ઘરનું નિર્માણ કરવું અમારો સંપર્ક કરો

સંપર્કમાં રહો


નોંધણી પામેલી ઓફિસ

“બી” વિંગ, બીજો માળ, અહુરા સેન્ટર મહાકાલી કેવ્સ રોડ, અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ 400 093, ભારત

 +91-22-66917800

 +91-22-66928109

  www.ultratechcement.com

  1800 210 3311

શેરહોલ્ડ સર્વિસિઝ

શ્રી કમલ રાઠી / સુશ્રી સ્વાતી પાટીલ “બી” વિંગ, બીજો માળ, અહુરા સેન્ટર મહાકાલી કેવ્સ રોડ, અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ 400 093, ભારત

 +91-22-66917800

 sharesutcl@adityabirla.com

કાયદા વિભાગ

સુશિલ કુમાર પાઠક “બી” વિંગ, બીજો માળ, અહુરા સેન્ટર મહાકાલી કેવ્સ રોડ, અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ 400 093, ભારત

 +91-22-6692-8255 / +91-22-6692-8256

 +91-9594915766

 sushil.pathak@adityabirla.com

રેડી મિક્સ કોન્ક્રિટ

લવિના ડિસોઝા “બી” વિંગ, બીજો માળ, અહુરા સેન્ટર મહાકાલી કેવ્સ રોડ, અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ 400 093, ભારત

 022-66917260

  1800 210 3311

 lavina.dsouza@adityabirla.com

 ultratech.concrete@adityabirla.com

સિમેન્ટ માર્કેટિંગ / યુબીએસ

અવિજીત ચક્રવર્તી “એ” વિંગ, પહેલો માળ, અહુરા સેન્ટર મહાકાલી કેવ્સ રોડ, અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ 400 093, ભારત

 66917360/66928400

 1800 210 3311

 avijit.chakravarty@adityabirla.com

બિલ્ડિંગ પ્રોડક્ટ્સ વિભાગ

અક્ષિત તલવાર અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ લિમિટેડ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, અહુરા સેન્ટર મહાકાલી કેવ્સ રોડ, અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ 400 093

 1800 210 3311

 ultratech.care@adityabirla.com


ઓફિસ સ્થાન