ಬ್ರಿಕ್ ಕಟ್ಟುವ ವೇಳೆ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು

ಬ್ರಿಕ್ ಕಟ್ಟುವುದು ಎಂದರೆ, ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟರ್‌ ಬಳಸಿ ಬ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬ್ರಿಕ್‌ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಳಿಕೆಗೆ, ಸರಿಯಾದ ಬ್ರಿಕ್‌ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ಬ್ರಿಕ್‌ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಬ್ರಿಕ್‌ಗಳಿಂದ ಗೋಡೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು. ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅನುಪಾತ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಗೋಡೆಯ ಗಟ್ಟಿತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಿಕ್‌ಗಳು ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣದ ನೀರನ್ನು ಅವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗಟ್ಟಿತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು

ಬ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮಿಶ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಕ್‌ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇದರಿಂದ ಬ್ರಿಕ್‌ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ಜಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗೋಡೆಯ ಗಟ್ಟಿತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಿಕ್‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಿನ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಇವು.
ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು, ಪರಿಣಿತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ #ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಉಪ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

ಮುಂದುವರೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತುಹಾಕಿ