ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಉಪ-ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

acceptence

ಮುಂದುವರಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಪೇಂಟ್ ಬಬ್ಲಿಂಗ್​ ಎಂದರೇನು? ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು

ಪೇಂಟ್ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಾವೇ ಸ್ವಯಂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಉತ್ಸಾಹವುಳ್ಳವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಗೋಡೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಗೋಡೆಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹಾನಿಗೀಡಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಏಳುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಇರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

Share:


ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಜೊತೆಗೆ, ಪೇಂಟ್ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಬ್ಲಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಇಡೀ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತು ಕಳವಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಹತಾಶೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಆಗಿದೆ.


ಗೋಡೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಬಣ್ಣದ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಳೆಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಗೊಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಣ್ಣ ಏಳುವುದು ಗೋಡೆಯು ವಿರೂಪವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಬ್ಬುಗಳು ಅಥವಾ ಗುಳ್ಳೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಸಣ್ಣ ಉಬ್ಬುಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತೇಪೆಗಳ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಇವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡದೇ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಈ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಣ್ಣದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಹಕ್ಕಳೆ ಉಂಟಾಗಿ ಬಿರುಕು ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಪೇಂಟ್ ಬಬ್ಲಿಂಗ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

 


ಗೋಡೆಗಳ ಪೇಂಟ್ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಟಾಗಲು ಇರುವ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು?ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಗೋಡೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ:

 

1. ಕೊಳಕಾಗಾಗಿರುವ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈ

ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಪೇಂಟ್​ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಟಾಗಲು ಇರುವ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಧೂಳು, ಕೊಳೆ, ಗ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಬಣ್ಣವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಣ್ಣವು ಒಣಗಿದಂತೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಳೆಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

 

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಡಲು, ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಅಥವಾ ಮರಳು ಕಾಗದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಕ್ಕಳೆ, ಹೊಸಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ. ನಂತರ, ಧೂಳು, ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಬೂನಿನ ದ್ರಾವಣದಂತಹ ಅಥವಾ ಗೋಡೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲೆಂದೇ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ವಾಲ್ ಕ್ಲೀನರ್​ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

 

2. ಪ್ರೈಮರ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು

ಗೋಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ, ಇವುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ಬಣ್ಣವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೈಮರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಏಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೈಮರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮರ್‌ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೋರುವ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಬ್ಲಿಂಗ್​ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

 

ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ

ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರೈಮರ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೈಮರ್ ಏಕರೂಪದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಬಣ್ಣದ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಮೈ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ನೀವು ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪ್ರೈಮರ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ.

 

3. ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು

ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಪೇಂಟ್​ ಬಬ್ಲಿಂಗ್​ ಉಂಟಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಗೋಡೆ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪದರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ನಂತರ ತೇವಾಂಶವು ಆವಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಳೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಸಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪೇಂಟ್ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ತೇವಾಂಶದ ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಂಬ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ, ಛಾವಣಿಯು ಸೋರುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇಂತಹ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆಮನೆಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಆಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲಾಗಿ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ  ಮೊದಲು ಮೇಲ್ಮೈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿ.

 

4. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ

ವಿಪರೀತ ಶಾಖ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಒಣಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಚ್ಚಿದ ಬಣ್ಣವು ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿದಾಗ, ಬಣ್ಣದ ಪದರಿನೊಳಗಿನ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್​ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿಯೂ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

 

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪೇಂಟ್ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನದ ತಂಪಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು  ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್​ಗಳು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ಒಣಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

 

5. ಸರಿಯಲ್ಲದ ರೋಲರ್​ ಕವರ್ ಬಳಸುವುದು

ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರದ ರೋಲರ್ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕೂಡ ಬಬ್ಲಿಂಗ್‌ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಪ್ಪಾದ ರೋಲರ್ ಕವರ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಬಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಸಮವಾದಬಣ್ಣದ ಪದರುಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದು ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಪರಿಹಾರ

ರೋಲರ್ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈಯ ವಿಧ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ವಿವಿಧ ರೋಲರ್ ಕವರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಯವಾದ ಅಥವಾ ಒರಟಾಗಿರುವ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ತೈಲ ಆಧಾರಿತ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಲರ್​ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನುಣುಪಾದ ಮತ್ತು ಸಮನಾದ ಬಣ್ಣ ಹತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ರೋಲರ್ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

 

ಪೇಂಟ್ ಬಬ್ಲಿಂಗ್​ಗಳ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಹಕ್ಕಳೆ ಏಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೀವ್ರವಾದ ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ  ಪೇಂಟ್​​ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣಿರಿ.


ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲಿಸ್ಟರಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳುಬಣ್ಣದ ಬ್ಲಿಸ್ಟರಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿವರಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೇಂಟ್ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 

1. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಬಳಸುವುದಕ್ಕು ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಂಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.  ವೇಗವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಶ್ರಂ ಮಾಡಿರುವ ಬಣ್ಣವು ಒಣಗುವಾಗ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಬದಲು, ಕೋಲು ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯು ಸೇರದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

 

2. ರೋಲರ್​ ಜೊತೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಳಿಯಿರಿ

ರೋಲರ್​ ಬಳಸಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿಯುವಾಗ, ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ರೋಲಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಉರುಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಣ್ಣದ ಪದರಿನ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿಯ ಪದರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರೂಪದ ಬಣ್ಣದ ಕೋಟ್  ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಆಗಲು ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. 

 

3. ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಆಧಾರಿತ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು

ಈ ಹಿಂದೆ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಆಧಾರಿತ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ಗುಳ್ಳೆಗಳೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ವಿಧದ ಬಣ್ಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹತ್ತುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಆಧಾರಿತ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಗಿ, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿಯುವ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರೈಮರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

 

ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು, ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಲಾದ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೇಂಟ್ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾ ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ.ಪೇಂಟ್ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಆಯಾ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಟಾಗಲು ಇರುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರರಂತೆ ಮತ್ತು ನುಣುಪಾದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಮತ್ತುಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವೆರೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು.ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು
ಮನೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ಗಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್


ವೆಚ್ಚ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಬಜೆಟ್‌ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

logo

ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ-ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಎಷ್ಟು ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

logo

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟರ್

ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

logo

ಅಂಗಡಿ ಪತ್ತೆಕಾರಕ

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ, ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

logo

Loading....