தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் துணை-வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுங்கள்

acceptence

மேலும் தொடர இந்த பெட்டியை சரிபார்க்கவும்ஒரு பார்வையில்
மைல்கற்கள்

ஒருங்கியைந்த மற்றும் ஒருங்கியையாத வளர்ச்சி மூலம் புதிய கொள்திறன்களை உருவாக்குதன் மீது கவனம்


Mid 1980

முதல் சிமெண்ட் ஆலை கிராசிம்முக்காக (விக்ரம் சிமெண்ட்) மற்றும் இந்தியன் ராயன் (ராஜஸ்ரீ சிமெண்ட்) நிறுவப் பட்டது.

1998

இந்தியன் ராயன் மற்றும் கிராசிம் சிமெண்ட் ஒருங்கிணைப்பு - தொழிலின் திறன் 8.5 Mlo T அனல்மின் நிலையத்தின் திறன் 38 MW

2003

சிமெண்ட் உற்பத்தித் திறன் 14.12 Mlo T அனல்மின் உற்பத்தித் திறன் 73.5 MW

2004

எல்&டி சிமெண்ட் நிறுவனத்தைக் கையகப்படுத்துதல் அல்ட்ரா டெக் சிமெண்ட் லிமிடெட் திறன்: 30.04 Mlo T + 1.08 Mlo T அனல் மின்நிலையம் 120 MW SDCCL 2008 ஆண்டு

2008

கிரீன்ஃபீல்ட் பிராஜக்ட் பிரவுன்ஃபீல்ட் விரிவாக்கம் டிபாட்டில்நெக்கிக்கிங் சிமெண்ட் திறன் 48.9 Mlo T அனல்மின் உற்பத்தித் திறன்: 503 MW பிரிவு

2010

மத்திய கிழக்கில் நட்சத்திர சிமென்ட் கையகப்படுத்தல் மற்றும் கிரீன்ஃபீல்ட் விரிவாக்கம் சிமென்ட் திறன் - 52 எம்டிபிஏ

2012

சத்தீஸ்கர் மற்றும் கர்நாடகாவில் பிரவுன்ஃபீல்ட் விரிவாக்கங்கள், அரைக்கும் அலகு ஹாட்கி, மகாராஷ்டிரா, மற்றும் 1.5 மெ.டீ. ராஜஸ்ரீ, கர்நாடக துறைமுக அடிப்படையிலான மொத்த முனையம் 0.5 மெ.டீ.

2013

ஜர்சுகுடா, ஒடிசாவில் புதிய பொடிக்கும் ஆலை சான்று பெற்ற 1.6 MTPA திறனுடன், சேவாகிராமில் கையகப்படுத்தப் பட்ட ஆலை மேலும் ஜியூ வனக்போரியில் 4.8 MT திறனுடன், குஜராத்தின் மொத்தத் திறன் - 62 MTP

2014

ஜர்சுகுடா, ஒடிசாவில் புதிய பொடிக்கும் ஆலை சான்று பெற்ற 1.6 MTPA திறனுடன், சேவாகிராமில் கையகப்படுத்தப் பட்ட ஆலை மேலும் ஜியூ வனக்போரியில் 4.8 MT திறனுடன், குஜராத்தின் மொத்தத் திறன் - 62 MTP

2016

இந்தியாவின் ஆகப்பெரிய ஒற்றை சிமெண்ட் கம்பெனி திறன்: 66.3 MTPA மார்ச்: ஜாஜர், டாண்குனி, பாடலிபுத்ராவில் சான்று பெற்ற பொடிக்கும் ஆலை

2017

உலகின் ஆகப்பெரிய சிமெண்ட் கம்பெனித் திறன் மற்றும் உலகில் நான்காம் இடம் (சீனா தவிர்த்து) 93 MTPA ஜூலை: ஜெபி சிமெண்ட்ஸ் தொழிலைக் கையகப் படுத்துதல் (21.2 MTPA)

2018

தாரில் ஆணையிடப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பிரிவு (3.5 எம்டிபிஏ) பினானி சிமென்ட்டின் சிமென்ட் வணிகத்தைப் பெற்றது (6.25 எம்டிபிஏ) சிமென்ட் திறன்: 102.75 எம்டிபிஏ

2019

நூற்றாண்டு ஜவுளி சிமென்ட் வணிகத்தின் இணைப்பு & ஆம்ப்; அல்ட்ராடெக் சிமெண்டுடன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட். அல்ட்ராடெக் உலகளவில் சீனாவுக்கு வெளியே ஒரு நாட்டில் 100 எம்டிபிஏ திறனைக் கொண்ட முதல் சிமென்ட் நிறுவனமாக திகழ்கிறது. சிமென்ட் திறன்: 116.75 எம்டிபிஏ

2020

12.8 MTPA திறன் விரிவாக்கத்துக்கு ரூபாய் 5477 கோடி முதலீடு. தற்போதைய விரிவாக்கப் பணி நிறைவுறும் போது கம்பெனியின் திறன் 136.25 MTPA ஆக உயரும்.

2021

நீண்டகால நிலைப்புடன் இணைந்த பாண்ட் வழி 400 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் வெற்றிகரமாகத் திரட்டப் பட்டது. நீண்டகால நிலைப்புடன் இணைந்த பாண்டை வெளியிடுவதில் அல்ட்ராடெக் இந்தியாவில் முதலாவதானதும், ஆசியாவ்வில் இரண்டாவதானதும் ஆன நிறுவனம்.

Loading....