ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಉಪ-ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

acceptence

ಮುಂದುವರಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ


ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಸಮಸ್ಯಾರಹಿತ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಜ್ಞಾನವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ

logo

Step No.1

ಒಂದು ಟೈಟಲ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಆ ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲಿಕತ್ವವನ್ನು ಅಧೀಕೃತವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಇದರ ಮಾಲಿಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುವವರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವವರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಸ್ವತ್ತಿನ ನೋಂದಣಿಯ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವವರು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲಿಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇಲ್‌ ಡೀಡ್‌ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

Step No.2

ಭಾರತದ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ 1908 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೇಲ್‌ ಡೀಡ್‌ ಅನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಿಕೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅಧೀಕೃತ ಪುರಾವೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೇಲ್‌ ಡೀಡ್‌ ಅನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಒಂದು ಟೈಟಲ್‌ ಡೀಡ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Step No.3

ಹೊಸ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಆ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲಿರುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಸಾಧಿಸುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಪಳಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Step No.4

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಟೈಟಲ್‌ ಡೀಡ್‌ನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಈ ದಾಖಲೆಯು ಆ ಜಮೀನಿನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿನ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲಿಕತ್ವವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು.

ಲೇಖನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ :


ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು
  ಮನೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ಗಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್


ವೆಚ್ಚ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಬಜೆಟ್‌ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

logo

ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ-ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಎಷ್ಟು ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

logo

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟರ್

ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

logo

ಅಂಗಡಿ ಪತ್ತೆಕಾರಕ

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ, ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

logo

Loading....