ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಉಪ-ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

acceptence

ಮುಂದುವರಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

hgfghj


ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳು

ಛಾವಣಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೋರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇರುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು. ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ‌ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದಾಗುವ ದುಬಾರಿಯಾದ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಸರಿಮಾಡುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ

Share:


ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೋರುವ ಛಾವಣಿಯು ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುವ ಅನಾನೂಕೂಲವಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲೀಸಿದೆ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಗೂ ಸಹ ತೀವ್ರವಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಸರಿಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಹಾನಿ, ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ರಚನೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ, ಛಾವಣಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೋರುವುದು ಎಂದರೆ ಏನು, ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಸರಿಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ನೀವು ಡಿಐವೈ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೋರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಛಾವಣಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೋರಲು ಕಾರಣಗಳು‌ ಏನು ?

 

1). ಛಾವಣಿಯ ಬಿರುಕು

ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ‌ ಇರುವ ಬಿರುಕುಗಳು ನೀರು ಸೋರಲು‌ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿರುಕುಗಳು ಬರಲು ಹಲಾವಾರು ಕಾರಣಗಳು‌ ಇವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು, ವಾತಾವರಣ‌ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವುದು ಆಗಿದೆ. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಕಟ್ಟಡವು ಬಿಸಿಲು,ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ‌ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀರಿಕ್ಷಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೆ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಛಾವಣಿಗ ಬಿರುಕುಗಳು ನೀರು‌ ಚಾವಣಿಯ ಒಳಗೆ ಸೋರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ‌ ನೀರಿನ‌ ಹಾನಿ‌ಯಿಂದ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕೊಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಕುಗಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ‌ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೆ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು‌ ಸರಿಯಾದ ಛಾವಣಿ‌ ಅಥವಾ ಸೀಲಿಂಗ್‌ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರುವುದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು.

 

2) ಛಾವಣಿಯ ತಪ್ಪಾದ ಇಳಿಜಾರು

ಛಾವಣಿಯ ಅಸಮರ್ಪಕ ಇಳಿಜಾರು‌ ಸಹ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಛಾವಣಿಯ ಇಳಿಜಾರು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ‌ ಇಳಿಜಾರು ಮಳೆನೀರು ಮತ್ತು ಕರಗಿದ ಹಿಮವು ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ‌ ಹರಿದು ಚರಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇಳಿಜಾರು ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಮತಟ್ಟಗಿದ್ದರೆ ನೀರು ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸೋರುವಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬರುವ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಮಪಾತವಾಗುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಳಿಜಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರು‌ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದುಬಂದು ಚರಂಡಿಯು ಉಕ್ಕಿ‌ಹರಿದು ನೀರಿನ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀರು ಸೋರದಂತೆ ಇಳಿಜಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

 

3) ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ ನ ಹಾನಿ

ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಸಂದುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಚಿಮಣಿ, ಛಾವಣಿ‌ಕಿಟಕಿ, ದಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಸಲಾದ ಹಾಸುಗಳ‌ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಹುದು‌. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ‌ ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರು ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸೋರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ ಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಒಡಕು ಮತ್ತು ಅಂತರಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ‌ ಹಾಕದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವುಗಳು ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು, ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗೆ ನೀರು ಸೋರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಮುಮನದಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

 

4) ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಹಾನಿ

ಟೈಲ್ಸ್ ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ‌ಬರುತ್ತವೆ. ಅದಾಗ್ಯು ಟೈಲ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನದಿಂದ‌ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಟೈಲ್ಸ್ ಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಥವಾ ಒಡೆದು ಹೋದಾಗ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗೆ ನೀರು ಬರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣದಾದ ಬಿರುಕಿನಿಂದ ಸೋರುವ ನೀರು ಸಹ ನೀರಿನ‌ ಹಾನಿ‌ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಅಥವಾ ಒಡೆದ ಟೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಛಾವಣಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.

 

5) ಅನುಚಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸರಿಯಾಗಿ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ಸಹ ಛಾವಣಿಯು ಸೋರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಾವಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಚೊಕ್ಕ ಮಾಡುವುದು, ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ‌ಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು‌ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ‌ ಕಸ ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಛಾವಣಿಯ ಹಾನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತದೆ.

