કાર્યક્રમો

કાઉન્ટર મીટ

આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ આઇએચબીને બાંધકામના આયોજન અને દેખરેખ અંગે શિક્ષિત બનાવવાનો છે. આઇએચબીનો એક નાનો જૂથ જેણે પોતાનું મકાન બનાવવાનું શરૂ કર્યું છે અને નાના કોન્ટ્રાક્ટરોને દુકાનમાં આમંત્રણ આપવામાં આવે છે અને તેમને બાંધકામ, સામગ્રીની ગુણવત્તા અને બાંધકામની યોગ્ય પદ્ધતિના પ્લાનિંગ માટે પ્રસ્તુતિ આપવામાં આવે છે. આ IHBs અને ઠેકેદારોને બાંધકામના ખર્ચ પર આર્થિક આર્થિકતા, સમયસર પૂર્ણતા અને અસરકારક દેખરેખ દ્વારા ગુણવત્તાયુક્ત બાંધકામ સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરે છે. સંબંધિત તકનીકી સાહિત્ય ગ્રાહકોને વહેંચવામાં આવે છે.

બિલ્ડરો અને કોન્ટ્રાકટરો મળ્યા

આ પ્રોગ્રામ બિલ્ડરો અને ઠેકેદારોના જૂથને પૂરી કરે છે અને બાંધકામના વિવિધ પાસાઓને સમજાવવા માટેનો છે. તે આયોજન, સામગ્રીની પસંદગી, તાકાત અને ટકાઉપણું માટેની વિવિધ કોડલ આવશ્યકતાઓ, ગુણવત્તા નિયંત્રણ અને સાઇટ પર સલામતી આવશ્યકતાઓને સમાવે છે. આ પ્રોગ્રામ સમય અને ખર્ચને વધાર્યા વિના બાંધકામ પૂર્ણ કરવામાં અને તે જ સમયે ગુણવત્તા અને સલામતી સુનિશ્ચિત કરવામાં લક્ષ્ય ક્ષેત્રને મદદ કરે છે.

નવીનતમ તકનીકી વિકાસ દા.ત. બિલ્ડરો અને કોન્ટ્રાક્ટરોના જ્ enhanceાનને વધારવા માટે ગ્રીન બિલ્ડિંગ કન્સેપ્ટ્સ (રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ, સોલર એનર્જી, વૈકલ્પિક બિલ્ડિંગ મટિરીયલ્સ) રજૂ કરવામાં આવશે જે આખરે મોટાભાગે સમાજને લાભ આપે છે.

પ્લાન્ટ મુલાકાત

આ પ્રોગ્રામ એન્જિનિયર્સ, ચેનલ ભાગીદારો (ડીલરો અને રિટેલરો), બિલ્ડરો અને ઠેકેદારો અને મેસન્સ માટે પણ લક્ષ્યાંકિત છે. કાચા માલની પસંદગીથી લઈને પેકિંગ સુધી, મુલાકાતીઓને - સિમેન્ટ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા પર જ્ knowledgeાન આપવાનું આ લક્ષ્ય છે. આનાથી તેઓ સિમેન્ટની ગુણવત્તાને સમજવામાં અને પ્રશંસા કરવામાં મદદ કરે છે કારણ કે તેઓ પ્લાન્ટમાં વિવિધ ગુણવત્તા નિયંત્રણનાં પગલાં અને ગુણવત્તાની ખાતરી પ્રણાલીઓ જુએ છે.

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...