમારી પેટા કેટેગરી પસંદ કરો

acceptence

આગળ વધવા માટે કૃપા કરીને આ બૉક્સને ચેક કરો


પ્રસ્તુત છે અલ્ટ્રાટેક રેપિડ

સતત દોડતા શહેરમાં કોઇ પણ વ્યક્તિને ધીમા અને સ્થિર સમારકામ પોસાઇ શકે નહીં.

સાધારણ કોંક્રિટથી કરવામાં આવતા સમારકામમાં કાર્યક્ષમ મજબૂતાઇ મેળવવા માટે લઘુત્તમ 2 સપ્તાહનો સમય લાગે છે, જેને આપણે તાકીદ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ભાગ્યે જ પૂરી પાડી શકીએ છીએ. આ આપણા કાર્યની ગુણવત્તા પર વિપરિત અસર કરે છે, જેને લીધે વધુ અને વારંવાર સમારકામની જરૂર પડે છે.

logo


આપણો શ્રેષ્ઠ પ્રયત્ન અને ઇરાદો હોવા છતાં પણ વિક્ષેપ અને અસુવિધાને લીધે આપણી પ્રતિષ્ઠાને અપરિવર્તનીય નુકસાન પહોંચે છે.ફાયદો
ટેકનિકલ સ્પષ્ટીકરણ


સ્ટ્રેન્થ વર્ગઃ કસ્ટમાઇઝેશનના આધારે 12 કલાક અથવા 24 કલાક અથવા 48 કલાકમાં 30 એમપીએ

logo

પ્લાસ્ટિક તિરાડમાં ઘટાડો

logo

શ્રેષ્ઠ પ્રવાહ્યતા

logo

ભલામણ કરેલ એપ્લિકેશનોUltraTech Home Expert Store.

You can purchase UltraTech’s wide array of home building solutions, including AquaSeal at your nearest UltraTech Home Expert Store.


વધુ આશ્ચર્યજનક ઉકેલોlogo

પ્લાન્ટ લો ે કટર    

અલ્ટ્રા ે ટક આરએમસી પ્રોડક્ટ્સની નવી  ે રન્જ સાથે તમારા ઘરન ું નનમ ા ાણ કરો, તમારા નવસ્તારમ ું ા 

નજીકના આરએમસી પ્઱ાન્ટને શોધો

map

સંપકક માં રહો

તમારી પ ૃ ચ્છાઓ મા ે ટ અલ્ટ્રા ે ટક ખાતેના નનષ્ણાતોનો સું઩કા કરો

 

 

telephone

Loading....