 

6) ಹೆಚ್ಚಿನ ಛಾವಣಿಯ ತೇವಾಂಶ

ಮನೆಯ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದ ವೆಂಟಿಲೇಶನ್, ಹಾವಾಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಛಾವಣಿಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ‌ ಸೋರುವಿಕೆಯು ತೇವಾಂಶವು ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಶೇಖರಣೆಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಬೆಳೆದು ಛಾವಣಿಯ ರಚನೆಯು ದುರ್ಬಲವಾಗಲು ಮತ್ತು ಸೋರಲು‌ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶವು ಲೋಹದ ಛಾವಣಿಯ ಮುಚ್ಚಿಗೆಯು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರು‌
ಸೋರಿ ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಪಿಂಗ್ ನ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗ ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

7) ತುಕ್ಕು

ಛಾವಣಿಯು ಸೋರಲು ತುಕ್ಕು ಮಾತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಲೋಹದ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ. ಲೋಹದ ಛಾವಣಿಯ ವಸ್ತುವು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ‌ ಮಳೆ‌, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನ ಅಂಶಗಳಿಂದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಛಾವಣಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಾಗ ಅದು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಛಾವಣಿಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಕ್ಕು ಛಾವಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹರಡಿ‌ ಅವುಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

8) ಹಳೆಯದಾಗುವಿಕೆ

ಛಾವಣಿಯು ಹಳೆಯದಾಗುವುದು ಸೋರುವಿಕೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಛಾವಣಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹವಾಮಾನದ ಅಂಶಗಳಿಂದ‌, ಸವಕಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳಿಂದ‌ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಛಾವಣಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹಳೆಯಾದಂತೆ ಬಿರಕು ಬಿಟ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆದುಹೊಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇರುವ ಪದರವು ಹರಿದು ಹೋಗಬಹುದು. ಇದು ಸೋರುವಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ‌ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಛಾವಣಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹಳೆಯದಾದಂತೆ ಅವುಗಳ ನೀರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನೀರು ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ‌ ನಿಂತು ಸೋರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ‌ ಪರೀಕ್ಷೀಸುವುದು‌ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಹಳೆಯದಾಗುವಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸರಿಮಾಡಬಹುದು.
ಛಾವಣಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೋರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

 

1) ಅಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಶಿಂಗಲ್ಸ್

ಅಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಶಿಂಗಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಛಾವಣಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೋರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇರುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಶಿಂಗಲ್ಸ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ, ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಲ್ಲದ ಛಾವಣಿಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಿಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ :

 

 • ಮೊದಲು ಛಾವಣಿಯು ಸವೆದಿರುವುದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

 • ನಂತರ ಸುರುಳಿಯಾಗಿರುವ ಶಿಂಗಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ‌ಸಿ‌ ಮತ್ತು ಮರುಜೊಡನೆ ಮಾಡಿ

 • ನೀವು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾದ ಒಡಕನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ರೂಪ್ ಸೀಲಂಟ್ ಬಳಸಿ ಸರಿಮಾಡಿ.

 • ಮುರಿದು ಹೋದ ಅಥವಾ ಕಾಣೆಯಾದ ಶಿಂಗಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.

   

2) ರೋಲ್ ರೂಫಿಂಗ್

ರೋಲ್ ರೋಫಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು, ಅಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ನಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಛಾವಣಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಶಿಂಗಲ್ಸ್ ರೀತಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕಡಿಮೆ‌ ಇಳಿಜಾರು ಇರುವ ಛಾವಣಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಅಂಸಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ :

 

 • ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಿರುಕು ಮತ್ತು ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

 • Iಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಗಾಳಿ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ

 • ಬಿರುಕಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ

 • ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಛಾವಣಿಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ

 • ರೋಲ್ ರೂಪಿಂಗ್ ನ ತೇಪೆಯಿಂದ ಜಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ

 • ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರೂಫಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ಪದರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ನೀರುನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ

   

 

3) ವುಡ್ ಶೇಕ್ಸ್

ರೂಪ್ ಶೇಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಛಾವಣಿಯ ಸಮಗ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವದಾರು ಅಥವಾ ರೆಡ್ ವುಡ್ ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು ಇರುವ ಛಾವಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಮನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು‌ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ವುಡ್ ಶೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು‌ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳು‌ ಇಲ್ಲಿವೆ :

 

 • ಬಿರುಕುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಯಿಂದ ಒಡೆದುಹಾಕಿ

 • ಬಿರುಕುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಯಿಂದ ಒಡೆದುಹಾಕಿ

 • ಹೊಸದಾದ ಶೇಕ್ ಅನ್ನು ಅಂತರ ಇರುವಲ್ಲಿ‌ ಕೂರಿಸಲು ಕತ್ತರಿಸಿ‌ ಮತ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಸಿ

 • ಹೊಸದಾದ ಶೇಕ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಮೊಳೆಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಿ

 • ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ರೂಫಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ

   

4) ಸೋರುವ ಸಂದುಗಳು

ಛಾವಣಿಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಸೇರುವ ಜಾಗದ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ‌ ಸೋರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿಮಣಿ‌ ಛಾವಣಿ ಸೇರುವ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಛಾವಣಿಯ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳು ಸೇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೋರುವ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ನೀವು ಈ‌‌ ಕಳಗಿನ‌ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಹುದು :

 

 • ಮೇಲ್ಮೈ ಚಿಮಣಿ‌ ಅಥವಾ ಕೋಳು ಸೇರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ

 • ಸೋರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿಯ ಜಾಕುವಿನಿಂದ ರೂಪ್ ಸೀಲಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ

 • ಒಂದು ಲೋಹದ ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ ನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೋರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ‌ ರೂಫಿಂಗ್ ನ‌‌ ಮೊಳೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ

 • ನಂತರ ಸೋರುವ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ನೀರು ಸೋರದಂತೆ ಮಾಡಲು ರೂಫಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿ.

   

5) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಛಾವಣಿ

ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಛಾವಣಿ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಂದು‌ ರೀತಿಯ ಛಾವಣಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ‌ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಸೋರುವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಛಾವಣಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು‌ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಹೆಸರು ಮಾಡಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯು ಅವುಗಳು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸೋರಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಬಿರುಕುಗಳು, ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸದೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸೋರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಛಾವಣಿಗಳನ್ನು ಸರಿಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ :

 

 • ಸೋರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವುದು

 • ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಸಡಿಲವಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಚೊಕ್ಕಮಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

 • ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೀಲಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ

 • ಹಚ್ಚಿದ ತೇಪೆಯು ಒಣಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಛಾವಣಿಯ ಸೋರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವುದು ಸೋರುವುದನ್ನು ಬರದಂತೆ ಮೊದಲೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಾಟರ್ ಫ್ರೂಪಿಂಗ್ ನ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ದೀರ್ಗಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು


ಬೇಸ್​ಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್​ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳು: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ | ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್

ಬೇಸ್​ಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್​ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳು: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಬೇಸ್​ಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್​ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಎಂದರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಇತರ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೇಸ್​ಮೆಂಟ್​ ವಾಟರ್​ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬೇಸ್​ಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್​ಪ್ರೂಫಿಂಗ್​ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಟ್ರಾ ಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್

ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಈ‌ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಸೊರುತ್ತಿರುವ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಛಾವಣಿಗೆ ನೀರು ಮಾಡುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸೀಲಿಂಗ್ ಸೋರುವುದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶುರು‌ಮಾಡಿ.

ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸ್ಲಾಬ್‌ನ ವಿಧಗಳು |ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್

ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸ್ಲಾಬ್‌ನ ವಿಧಗಳು |ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸ್ಲಾಬ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಬ್‌ಗಳ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಓದಿ.


 Recommended Videos
 Related Articles

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು

  ಮನೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ಗಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್


ವೆಚ್ಚ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಬಜೆಟ್‌ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

logo

ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ-ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಎಷ್ಟು ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

logo

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟರ್

ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

logo

ಅಂಗಡಿ ಪತ್ತೆಕಾರಕ

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ, ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

logo

Loading....