தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் துணை-வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுங்கள்

acceptence

மேலும் தொடர இந்த பெட்டியை சரிபார்க்கவும்வாஸ்து படி சரியான நிலத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

விரைவில் நீங்கள் மனை வாங்கவிருக்கிறீர்கள் மற்றும் மனைகளுக்கான சரியான வாஸ்துவைத் தேடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால், நாங்கள் உங்களுக்கு அதற்காக உதவுகிறோம்.

Share:வாஸ்துவின்படி குறையற்ற மனையை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது?

குடியிருப்புக்காக அல்லது வணிகப் பயன்பாட்டிற்காக வாங்குவதற்காக நீங்கள் ஒரு மனையைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, வாஸ்துவின்படி நிலத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியமாகும். ஏனென்றால், மனை என்பது அசையாத நிலையான ஒன்றாகும், எனவே அது நேர்மறை ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதையும் எதிர்மறை ஆற்றலில் இருந்து விலகி இருப்பதையும் நீங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும். வீட்டிற்கான வாஸ்து சாஸ்திரம் மனை வாஸ்துவிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். அதனால், நீங்கள் வாங்கிய மனை சரியானதா இல்லையா என்று நீங்கள் கவலைப்படுகிறீர்கள் என்றால், இதை வாசிப்பது அனைத்தையும் விரிவாகப் புரிந்துகொள்ள உங்களுக்கு உதவும்.

 

முதலில், ஒரு மனையை வாங்குவதற்கு முன் பின்பற்றப்பட வேண்டிய வாஸ்து வழிகாட்டுதல்களைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இந்தப் பிரிவில் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய மூன்று முக்கியக் குறிப்புகள் உள்ளன:
மனையின் திசை :

மனையின் திசை :

 

 • நேர்மறைத்தன்மையைப் பரவச்செய்வதற்காக உங்களின் மனையானது அமைதியான, சாந்தமான ஒரு இடத்தில், சுற்றியும் பச்சைபசேலென்று இருக்கும் வகையில் இருக்க வேண்டும். வளமான மண், மனையைச் சுற்றி நல்ல மண் இருப்பதைக் குறிக்கும். மனை வாஸ்துவைத் தொடர்வதற்கு முன், மனையில் நின்று அதன் அதிர்வுகளை உணர்வது நல்லது. நீங்கள் அங்கு இருக்கும்போது நேர்மறையாக உணர வேண்டும். எவ்வகையான கெட்ட அல்லது எதிர்மறை எண்ணங்களும் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டும்.


மனையின் திசையமைப்பு :

வாஸ்துவின்படி நிலத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதின் மிகவும் முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்று மனையின் திசையமைப்பு ஆகும். வாஸ்து வழிகாட்டுதல்களானது அறிவியல் சார்ந்த பகுத்தறிதல் மற்றும் தர்க்கத்தின் அடிப்படையில் இருக்கும். எந்தவொரு நகரத்திலும், சாலையின் இருபுறங்களிலும் வீடுகள்/அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் இருக்கும், மேலும் நான்கு திசைகளிலும் வீடுகள் இருக்கும்போது அந்த நகரம் மிகவும் அழகாகத் தோற்றமளிக்கும். அதனால், மனை வாஸ்துவின்படி, நான்கு திசைகளும் நல்லது எனக் கருதப்படுகிறது. கிழக்கு திசையை நோக்கி இருப்பது அறிஞர்கள், பூசாரிகள், தத்துவவாதிகள், பேராசிரியர்களுக்கு ஏற்றது, வடக்கு திசையை நோக்கி இருப்பது அதிகாரத்தில், நிர்வாகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஏற்றது,
தெற்கு திசையை நோக்கி இருப்பது வணிகம் செய்பவர்கள் மற்றும் நிர்வாக மட்டத்தில் பணிபுரிபவர்களுக்கு ஏற்றது அதேசமயம் மேற்கு திசையை நோக்கி இருப்பது சமூகத்தில் துணை சேவைகளை வழங்குபவர்களுக்கு மிகவும் ஏற்றது.


