ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಉಪ-ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

acceptence

ಮುಂದುವರಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ


ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲ್ಯಾಬ್

ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನೆಲದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲ್ಯಾಬ್

ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲ್ಯಾಬ್

ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನೆಲದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

 

ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. 

ವಾಸ್ತು ವರದಿ

ನಿಮ್ಮ ಲೇಔಟ್‌ನ ವಾಸ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ.

ವಾಸ್ತು ವರದಿ

ವಾಸ್ತು ವರದಿ

ನಿಮ್ಮ ಲೇಔಟ್‌ನ ವಾಸ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ.

ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ.  

ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಲು ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಆಂಟಿ-ಟರ್ಮೈಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಲು ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಆಂಟಿ-ಟರ್ಮೈಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

 

ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಹತ್ತಿರದ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಹೋಮ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.

ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ

ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ  ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ನೀರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ .

ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ

ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ

Oನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ  ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ನೀರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ .

 

ನೀರಿನ ಗಡಸುತನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅದರ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.   

ಗೃಹ ಸಾಲ

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಗೃಹ ಸಾಲ

ಗೃಹ ಸಾಲ

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

 

ಹೋರಾಟ-ಮುಕ್ತ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಹೋಮ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.  ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಹೋಮ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಪರಿಹಾರಗಳುLoading....