அல்ட்ராடெக் கட்டிட தீர்வுகள்

அல்ட்ராடெக் கட்டிட தீர்வுகள்

கட்டுமான சுழற்சியின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் வீடு கட்டுபவர்களுக்கு தரமான தயாரிப்புகள் மற்றும் உதவிகளை வழங்கும் ஒரு முன்னோடி தீர்வுகள் மையம்

நிகழ்ச்சிகள்

நிகழ்ச்சிகள்

உங்கள் வீடு கட்டும் அடிப்படையை வலுப்படுத்த கட்டுபவர்,ஒப்பந்தக்காரரை மாநாடுகளில் சந்திக்கிறார், மற்றும் தயாரிப்பு ஆலைகளுக்குச் செல்கிறார்

அடிப்படை சரிபார்ப்புகள்

அடிப்படை சரிபார்ப்புகள்

வீடு கட்டும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் கட்டுமானத்தின் தரத்தை சரிபார்க்கக் கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய சரிபார்ப்புப் பட்டியல் இங்கே

வல்லுநர் சோதனை வேன்

வல்லுநர் சோதனை வேன்

அல்ட்ராடெக்கின் சமீபத்திய வல்லுநர் உதவி வாகனம் மூலம் தளத்தில் பொருட்களை எளிதில் சோதனை செய்கிறது.

சாட்சிகள்

தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான பெயரை உள்ளிடுக
சரியாண எண்ணை உள்ளிடுக
சரியான பின் கோடை உள்ளிடுக
சரியான வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுக்கவும்
சரியான துணை வகைப்பாட்டினை உள்ளிடுக

இந்த படிவத்தினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறீர்கள்.

மேற்கொண்டு தொடர இந்த பெட்டியில் சரி எனக் குறியிடவும்