ശീതകാലത്തുള്ള നിർമ്മാണ സംരക്ഷണം.

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ, കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ശീതകാലം ഒരു വീട് പണിയുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സീസണുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ശീതകാലത്തുള്ള നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ച് ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

1

 

 

1
 

 

മഞ്ഞുകാലത്ത് മഴയും പൊള്ളുന്ന ചൂടും ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമായി നടത്താൻ കഴിയും.

2

 

 

2
 

 

താപനില കുറയുമ്പോൾ, കോൺക്രീറ്റ് ഉറയ്‌ക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുകയും അത് ശക്തിപ്പെടുന്നത് മന്ദഗതിയിലുമാണ്.

3

 

 

3
 

 

അതിനാൽ, ധാരാളം സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളപ്പോഴാണ് കോൺക്രീറ്റ് കലർത്തേണ്ടത്. മിശ്രിതമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളവും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

4

 

 

4
 

 

തണുപ്പിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കോൺക്രീറ്റ് ടാർപോളിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് മൂടുക.

5

 

 

5
 

 

ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ്മിക്സ ചറുകളും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്

6

 

 

6
 

ശൈത്യകാലത്ത് ശക്തി സാവധാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഷട്ടറിംഗ് നീക്കം ചെയ്യണം: ബീമുകൾ, ചുവരുകൾ, നിരകൾ - 5 ദിവസത്തിന് ശേഷം, സ്ലാബുകൾക്ക് താഴെയുള്ള തൂണ്‌ - 7 ദിവസത്തിന് ശേഷം, സ്ലാബ് - 14 ദിവസത്തിന് ശേഷം, ബീം സപ്പോർട്ട് - 21 ദിവസത്തിന് ശേഷം.

ശൈത്യകാലത്തെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇവ.

കൂടുതൽ വിദഗ്‌ദ്ധമായ ഭവന നിർമ്മാണ പരിഹാരങ്ങൾക്കും നുറുങ്ങുകൾക്കുമായി, അൾട്രാടെക് സിമന്റ് മുഖേന #ബാത്ഘർക്കി പിന്തുടരുക.

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക