தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் துணை-வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுங்கள்

acceptence

மேலும் தொடர இந்த பெட்டியை சரிபார்க்கவும்கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பாயிண்டிங் என்றால் என்ன? அதன் வகைகள், நன்மைகள் மற்றும் நோக்கம்

கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு வகையான பாயிண்டிங் ஆராய்ந்து, செங்கல் மற்றும் கல் கொத்து வேலை கட்டமைப்புகளின் வலிமை, நீடித்திருக்கும் தன்மை மற்றும் அழகியல் ஆகியவற்றை மேம்படுத்த அவை எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை அறியவும்.

Share:


செங்கல் அல்லது கல் கட்டமைப்புகளின் கட்டுமானம் என்று வரும்போது, ​​​​அது உறுதியான அஸ்திவாரம் அல்லது பொருட்களின் துல்லியமான வரிசைப்படுத்தல் என்பதைக் குறித்தது மட்டுமல்ல. விவரங்களில் கவனம் செலுத்துவதுதான் ஒரு சாதாரண கட்டுமானத் திட்டத்தைக் கண்ணுக்கு கவர்ச்சியான தலைசிறந்த படைப்பிலிருந்து வேறுபடுத்துகிறது. கட்டமைப்பின் உறுதித்தன்மையிலும், கொத்து வேலையின் ஒட்டுமொத்த அழகியலிலும் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கும் அத்தகைய ஒரு விவரம் பாயிண்டிங் ஆகும்.கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பாயிண்டிங் என்றால் என்ன?பாயிண்டிங் என்பது, செங்கற்கள் அல்லது கற்களுக்கு இடையிலான இடைவெளியைக் காரை அல்லது பொருத்தமான மற்ற பொருட்களைப் பயன்படுத்தி நிரப்பும் ஒரு கலை ஆகும். இது ஒரு சாதாரண வேலையாகத் தோன்றினாலும், பாயிண்டிங்கை முறையாகச் செயல்படுத்துவது வழக்கமான சுவரைக் கலைப் படைப்பாக மாற்றும். ஆனால் பாயிண்டிங் என்பது வெளித்தோற்றத்தைப் பற்றியது மட்டுமல்ல; இது பல நோக்கங்களுக்காகச் செயல்படுகிறது மற்றும் கட்டுமானத் திட்டத்தின் நீண்ட ஆயுள் மற்றும் செயல்பாட்டிற்குப் பங்களிக்கும் மற்ற பல நன்மைகளையும் வழங்குகிறது.  

 

இந்தப் வலைப் பதிவில், கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பாயிண்டிங் குறித்து விரிவாகக் காணவிருக்கிறோம். பாயிண்டிங்கின் அர்த்தம், அதன் வகைகள், நன்மைகள் மற்றும் அதன் நோக்கம் குறித்து நாம் ஆராய்வோம். எனவே, நீங்கள் கட்டுமான ஆர்வலராக இருந்தாலும், கொத்து வேலைகளின் நுணுக்கமான விவரங்களைப் புரிந்துகொள்ள விரும்பும் வீட்டு உரிமையாளராக இருந்தாலும் அல்லது பாயிண்டிங் கலையில் ஆர்வமுள்ளவராக இருந்தாலும், இந்தக் கட்டுமான நுட்பத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கான அறிவை இந்த புளாக் உங்களுக்கு வழங்கும்.

 

பாயிண்டிங்கின் வகைகள்கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பாயிண்டிங், பல்வேறு நுட்பங்களை உள்ளடக்கியதாகும், அவை ஒவ்வொன்றும் அதற்கென்று உள்ள தனித்துவமான தோற்ற அழகு மற்றும் செயல்பாட்டு நன்மைகளை வழங்குகின்றன. கொத்து வேலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் சில முக்கிய வகைகளை ஆராய்வோம்

 

1) ஃப்ளஷ் பாயிண்டிங்

ஃப்ளஷ் பாயிண்டிங் என்பது கொத்து வேலையில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் நீடித்து உழைக்கும் பாயிண்டிங் வகை ஆகும். இந்த நுட்பத்தில், ரேக் செய்யப்பட்ட காரை இணைப்புகள் கவனமாகக் காரை மூலம் நிரப்பப்படுகின்றன, மேலும் அதிகப்படியான காரை கவனமாக அகற்றப்பட்டு, மென்மையான மற்றும் தடையற்ற பூச்சு கிடைக்கும். காரை இணைப்பு, செங்கல் அல்லது கல் பயன்படுத்தி ஃப்ளஷ் செய்யப்படுகிறது, இது பார்ப்பதற்கு கவர்ச்சியான தோற்றத்தை வழங்குகிறது. தூசி அல்லது தண்ணீர் சேரும் இடைவெளிகளை நீக்குவதன் மூலம், கட்டமைப்பின் நீண்ட ஆயுளையும் தூய்மையையும் அதிகரிக்க ஃப்ளஷ் பாயிண்டிங் உதவுகிறது.

2) ரெசெஸ்டு பாயிண்டிங்

ரெசெஸ்டு பாயிண்டிங் என்பது, பார்வைக்குக் கவர்ச்சியான பாயிண்டிங் வகையாகும், இது ரேக் செய்யப்பட்ட காரை இணைப்புகளைக் காரை கொண்டு நிரப்பி, அதைப் பொருத்தமான கருவியைப் பயன்படுத்திச் சுவரின் மேற்பரப்பில் அழுத்தும் செயல்முறையை உள்ளடக்கியதாகும். இந்த நுட்பம் சுமார் 5 மிமீ அல்லது அதற்கு அதிகமான ஆழத்தை உண்டாக்குகிறது, அதே நேரத்தில் பாயிண்டிங் முகம் செங்குத்தாக வைக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக ஒரு தனித்துவமான அழகியல் தோற்றம் உண்டாகிறது, மேலும் இதில் குழியாக்கப்பட்ட காரை இணைப்புகள் கொத்து வேலைக்கு ஆழம் மற்றும் நிழல் கோடுகளைச் சேர்க்கிறது.

3) பீடட் பாயிண்டிங்

பீடட் பாயிண்டிங் என்பது, கொத்து வேலை செய்யப்பட்ட இணைப்பிற்குள் காரையை அழுத்தி, குழிவான வடிவத்துடன் கூடிய ஸ்டீல் கருவியைப் பயன்படுத்திக் குழிவான பள்ளங்களை உருவாக்குவதை உள்ளடக்கியதாகும். இந்த நுட்பத்தின் விளைவாக, தனித்துவமான மணிகள் போன்ற தோற்றத்துடன் உள்ள ஒரு காரை இணைப்பு உருவாகுகிறது, இது ஒட்டுமொத்த அழகியலுக்கும் ஒரு நேர்த்தியான தோற்றத்தை வழங்குகிறது. பீடட் பாயிண்டிங் சிறந்த தோற்றத்தை வழங்கும் அதே வேளையில், மற்ற நுட்பங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த பீடட் பாயிண்டிங்கில் மிகவும் எளிதில் சேதம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

4) ஸ்ட்ரக் பாயிண்டிங்

ஸ்ட்ரக் பாயிண்டிங் என்பது, காரை இணைப்புகளுக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட சுயவிவரத்தை அடைய இரு-படிநிலை செயல்முறையை உள்ளடக்கியதாகும். முதலில், செங்கல் கொத்து வேலை முகத்திற்கு சமமாக பொருத்துவதற்காக காரை நிரப்பப்பட்டு அழுத்தப்படும். பின்னர், இணைப்பின் மேல் விளிம்பு உள்நோக்கி அழுத்தப்பட்டு, கீழ் மூலையுடன் ஒப்பிடும்போது தோராயமாக 10 மிமீ சாய்வை உருவாக்குகிறது. இந்தச் சாய்வான அமைப்பு மழைநீரை விரைவாக வெளியேற்ற உதவுகிறது, கொத்து வேலை நடந்த மேற்பரப்பில் நீர் தேங்குவதைக் குறைக்கிறது..

5) ரப்டு, கீட் அல்லது குரூவ்டு பாயிண்டிங்

ரப்டு, கீட் அல்லது குரூவ்டு பாயிண்டிங் என்பது ஃப்ளஷ் பாயிண்டிங்கை ஒத்த ஒரு பாயிண்டிங் வகை ஆகும். இந்த நுட்பத்தில், ரேக் செய்யப்பட்ட காரை இணைப்புகள் காரை பயன்படுத்தி நிரப்பப்பட்டு, செங்கல் அல்லது கல் கொத்து வேலை முகத்திற்கு சமமாக ஃப்ளஷ் செய்யப்படுகிறது. எனினும், பாயிண்டர் எனப்படும் ஒரு சிறப்புக் கருவியைப் பயன்படுத்தி மையத்தில் உருவாக்கப்படும் பள்ளம் இந்த வகையான பாயிண்டிங்கை வேறுபடுத்துகிறது. இந்த பள்ளம் பாயிண்டிங்கிற்கு ஒரு தனித்துவமான தோற்றத்தைச் சேர்த்து, ஒரு அழகான தோற்றத்தை அளிக்கிறது.

6) டக் பாயிண்டிங்

டக் பாயிண்டிங் என்பது, ரேக் செய்யப்பட்ட இணைப்பில் காரை கொண்டு நிரப்பிய பின்னர் இணைப்பின் மையத்தில் ஒரு பள்ளத்தை உருவாக்கும் ஒரு துல்லியமான பாயிண்டிங் வகை ஆகும். பள்ளம் பொதுவாக 5 மிமீ அகலம் மற்றும் 3 மிமீ ஆழம் என்ற குறிப்பிட்ட பரிமாணங்களுடன் கவனமாக உருவாக்கப்படுகிறது. பள்ளத்தை வெள்ளை சிமென்ட் புட்டியால் நிரப்பி அல்லது "டக்கிங்" செய்து, சுமார் 3 மிமீ அளவிலான சிறிய ப்ரொஜெக்ஷன் விடுவது டக் பாயிண்டிங்கை வேறுபடுத்துகிறது. இந்த நுட்பம் காரை மற்றும் வெள்ளை புட்டிக்கு இடையே கவர்ச்சியான வேறுபாட்டை உருவாக்குகிறது, இது கொத்து வேலையின் ஒட்டுமொத்தத் தோற்ற அழகை அதிகரிக்கிறது.

7) V பாயிண்டிங்

V பாயிண்டிங் என்பது கீட் பாயிண்டிங் வேலையைப் போன்ற ஒரு நுட்பமாகும். இணைப்புகளில் காரையை நிரப்பி அழுத்துவதன் மூலம் செயல்முறை தொடங்குகிறது, இது ஒரு ஃப்ளஷ் பூச்சை உறுதி செய்கிறது. V பாயிண்டிங்கின் தனித்துவமான அம்சம், இணைப்பிற்குள் V-வடிவ பள்ளத்தை உருவாக்குவதாகும். இந்த பள்ளம் V வடிவிலான ஒரு சிறப்பு கருவியைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படுகிறது, இது இந்த நுட்பத்திற்கான பெயரை வழங்குகிறது.

8) வெதர்டு பாயிண்டிங்

வெதர்டு பாயிண்டிங் என்பது, ஒரு இணைப்பிற்குள் காரை அழுத்தப்பட்டு, காரை இன்னும் புதியதாக இருக்கும்போதே, ​​கிடைமட்ட இணைப்புகளின் மேல் பகுதி ஒரு பாயிண்டிங் கருவியைப் பயன்படுத்தி திறமையாக 3-6 மிமீ-க்கு அழுத்தப்படும் ஒரு நுட்பமாகும். இது இணைப்பின் மேலிருந்து கீழாக ஒரு தனித்துவமான சாய்வு அமைப்பை உருவாக்குகிறது, இது வானிலை அல்லது தேய்ந்த விளிம்புகளின் தோற்றத்தை அளிக்கிறது.

 

கட்டுமானத்தில் பாயிண்டிங்கின் நன்மைகள்

கொத்து வேலை கட்டமைப்புகளின் ஆயுள் மற்றும் அழகியலை மேம்படுத்துவதில் பாயிண்டிங் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. செங்கற்கள் அல்லது கற்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளிகளைச் சரியாக நிரப்புவதன் மூலம், ஒரு கட்டிடத்தின் ஒட்டுமொத்தத் தரம் மற்றும் மதிப்பிற்குக் காரணமாக அமைந்து பல நன்மைகளைப் பாயிண்டிங் வழங்குகிறது. கட்டுமானத்தில் பல்வேறு வகை பாயிண்டிங்கின் சில முக்கியமான பலன்கள் இதோ:

 

1) கட்டமைப்பின் உறுதியை அதிகரித்து, வலுவான கட்டிடத்தை வழங்குகிறது.

2) ஈரப்பதத்திலிருந்து வெளிப்புற சுவர்களைப் பாதுகாக்கும், வெதர்ப்ரூஃபிங்கை வழங்குகிறது..

3) கட்டிடத்தின் ஒட்டுமொத்த தோற்றத்தை மீட்டெடுத்து, அதன் அழகை அதிகரிக்கிறது.

4) உங்கள் சொத்தின் மதிப்பை அதிகரித்து, அதை மிகவும் விரும்பத்தக்கதாக ஆக்குகிறது.

5) தற்போதைய பராமரிப்பு தேவைகளை குறைக்கிறது, நேரம் மற்றும் செலவுகளை மிச்சப்படுத்துகிறது.

 

 

கட்டுமானத்தில் பாயிண்டிங்கின் நோக்கம்1) பாதுகாப்பு

பாயிண்டிங் வெளிச்சூழலின் தீங்கு விளைவிக்கும் விளைவுகளிலிருந்து காரை இணைப்புகளைப் பாதுகாத்து, அவற்றின் நீண்ட ஆயுளையும் வலிமையையும் உறுதி செய்கிறது.

2) அழகை அதிகரித்தல்

பாயிண்டிங் சுவரின் தோற்றத்தை மேம்படுத்துகிறது, இணைப்புகளின் வடிவம், தடிமன், வண்ணங்கள் மற்றும் அமைப்பு ஆகியவற்றை முன்னிலைப்படுத்துகிறது.

3) வெதர்ப்ரூஃபிங்

பாயிண்டிங், இடைவெளிகளை மூட உதவுகிறது மற்றும் மழைநீர் அல்லது ஈரப்பதம் கொத்து வேலைப்பாட்டிற்குள் நுழைவதைத் தடுக்கிறது, வெளிப்புற பொருட்களுக்கு எதிராக கட்டமைப்பின் தாங்கும் திறனை அதிகரிக்கிறது.

4) வலுவூட்டுதல்

காரை இணைப்புகளை நிரப்பி வலுப்படுத்துவதன் மூலம், ஒட்டுமொத்த கொத்து வேலை கட்டுமானத்திற்கு வலிமையையும் நிலைத்தன்மையையும் பாயிண்டிங் சேர்க்கிறது.

5) பேணிக்காத்தல்

சரியான பாயிண்டிங், நீர் ஊடுருவலைத் தடுப்பதன் மூலம் கட்டிடத்தின் உறுதியைப் பாதுகாக்கவும், அதன் அடிப்படை கட்டமைப்பிற்கு சேதம் ஏற்படாமல் தடுக்கவும் உதவுகிறது.

காரை வகைகள்

1) சுண்ணாம்புக் காரை

இது சுண்ணாம்பு, மணல் மற்றும் தண்ணீர் ஆகியவற்றை சரியான விகிதத்தில் கலந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. பொதுவாக, பாயிண்டிங் வேலைக்கு 1:2 அல்லது 1:3 என்ற விகிதத்தில் சுண்ணாம்பு காரை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது பழைய மற்றும் புதிய கட்டமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் சிறந்த வேலைத்திறன் மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளது.

2) சிமென்ட் காரை

ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் சிமென்ட், மணல் மற்றும் தண்ணீரைக் கலப்பதன் மூலம் சிமென்ட் காரை உருவாக்கப்படுகிறது. வழக்கமான விகிதம் 1:3 ஆகும். சிமெண்ட் காரை அதிக வலிமையையும், நீடித்து உழைக்கும் திறனையும் வழங்குகிறது, எனவே இது பல்வேறு வகையான கொத்து வேலைகளுக்கு ஏற்றதாகும்.இறுதியில், கட்டமைப்பின் உறுதியை மேம்படுத்துவதற்கும், வெதர்ப்ரூஃபிங்கை வழங்குவதற்கும், தோற்றத்தை மீட்டெடுப்பதற்கும், பராமரிப்பைக் குறைப்பதற்கும் கட்டுமானத்தில் பாயிண்டிங் முக்கியமானதாகும். செங்கல் அல்லது கல் கட்டமைப்புகளில் நீண்ட காலத்திற்கான அழகியல் தோற்றத்திற்கு, பாயிண்டிங் நுட்பங்களின் சரியான பாயிண்டிங் வகைகளையும், காரையையும் தேர்வு செய்வது அவசியமாகும்.தொடர்புடைய கட்டுரைகள்பரிந்துரைக்கப்பட்ட வீடியோக்கள்

  வீட்டு கட்டுமானத்திற்கான


செலவு கால்குலேட்டர்

வீடு கட்டும் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் கனவு வீட்டைக் கட்ட விரும்புகிறார்கள், ஆனால் அதிக பட்ஜெட் செலவு செய்யாமல் அவ்வாறு செய்யுங்கள். 

logo

EMI கால்குலேட்டர்

ஒரு வீட்டுக்கடன் வாங்குவது என்பது வீடு கட்டுவதற்கான பணத்தைப் பெறும் வழிகளில் சிறந்த ஒன்றாகும். ஆனால் அதற்கு எவ்வளவு EMI கட்ட வேண்டும் என்ற கேள்வியை எங்களிடம் அடிக்கடி கேட்கிறார்கள்.

logo

தயாரிப்பு முன்னறிவிப்பாளர்

ஒரு வீட்டைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான ஆரம்ப கட்டங்களில் சரியான தயாரிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது வீடு கட்டுபவருக்கு முக்கியம்.

logo

ஸ்டோர் லொக்கேட்டர்

ஒரு வீடு கட்டுபவருக்கு, வீடு கட்டுவது பற்றிய அனைத்து மதிப்புமிக்க தகவல்களையும் பெறக்கூடிய சரியான கடையை கண்டுபிடிப்பது முக்கியம்.

logo

Loading....