ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ |

ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଅ |

ଏକ ବ valid ଧ ବର୍ଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

ନିଜର ଉପ-ବର୍ଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ

acceptence

ଆଗକୁ ବ to ିବାକୁ ଦୟାକରି ଏହି ବାକ୍ସକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

hgfghj


Quality of home, will be no.1, only when the cement used is no.1

logo

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କାଉଣ୍ଟର ମିଟ୍ |

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି IHB ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ତଦାରଖ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା | IHB ର ଏକ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା, ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ନିର୍ମାଣର ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି | ଏହା IHB ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ, ଠିକ ସମୟରେ ସମାପ୍ତି ହାସଲ କରିବାରେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଦାରଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିର୍ମାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ technical ଷୟିକ ସାହିତ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି |

 

logoବିଲଡର୍ସ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଭେଟନ୍ତି |

ଉଦ୍ଭିଦ ପରିଦର୍ଶନ |

ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାର୍ଟନର (ଡିଲର ଏବଂ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ), ବିଲଡର୍ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ମସନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇଛି | ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା - କଞ୍ଚାମାଲ ଚୟନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ୟାକିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି | ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସିମେଣ୍ଟର ଗୁଣବତ୍ତା ବୁ understand ିବା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କାରଣ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ କାରଖାନାରେ ଥିବା ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖନ୍ତି |
 

logo


ଅଲ୍‌‌ଟ୍ରାଟେକ୍ ବିଲ୍‌‌ଡିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁLoading....