தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் துணை-வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுங்கள்

acceptence

மேலும் தொடர இந்த பெட்டியை சரிபார்க்கவும்

Home is Your Identity, Build it with India'a No.1 Cement

Ultratech Header


அல்ட்ராடெக் வெதர் பிளஸ்

ஈரப்பதம் என்பது உங்கள் வீட்டின் வலிமையின் முதலாவது எதிரி. இதனால் உங்கள் வீட்டின் கூரை, சுவர்கள் மற்றும் அஸ்திவாரம் உட்பட அனைத்து பகுதிகளிலும் நுழைய முடியும். இது உங்கள் வீட்டின் கட்டமைப்பை உள்ளே இருந்து துளைக்கிறது மற்றும் பலவீனப்படுத்துகிறது. கட்டிடத்தின் வாழ்நாளைக் குறைக்கிறது. ஈரப்பதம் உங்கள் வீட்டிற்குள் நுழையும்போது, அது விரைவாக பரவுகிறது மற்றும் அதனை அகற்றுவது சாத்தியமற்றது.  உங்கள் வீட்டின் வலிமையை ஈரப்பதத்திலிருந்து பாதுகாக்க, அல்ட்ராடெக் வெதர் பிளஸ் மூலம் முழு கட்டமைப்பையும் கட்டமைப்பது முக்கியம். அல்ட்ராடெக் வெதர் பிளஸ் தண்ணீரை திறம்பட தடுக்கிறது உங்கள் வீட்டை ஈரப்பதத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

Boy with Ultratech

அல்ட்ராடெக் வெதர் பிளஸ் சிமென்ட் ஒரு நீர் விரட்டியாகும், இது தண்ணீரை திறம்பட விரட்டுகிறது மற்றும் ஈரப்பதத்திலிருந்து சிறந்த பாதுகாப்பை வழங்குகிறது, இதனால் உங்கள் வீட்டின் வலிமையைப் பாதுகாக்கிறது. 

அல்ட்ராடெக் வெதர் பிளஸ் மூலம் உங்கள் வீட்டை வலுவாக நீடித்து உழைப்பதாக வைத்திருங்கள்.


முக்கிய நன்மைகள்முக்கிய நன்மைகள்
உங்கள் வீட்டிற்கு ஏன் ஈரப்பதத்தில் இருந்து பாதுகாப்பு தேவை?

• உங்கள் வீட்டின் வலிமைக்கு ஈரப்பதம் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல்களில் ஒன்றாகும்

 

 

• ஈரப்பதம் உங்கள் வீட்டிற்கு கூரை, வெளிப்புற சுவர்கள் மற்றும் அடித்தளத்திலிருந்து கூட நுழைந்து அதன் கட்டமைப்பை உள்ளே இருந்து பலவீனப்படுத்தலாம்


• ஈரப்பதம் வீட்டிற்குள் நுழைந்தவுடன் அதை அகற்றுவது சாத்தியமில்லை

 

Weather Plus Boy

 

அல்ட்ராடெக் வெதர் பிளஸ் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்


உங்கள் வீட்டின் கட்டமைப்பிற்குள் நுழையும் தேவையற்ற ஈரம் ஈரப்பதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஈரப்பதம் உங்கள் வீட்டின் கட்டமைப்பை உள்ளே இருந்து பலவீனப்படுத்தி ஆபத்தில் ஆழ்த்துகிறது. ஈரப்பதம் உங்கள் வீட்டிற்குள் நுழைந்தவுடன் வேகமாகவும் விரைவாகவும் பரவுகிறது. ஈரப்பதம் காரணமாக உங்கள் வீட்டின் அமைப்பு பாதிக்கப்படுகிறது, இதன் மூலம் அதன் ஆயுட்காலம் குறைகிறது, இறுதியில் ஈரப்பதத்தை உலர்வாக மாற்றுகிறது.

ஈரப்பதம் உங்கள் வீட்டின் எந்தப் பகுதியிலும், கூரை, சுவர்கள் அல்லது தரையில் கூட நுழையலாம். உள்ளே நுழைந்ததும் வேகமாகப் பரவுகிறது. தரைக்குக் கீழே உள்ள அடித்தளத்திலிருந்து கூட ஈரப்பதம் உங்கள் வீட்டிற்குச் செல்லும்.

ஈரப்பதம் RCC இல் எஃகு அரிப்பை ஏற்படுத்துகிறது, இது விரிசல் உருவாக்கம் மற்றும் உங்கள் வீட்டின் கட்டமைப்பின் வலிமையை மோசமாக்குகிறது. இது கட்டமைப்பை உள்ளே இருந்து பலவீனமாக்குவதன் மூலம் கட்டமைப்பு சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, ஈரப்பதம் தெரியும் போதுதான் சேதம் ஏற்கனவே ஏற்பட்டுள்ளது நமக்கு தெரிகிறது.

ஈரப்பதம் உங்கள் வீட்டின் கட்டமைப்பை குழிபறிக்கிறது மற்றும் பலவீனப்படுத்துகிறது, அதன் கட்டமைப்பு ஒருமைப்பாடு மற்றும் நீடித்த தன்மையை பாதிக்கிறது. உள்ளே நுழைந்தால், அதை அகற்றுவது மிகவும் கடினம். நீர்ப்புகா சிகிச்சை, பெயிண்ட் அல்லது டிஸ்டெம்பர் ஆகியவற்றின் மெல்லிய, பாதுகாப்பு பூச்சு விரைவாக உரிக்கப்படுகிறது மற்றும் இது ஒரு தற்காலிக தீர்வு மட்டுமே. ரீப்ளாஸ்டெரிங் மற்றும் மீண்டும் பெயின்ட் செய்வது குறுகிய கால திருத்தங்கள் மட்டுமே. இதன் விளைவாக, உங்கள் வீட்டை ஈரப்பதத்திலிருந்து பாதுகாக்க தடுப்பு நடவடிக்கையைப் பயன்படுத்துவது நல்லது.

தரை, கூரை, சுவர்கள், அடித்தளம் என எங்கிருந்தும் ஈரம் உங்கள் வீட்டிற்குள் நுழையலாம். எனவே, உங்கள் வீட்டின் வலிமை மற்றும் நீடித்த தன்மையை ஈரப்பதத்திலிருந்து பாதுகாக்க அல்ட்ராடெக் வெதர் பிளஸ் மூலம் உங்கள் முழுமையான வீட்டைக் கட்டியிருக்க வேண்டும். இது தண்ணீரை விரட்டுகிறது மற்றும் உங்கள் வீட்டிற்குள் நுழையும் ஈரப்பதத்திற்கு எதிராக அதிக பாதுகாப்பை வழங்குகிறது, அதன் கட்டமைப்பு ஒருமைப்பாட்டை பராமரிக்கிறது.

அல்ட்ராடெக் வெதர் ப்ரூஃப் ஆனது, தந்துகிகளின் தொடர்பை உடைப்பதற்கும், நீர் விரட்டும் திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் மற்றும் ஈரப்பதத்திற்கு எதிராக மேம்பட்ட பாதுகாப்பை வழங்குவதன் மூலம் உங்கள் வீட்டை வலுவாகவும் நீடித்ததாகவும் மாற்றுவதற்காக கான்கிரீட்டில் உள்ள சிறிய துளைகளை நிரப்புவதற்காக சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அல்ட்ராடெக் வெதர் பிளஸ், போக்குவரத்து மற்றும் சேமிப்பின் போது சிமென்ட் இழப்பு ஏற்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக டேம்பர்-ப்ரூஃப் பையில் வருகிறது. இந்த பைகள் சிமெண்டின் குணங்களை நீண்ட காலத்திற்கு பாதுகாப்பதற்கும், அதை எப்போதும் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்றதாக இருக்க வைப்பதற்கும் மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.


பிளான்ட் ல ாகேட்டர்

அல்ட்பாடெக் RMC ப்பாெக்ட்க஭ின் புதின ரபஞ்சில் உங்கள் ய ீ ட்டெக் கட்ெவும், உங்கள் நாயட்ெத்தில் அருகிலுள்஭ RMC ஧ி஭ான்டெ கண்ெ஫ியுங்கள்

map

ல ாடர்பில் இருப்பீர்

உங்கள் ரகள்யிகளுக்கு அல்ட்பாடெக் ஥ிபுணர்கட஭த் டதாெர்புடகாள்஭வும்

 

telephone

Loading....