വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിലെ സാധാരണ തെറ്റുകൾ

നിങ്ങളുടെ വീടിനെ വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നതിന്, മേൽക്കൂരയും ഭിത്തികളും ജനലുകളും അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വെള്ളത്തിന് ഒരു കോണിൽ നിന്നും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ശരിയായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നനവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ബലത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാകുകയും ചെയ്യും. നിർമ്മാണ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില സാധാരണ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് തെറ്റുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

1

 

ജല നാശത്തെ അവഗണിക്കുന്നത്

 

1
 

ജല നാശത്തെ അവഗണിക്കുന്നത്

- വെള്ളം കെട്ടിനിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വീട്ടിൽ ചോർച്ചയുണ്ട്

- ചോർച്ച പൈപ്പുകളിൽ നിന്നോ ജനാലകൾക്കും മതിലുകൾക്കുമിടയിലുള്ള വിടവുകളിൽ നിന്നോ ആകാം

- ചോർച്ച അവഗണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഈർപ്പം ക്ഷണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്

2

 

തെറ്റായ ചരിവ്

 

2
 

തെറ്റായ ചരിവ്

- തറയുടെ ചരിവ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടിത്തറയിലേക്കാണെങ്കിൽ, അതിനു ചുറ്റും വെള്ളം ശേഖരിക്കപ്പെടും

- അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരയുടെ ചരിവ് തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുകയില്ല

- ഇത് വെള്ളം ക്രമേണ  വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഈർപ്പത്തിനും കാരണമാകും

3

 

പ്ലാസ്റ്ററിന്റെയും സീലിംഗ് പേസ്റ്റിന്റെയും ഉപയോഗം

 

3
 

പ്ലാസ്റ്ററിന്റെയും സീലിംഗ് പേസ്റ്റിന്റെയും ഉപയോഗം

- പ്ലാസ്റ്ററിലെ വിള്ളലുകളിലൂടെ ഈർപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇത് നിർത്തലാക്കുന്നതിന്, ആളുകൾ പലപ്പോഴും സീലിംഗ് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു

- ഇതൊരു ദീർഘകാല പരിഹാരമല്ല, കാരണം ഈർപ്പം തിരികെ വരും

- എപ്പോഴും പരിചയസമ്പന്നരായ വിദഗ്‌ദ്ധരാൽ നിങ്ങളുടെ വീട് വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്യുക, മികച്ച വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ആസൂത്രണം ശരിയായി നടപ്പിലാക്കുക

നിങ്ങളുടെ വീട് വാട്ടർപൂഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്

കൂടുതൽ വിദഗ്‌ദ്ധമായ ഭവന നിർമ്മാണ പരിഹാരങ്ങൾക്കും നുറുങ്ങുകൾക്കുമായി, അൾട്രാടെക് സിമന്റ് മുഖേന #ബാത്ഘർക്കി പിന്തുടരുക.

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക