संपर्क करा

तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवा

वैध श्रेणी निवडा

तुमचा उप-संवर्ग निवडा

acceptence

पुढे जाण्यासाठी कृपया हा बॉक्स चेक करा


अल्ट्राटेक रैपिड सादर आहे

उत्कृष्ठ कॉंक्रीट जे सर्वसामान्य प्लेसमेंट प्रक्रियेवर परिणाम न करता लवकर दृढता मिळवते.

विशेष एडी मिक्सचरसोबत मिसळलेले, अल्ट्राटेक रॅपिड 6 तासांहून कमी वेळात वर्केबल दृढता देण्यासाठी कस्टमाइझ करता येते ज्यामुळे तुम्हाला दुरुस्तीची कठीण कामे एका रात्रीत आत्मविश्वासाने आणि सर्वोत्तमपणे पूर्ण करता येतात.

logo


आता एका रात्रीमध्ये टिकाऊ दुरुस्ती करणे अल्ट्राटेक रॅपिडमुळे शक्य आहे.

जर तुम्ही सर्वोत्तम गोष्टींनी निर्मिती करु शकत असाल, तर सर्वसामान्य गोष्टींकडे का पहायचे!फायदे
तांत्रिक वैशिष्ट्ये


दृढता श्रेणी: 12 तासांमध्ये 30Mpa किंवा 24 ते 48 तासांमध्ये बेसिस कस्टमायजेशन

logo

प्लॅस्टिक क्रॅकिंग कमी होते

logo

प्रवाहीपणा सुधारतो

logo

शिफारस केलेले अनुप्रयोगUltraTech Home Expert Store.

You can purchase UltraTech’s wide array of home building solutions, including AquaSeal at your nearest UltraTech Home Expert Store.


अधिक आश्चर्यकारक उपायlogo

प्लँट  लोकेटर

अल्ट्राटेक  आरएमसी  उत्पादनाांच्या  नवीन  माललके सह  तुमचे  घर  बाांधा, तुमच्या  भागातील नजीकच्या  आरएमसी  प्लँटचा  शोध  घ्या

map

सांपकक  साधा

तुमच्या  शांकाांसाठी  अल्ट्राटेकच्या  तज्ज्ाांशी  सांपकक   साधा.

 

telephone

Loading....