மனையில் உள்ள மண் :

மனையில் உள்ள மண் :

 

 • வீட்டுக் கட்டுமானத்தின் வெவ்வேறு கட்டங்களைத் தொடங்குவதற்கு முன், அந்த நிலம் முன்பு எதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதைச் சரிபார்ப்பது முக்கியமாகும். விவசாயத்திற்கு மிகவும் ஏற்ற மனையைத் தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது, ஏனெனில், அது மிகவும் வளமான மண்ணைக் கொண்டிருக்கும். பொதுவாக, விவசாயத்திற்கு ஏற்ற மண், அடித்தளத்தின் கட்டுமானத்திற்கும் ஏற்றதாக இருக்கும். அதேசமயம், கரிசல் மண் விவசாயத்திற்கும் கட்டுமானங்களுக்கும் ஏற்றதல்ல, ஏனெனில் அது நீரைத் தக்கவைத்து அடித்தளத்தில் ஈரத்தன்மையை ஏற்படுத்தக்கூடும். மேலும், பாறை நிறைந்து நிலத்தைக் கட்டுமானத்திற்குத் தவிர்க்கவும். புழுக்கள் அதிகமாக இருக்கும் நிலத்தையும் தவிர்க்க வேண்டும், ஏனெனில் அது மண் தளர்வாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது.


சாலை அமைப்பு :

சாலை அமைப்பு :

மனையைச் சுற்றியுள்ள சாலை அமைப்பை அடுத்ததாகக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். கீழே சில சுட்டிக்காட்டிகள் உள்ளன:

 

நல்ல மனை :

 • சாலையானது கிழக்கிலிருந்து வந்து, மனையின் வடகிழக்கு பகுதியைத் தொடுகிறது.
 • சாலையானது வடக்கிலிருந்து வந்து, மனையின் வடகிழக்கு பகுதியைத் தொடுகிறது.

 

சராசரி மனை :

 • சாலையானது மேற்கிலிருந்து வந்து, மனையின் வடமேற்கு பகுதியைத் தொடுகிறது.
 • சாலையானது தெற்கிலிருந்து வந்து, மனையின் தென்கிழக்கு பகுதியைத் தொடுகிறது.

 

மோசமான மனை :

 • சாலையானது மேற்கிலிருந்து வந்து, மனையின் தென்மேற்கு பகுதியைத் தொடுகிறது.
 • சாலையானது கிழக்கிலிருந்து வந்து, மனையின் தென்கிழக்கு பகுதியைத் தொடுகிறது.
 • சாலையானது வடக்கிலிருந்து வந்து, மனையின் வடமேற்கு பகுதியைத் தொடுகிறது.
 • சாலையானது தெற்கிலிருந்து வந்து, மனையின் தென்மேற்கு பகுதியைத் தொடுகிறது.

மனையின் வடிவம் :

மனையின் வடிவம் :

 

மனை வாஸ்துவின் மற்றொரு முக்கியமான அம்சம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மனை அல்லது நிலத்தின் வடிவமாகும். கீழே உள்ளவை தான் நான்கு மிகவும் பொதுவான வடிவங்களாகும் :

 

 • சதுர மனை : சமமான நீளம் மற்றும் அகலத்தைக் கொண்டிருக்கும் மனையானது கட்டுமானத்திற்கு மிகவும் ஏற்ற இடமாகக் கருதப்படுகிறது. வாஸ்துவின்படி, இது அனைத்து வகையான வளர்ச்சியையும், செழிப்பையும், மகிழ்ச்சியையும் உறுதி செய்கிறது. பழங்காலங்களில், நல்ல காற்றோட்டத்திற்காகச் சதுர வடிவிலான மத்திய முற்றத்தைச் சுற்றி வீடுகள் வடிவமைக்கப்பட்டன, மேலும் அது மிகவும் பொருத்தமானதாகக் கருதப்பட்டது.

 

 • செவ்வக வடிவிலான மனை : 1:2 என்ற விகிதத்தில் நீளம் மற்றும் அகலத்தைக் கொண்டுள்ள ஒரு மனையானது வாஸ்துவின்படி நல்ல நிலத் தேர்வாகக் கருதப்படுகிறது. நீளம் வடக்கு திசையை நோக்கியும், அகலம் மேற்கு திசையை நோக்கியும் இருந்தால், அது மிகவும் பொருத்தமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இத்தகைய மனைகள் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும், செல்வத்தையும், செழிப்பையும் வழங்குகின்றன.

   

 • முக்கோண வடிவிலான மனை : முக்கோண வடிவிலான மனை நல்லதல்ல. வாஸ்துவின்படி அத்தகைய மனைகளில் தீப் பிடிப்பதற்கும் சேதம் ஏற்படுவதற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

   

 • நீள்வட்ட வடிவிலான மனை : அத்தகைய வடிவங்கள் வீடுகளைக் கட்டுவதற்கு ஏற்றதாகக் கருதப்படுவதில்லை. வாஸ்துவின்படி, அத்தகைய மனைகள் அதன் உரிமையாளர்களுக்குத் துரதிர்ஷ்டத்தையே கொண்டுவரும்.


மனையின் சீரான அமைப்பு :

 

வாஸ்துவின்படி, ஒருவர் நிலத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன் மனையின் சீரான அமைப்பையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் :

 

நீங்கள் குடியிருப்பு நோக்கங்களுக்காக மனை வாஸ்துவைப் பார்க்கிறீர்கள் என்றால், பிறகு அது சமவெளி நிலமாக இருப்பதை உறுதி செய்துகொள்ளவும். ஒருவேளை, மனை சரிவாக இருந்தால், தென்மேற்கு அல்லது வடகிழக்கை நோக்கிச் சரிந்திருக்கும்பட்சத்தில்
அது அனுகூலமானதாக இருக்கும். மேற்கு நோக்கிச் சரிந்திருந்தால், அது குடும்பத்தினர்களிடையே ஒற்றுமையின்மையைக் குறிக்கிறது மற்றும் உடல்நலத்திற்குக் கேடு உண்டாக்கலாம்.

 

இதையும் படியுங்கள் : வீடு கட்டுவதற்கான வாஸ்து குறிப்புகள்
இதுதான் உங்களின் மனை வெற்றி மற்றும் மகிழ்ச்சியால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்கான சில வாஸ்து குறிப்புகளாகும். வாஸ்துவின்படி மனையை வாங்குவதற்கு முன் அல்லது நிலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கச் செல்வதற்கு முன் இவற்றை மனதில் வைத்துக்கொள்ளவும். ஒரு வீட்டைக் கட்டுவதற்கான செலவைக் கணக்கிட்டு, மனை வாஸ்துவை இறுதி செய்வதற்கு முன், ஒரு மனையை வாங்குவதற்கான சட்டத் தேவைகளைப் புரிந்துகொள்வது நல்லது. எங்கள் கட்டுரையில் விரிவாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் : நிலம் வாங்குவதற்கு தேவையான ஆவணங்கள்தொடர்புடைய கட்டுரைகள்
தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

  வீட்டு கட்டுமானத்திற்கான


செலவு கால்குலேட்டர்

வீடு கட்டும் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் கனவு வீட்டைக் கட்ட விரும்புகிறார்கள், ஆனால் அதிக பட்ஜெட் செலவு செய்யாமல் அவ்வாறு செய்யுங்கள். 

logo

EMI கால்குலேட்டர்

ஒரு வீட்டுக்கடன் வாங்குவது என்பது வீடு கட்டுவதற்கான பணத்தைப் பெறும் வழிகளில் சிறந்த ஒன்றாகும். ஆனால் அதற்கு எவ்வளவு EMI கட்ட வேண்டும் என்ற கேள்வியை எங்களிடம் அடிக்கடி கேட்கிறார்கள்.

logo

தயாரிப்பு முன்னறிவிப்பாளர்

ஒரு வீட்டைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான ஆரம்ப கட்டங்களில் சரியான தயாரிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது வீடு கட்டுபவருக்கு முக்கியம்.

logo

ஸ்டோர் லொக்கேட்டர்

ஒரு வீடு கட்டுபவருக்கு, வீடு கட்டுவது பற்றிய அனைத்து மதிப்புமிக்க தகவல்களையும் பெறக்கூடிய சரியான கடையை கண்டுபிடிப்பது முக்கியம்.

logo

Loading....