સંપર્કમાં રહો

તમારા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો

માન્ય શ્રેણી પસંદ કરો

તમારી પેટા કેટેગરી પસંદ કરો

acceptence

આગળ વધવા માટે કૃપા કરીને આ બૉક્સને ચેક કરો

hgfghj


Registered Office

"B" Wing, 2nd floor, Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093, India 

 

 +91-22-66917800

 

 +91-22-66928109

 

 sharesutcl@aditybirla.com

 

 www.ultratechcement.com


Debenture Trustee

SBICAP Trustee Company Limited, Appejay House, 6th Floor, 3, Dinshaw', Wachha Road, Churchgate, Mumbai - 400 020,India

 

 (022) 43025555

 

 (022) 22040465

 

 corporate@sbicaptrustee.com

 

 www.sbicaptrustee.comEquity Shares
The BSE Limited, Mumbai, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 023

National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

 


Global Depository Receipts (GDRS)
Luxembourg Stock Exchange, SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG, 11, av de la Porte-Neuve, L-2227
Luxembourg.
(352) 47 79 36 - 1
(352) 47 32 98
Stock Code
Stock Code
Bombay Stock Exchange
532538
National Stock Exchange ULTRACEMCO
Reuters ULTC.BO
Bloomberg UTICEM IS
144A GDS US90403E1038
Level 1 GDS Level 1 GDSDate and Time

Annual General Meeting for the year ending 31st March 2022 : Wednesday, 17th August, 2022 at 3:00 p.m.

Through video conferencing (VC) / other audio-visual means (OAVM

 


Venue

The venue of the meeting shall be deemed to be the registered office of the Company i.e. ‘B’ Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093.

 
Annual General Meeting for the year ending 31st March 2023 : End July / August, 2023
Financial reporting and limited review for the quarter ending 30th June 2022 : End July, 2022
Financial reporting and limited review for the half year ending 30th September 2022 : End October, 2022
Financial reporting and limited review for the half year ending 30th September 2022 : End October, 2022
Financial reporting for the year ending 31st March 2023 : End April, 2023


Registrar and Transfer Agents

KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032

 Toll Free Number: 1800 309 4001

 ultratech.ris@kfintech.com / einward.ris@kfintech.com

 www.kfintech.com

Contact Person: Mr. Saroj Kumar Bag

Registrar and Transfer Agents

Mr. Kamal Rathi / Ms. Swati Patil, UltraTech Cement Ltd. "B" Wing, 2nd floor, Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400 093, India.

 91-22-66917800

 91-22-66928109

 sharesutcl@adityabirla.com

Unclaimed dividend and IEPFRefund to Claimants from Fund:

Any person whose shares and / or unclaimed dividend has been transferred to the Fund, may claim their refund to the IEPF Authority by submitting an online application in Form IEPF-5 available on the website of Investor Education and Protection Fund at http://www.iepf.gov.in/IEPFA/refund.html


Nodal Officer IEPF

Mr. Sanjeeb Kumar Chatterjee


Deputy Nodal officer IEPF

Ms. Swati Patil Email ID: iepf.utcl@adityabirla.com

Disclaimer

This section is intentionally retained in English language.

Loading....