தொடர்பில் இருங்கள்

உங்கள் கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள்…

சரியான வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் துணை-வகைப்பாட்டினை தேர்ந்தெடுங்கள்

acceptence

மேலும் தொடர இந்த பெட்டியை சரிபார்க்கவும்ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட் என்றால் என்ன? அதன் வகைகள், நன்மைகள் மற்றும் பயன்பாடுகள்

கான்கிரீட் உலகம் பரந்து விரிந்ததும், பல்துறை சார்ந்ததுமாகும். ஆனால் நாம் கட்டுமான அமைப்பைக் கட்டும் விதத்தை மாற்றும் ஒரு பொருள் ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட் ஆகும். இந்த வலைப்பதிவில், ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட்டின் பன்முகத்தன்மை மற்றும் பயன்பாடுகள் மற்றும் கட்டுமானத்தில் அது வழங்கும் நன்மைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள்.

Share:


ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட் என்பது கடுமையான வானிலையை தாங்கிக்கொண்டு நீடித்து நிலைக்கும் மற்றும் நீடித்து உழைக்கும் ஒரு பொருளாகும், மேலும் வாழ்க்கைச் சுழற்சியின் முடிவில் அது முழுமையாக மறுசுழற்சி செய்யக்கூடியதாகும். வேகமான கட்டுமானம் மற்றும் குறைந்த தொழிலாளர் செலவுகள் முதல் அதிக வடிவமைப்பு நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் தனிப்பயனாக்கம் வரை, இது நாம் கட்டுமான அமைப்புகளைக் கட்டும் முறையை மாற்றுகிறது. எனவே, சிறந்த தரம், வேகம் மற்றும் நிலைத்தன்மையை வழங்கக்கூடிய கட்டுமானப் பொருளை நீங்கள் தேடுகிறீர்கள் என்றால், ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட் அதற்கான நல்ல தேர்வாகும்.ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட் என்றால் என்ன?கான்கிரீட்டை கட்டுமான தளத்தில் நேரடியாக ஊற்றுவதற்குப் பதிலாக, தொழிற்சாலை அல்லது ஆலையில் உள்ள அச்சுக்குள் ஊற்றுவதன் மூலம் ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட் தயாரிக்கப்படுகிறது. தண்ணீர் ஊற்றி பதப்படுத்தப்பட்ட கான்கிரீட் தயாரிப்பு பின்னர் கட்டுமான தளத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு ஒரு முடிக்கப்பட்ட பொருளாக நிறுவப்படுகிறது. எனினும், பல்வேறு வகை ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட் உள்ளன.


பல்வேறு வகை ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட்டை ஆராய்தல்

ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய பல்வேறு வகைகள் உள்ளன, அவற்றில் பொதுவான ஐந்து வகைகள் பின்வருமாறு:
 

1. ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட் சுவர்கள்

இவை வெளிப்புற அல்லது உள் சுவர்களை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படும் பெரிய கான்கிரீட் பேனல்களாகும். அவை பொதுவாக பெரிய, செவ்வக பேனல்களாக தயாரிக்கப்படுகின்றன, அவற்றை கட்டுமான தளத்தில் விரைவாக இணைத்து நிறுவலாம்.

2. ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட் பீம்கள் மற்றும் தூண்கள்

அவை கட்டிடங்கள் அல்லது பாலங்களைத் தாங்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் குறிப்பிட்ட பாரத்தைச் சுமக்கும் தேவைகளைப் பொறுத்து வெவ்வேறு வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

3. ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட் ஸ்லாப்கள் மற்றும் பலகைகள்

இவை கட்டிடங்களில் தரைகளாக அல்லது கூரைகளாகப் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய தட்டையான பேனல்கள் ஆகும். அவை பொதுவாக எளிதில் கொண்டு செல்லப்பட்டு கட்டுமான தளத்தில் நிறுவப்படும் வகையில் நீளமான, மெல்லிய பிரிவுகளாக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.

4. ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட் படிக்கட்டுகள்

இவை கட்டிடங்களில் படிக்கட்டுகளை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படும் முன்கூட்டியே தயாரிக்கப்பட்ட கூறுகள் ஆகும். அவை முன்பே நிறுவப்பட்ட டிரெட்கள் மற்றும் ரைசர்களுடன் வருகின்றன மற்றும் குறிப்பிட்ட கட்டிட வடிவமைப்பு தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய அவற்றை தனிப்பயனாக்கலாம்.

5. ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட் அணை சுவர்கள்

இவை மண் அல்லது பிற பொருட்களைத் தடுத்து வைக்கப் பயன்படும் கூறுகளாகும். இவை பொதுவாக தொடர்ச்சியான சுவரை உருவாக்க இணைக்கப்படக்கூடிய இன்டர்லாக் விளிம்புகளுடன் தயாரிக்கப்படுகின்றன, மேலும் குறிப்பிட்ட சுமை தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யவும் இவற்றை வடிவமைக்கலாம்.

கான்கிரீட் கலவையின் தரம், பதப்படுத்தல் நிலைமைகள் மற்றும் கான்கிரீட்டின் வயது உள்ளிட்ட பல காரணிகளால் கான்கிரீட்டின் வலிமை பாதிக்கப்படுகிறது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்வது முக்கியமாகும். எனவே, பல மாதிரிகள் தரத்தை உறுதி செய்வதற்காக கான்கிரீட்டின் இறுக்க சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன.

ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட்டின் நன்மைகள்

கட்டுமானத் திட்டங்களில் ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட் பயன்பாடு பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. சில முக்கியமான பயன்கள் பின்வருமாறு:

 • இது ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் உற்பத்தி செய்யப்படுவதால், நிலையான தரம் மற்றும் சீரான தன்மையை உறுதி செய்கிறது. இது குறைபாடுகளைக் குறைக்கிறது மற்றும் முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்பின் ஒட்டுமொத்த தரத்தை மேம்படுத்துகிறது.

 • இது கட்டுமான தளத்திற்கு வெளியே தயாரிக்கப்படுவதால், கட்டுமான தளத்தில் கட்டுமானம் வேகமாக நடைபெற செய்கிறது, ஒட்டுமொத்த கட்டுமான நேரத்தை குறைக்கிறது மற்றும் திட்ட செயல்திறனை அதிகரிக்கிறது.

 • இது கடுமையான வானிலையையும் அதிக பாரத்தையும் தாங்கி நீடித்து உழைக்கும் ஒரு பொருளாகும், மேலும் இது தீ, அழுகல் மற்றும் பூச்சிகளை எதிர்க்கும் என்பதால், இது ஒரு நீண்ட கால தேர்வாக அமைகிறது.

 • பல்வேறு வடிவங்கள், அளவுகள் மற்றும் பூச்சுகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும் திறன் மூலமாக, குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ற அதிக வடிவமைப்பு நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் தனிப்பயனாக்கலை வழங்குகிறது.

 • இது மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பொருட்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நிலையான கட்டுமானப் பொருளாகும், மேலும் இதன் வாழ்க்கைச் சுழற்சியின் முடிவில் முழுமையாக மறுசுழற்சி செய்யக்கூடியதுமாகும்.

   

மொத்தத்தில், வழக்கமான கட்டுமான முறைகளுடன் ஒப்பிடும்போது வேகம், தரம், செலவு மற்றும் நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட்டால் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை வழங்க முடியும்.ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட்டின் அலங்கார பயன்பாடு

 

 • முன்கூட்டியே பூச்சு வேலை செய்யப்பட்ட மேற்பரப்புகள்:

  மென்மையான, கடினமான மற்றும் மெருகூட்டப்பட்ட மேற்பரப்புகள் உட்பட பலவிதமான பூச்சுகளுடன் இது இருவாக்கப்படலாம், மேலும் இதை பல வண்ணங்களைப் பயன்படுத்தி மேம்படுத்தலாம்.
 • அலங்கார அம்சங்கள்:

  குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பு தேவைகளுக்கு ஏற்ப தனிப்பயனாக்கக்கூடிய கார்னிