വർഷകാലത്തെ നിർമ്മാണ സംരക്ഷണം.

മൺസൂൺ സമയത്ത്, നിർമ്മാണം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. അതിനാൽ, മൺസൂൺ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വർഷകാലത്തെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

അധിക വെള്ളം കോൺക്രീറ്റിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മെറ്റല്‍ ഇതിനകം നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കോൺക്രീറ്റിൽ അധിക വെള്ളം ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ, കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതം സംരക്ഷിക്കാൻ ടാർപോളിൻ ഷീറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക

ചെളി തെന്നി വീഴാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ, നീക്കത്തിന് തടി പലകകൾ ഉപയോഗിക്കുക

നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വൃത്തിയുള്ളതും വരണ്ടതുമായ സ്ഥലത്ത് സംരക്ഷിക്കുക

കറണ്ട് ഉള്ള വയറുകൾ ഒരിക്കലും അലക്ഷ്യമായിടരുത്, എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക

നിങ്ങളുടെ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ വൃത്തിയായും നന്നായി എണ്ണയിട്ടും സൂക്ഷിക്കുക

കനത്ത മഴയുണ്ടെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ജോലികൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നത് ഓർക്കുക

വർഷകാലത്തെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇവ.

കൂടുതൽ വിദഗ്‌ദ്ധമായ ഭവന നിർമ്മാണ പരിഹാരങ്ങൾക്കും നുറുങ്ങുകൾക്കുമായി, അൾട്രാടെക് സിമന്റ് മുഖേന #ബാത്ഘർക്കി പിന്തുടരുക.

ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ക് ഉത്തരം നേടുക

സാധുവായ ഒരു പേര് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു നമ്പർ നൽകുക
സാധുവായ ഒരു പിൻകോഡ് നൽകുക
സാധുവായ ഒരു വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
സാധുവായ ഒരു ഉപവിഭാഗം നൽകുക

ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന് അനുമതി നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുക