ആർസിസി അടിത്തറ എന്നാൽ എന്താണ്?

ഓഗസ്റ്റ് 25, 2020

നിങ്ങളുടെ വീട് കാലങ്ങളോളം ദൃഢമായി തുടരണം, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി തലമുറകള്‍ക്കും താമസിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇത് കൈവരിക്കുന്നതിന്, ശക്തമായ അടിത്തറ ആവശ്യമാണ്, ഒപ്പം ഒരു അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ആർ‌സി‌സി ഫൂട്ടിംഗുകളുമാണ്.

ആർ‌സി‌സി ഫൂട്ടിംഗുകൾ എന്താണ്?

അവ റിൻ‌ഫോഴ്‌സ്ഡ് സിമൻറ് കോൺക്രീറ്റ് (ആർ‌സി‌സി) ഫൂട്ടിംഗുകളാണ്. വീടിന്‍റെ മുഴുവൻ ഭാരവും വഹിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് അടിത്തറയുടെ ശക്തിപ്പെടുത്തലിനുള്ള സ്റ്റീൽ ബാറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ ഘടനയിലെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ഫൂട്ടിംഗുകൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭാരം നിലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഘടനയുടെ ആവശ്യകതകളെ ആശ്രയിച്ച്, ഫൂട്ടിംഗുകൾ ട്രപസോയിഡൽ, ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ്-ആകൃതിയുള്ളത് ആകാം.

ആർ‌സി‌സി ഫൂട്ടിംഗുകൾ‌ ഇൻ‌സ്റ്റാൾ‌ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എന്താണ്‌?

  • ഫൂട്ടിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, അതിനായി കുഴിച്ച നിലം ഇടിച്ചിരുത്തുക. ഇത് മണ്ണിന്‍റെ ശക്തിയും സ്ഥിരതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
  • അതിനുശേഷം, 150 മില്ലീമീറ്റർ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ബെഡ് സൃഷ്ടിച്ച് അവിടം മൂടുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫൂട്ടിംഗിന് നിരപ്പായ ഉപരിതലം നൽകും.
  • റീഇന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് കേജ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, അതിന്‍റെ അലൈന്‍മെന്‍റ് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
  • സ്ലറിയുടെ ഒരു പാളി പ്രയോഗിച്ച ശേഷം സിമന്‍റ് ബെഡിലേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഒഴിക്കുക. ഉപയോഗിച്ച കോൺക്രീറ്റിന്‍റെ അളവ് അടിത്തറയുടെ വലുപ്പത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, ഒപ്പം ഷട്ടറിംഗ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.
  • അവസാനമാണെങ്കിലും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഫൂട്ടിംഗ് സെറ്റായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ ക്യൂറിംഗ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നത്. സമഗ്രമായ ശക്തി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ഇത് ആവശ്യമാണ്.

നിങ്ങളുടെ വീടിനുള്ള ആർ‌സി‌സി ഫൂട്ടിംഗുകൾ‌ ശരിയായ രീതിയിൽ‌ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ പാലിക്കുക.

 


ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക