ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಉಪ-ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

acceptence

ಮುಂದುವರಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಯಂತ್ರಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಬೇಡಿ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Share:


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಯಂತ್ರ ಎಂದರೇನು?

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಿಮೆಂಟ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಮರಳು, ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಡಿಟೀವ್‌ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟಬಲ್ (ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ) ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೈಯಿಂದ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗಾತ್ರದ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಸೆಟ್‌ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡೆಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

cdxc


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ವಿಧಗಳು

 

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಶಾಲ ವರ್ಗಗಳಿವೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು. ಈ ಎರಡೂ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.


 

    ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಕಂಟೇನರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್, ಮರಳು, ನೀರು ಮತ್ತು ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳಂತಹ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್‌ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು 1 ಘನ ಯಾರ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು 6 ಘನ ಗಜಗಳಷ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

1. ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್

 

ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಡ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಡ್ರಮ್‌ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಇತರ ರೀತಿಯ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಗಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು.

 

ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು: ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು, ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು.

 

i. ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್

ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸುರಿಯಲು ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿದ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಿಶ್ರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಡ್ರಮ್‌ನಿಂದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ನಾನ್-ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಓರೆಯಾಗಿಸಿ ಮಿಶ್ರಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ii ನಾನ್-ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್

ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ನಾನ್-ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಮಾನವ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ನ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಅವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆರ್ದ್ರ ಮತ್ತು ಒಣ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಿಶ್ರಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸಲು ಅವುಗಳ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಿಶ್ರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಕೈಯಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು.

iii ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್

ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ನ ಡ್ರಮ್ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬಹುದು. ಮಿಶ್ರಣ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಡ್ರಮ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಡ್ರಮ್‌ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧದ ಮಿಕ್ಸರ್‌ನ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಆರ್ದ್ರ ಮತ್ತು ಒಣ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಏಕರೂಪದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವೆನಿಸದಿರಬಹುದು.

2. ಪ್ಯಾನ್‌-ಟೈಪ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮಿಕ್ಸರ್‌

 

ಇದು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್‌ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮಿಶ್ರಣ ಪ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣಗೊಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್-ರೀತಿಯ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ/ನೀರು ರಹಿತ ಮಿಶ್ರಣಗಳು, ಗಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದಾರೂ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದು ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿಶ್ರಣ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ.

ನಿರಂತರ (ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್) ಮಿಕ್ಸರ್

ನಿರಂತರ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವಾಗ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಿಶ್ರ ವಸ್ತುವು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಏಕರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ (ಆರ್ದ್ರ ಮತ್ತು ಒಣ ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ), ಗಾರೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ (ಡಾಮರು) ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅನಾನುಕೂಲವೆಂದರೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ಸಾರಾಂಶ

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು, ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು, ಪ್ಯಾನ್-ಟೈಪ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು, ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು, ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು, ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಕುರಿತ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

 

  • ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

 

  • ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಏಕರೂಪದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
 
  • ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾನ್-ಟೈಪ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಬಹುಮುಖ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
 
  • ನಿರಂತರ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧದ ಮಿಕ್ಸರ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮಿಕ್ಸರ್‌ನ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಶ್ರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವೇಗ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು


ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು
  ಮನೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ಗಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್


ವೆಚ್ಚ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಬಜೆಟ್‌ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

logo

ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ-ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಎಷ್ಟು ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

logo

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟರ್

ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

logo

ಅಂಗಡಿ ಪತ್ತೆಕಾರಕ

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ, ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

logo

Loading....