संपर्क करा

तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवा

वैध श्रेणी निवडा

तुमचा उप-संवर्ग निवडा

acceptence

पुढे जाण्यासाठी कृपया हा बॉक्स चेक करा

hgfghj

अल्ट्राटेक झिप काँक्रिट सादर

एक अभूतपूर्व कॉंक्रीट जे रेडी टू पोअर 12 लीटर बकेट्स व बॅग्जमध्ये उपलब्ध असते. एक असे समाधान ज्यामुळे तुम्ही लहान कामे वेगवानपणे, खात्रीलायक दर्जा व फिनेससह आणि केवळ लहान टिम लावून कार्यान्वय करु शकता.

logo


ग्राहकांना समाधान देणे आणि प्रतिष्ठा राखणे आता अल्ट्राटेक झिपसह शक्य आहे. मग सर्वसाधारण सामग्री का घ्यायची, जेव्हा तुम्ही उत्कृष्ठ उत्पादनासह निर्मिती करु शकताफायदे


तांत्रिक वैशिष्ट्ये


4 तासांनंतर 80-100mmचा शाश्वत स्लंप

logo

विलगीकरणाला प्रतिरोध करणारे मिक्स

logo

आवश्यकतेनुसार उत्पादन डिझाइन

logo

शिफारस केलेले अनुप्रयोगUltraTech Home Expert Store.

You can purchase UltraTech’s wide array of home building solutions, including AquaSeal at your nearest UltraTech Home Expert Store.


अधिक आश्चर्यकारक उपायप्लँट  लोकेटर

अल्ट्राटेक  आरएमसी  उत्पादनाांच्या  नवीन  माललके सह  तुमचे  घर  बाांधा, तुमच्या  भागातील नजीकच्या  आरएमसी  प्लँटचा  शोध  घ्या

map

सांपकक  साधा

तुमच्या  शांकाांसाठी  अल्ट्राटेकच्या  तज्ज्ाांशी  सांपकक   साधा.

 

telephone

Loading....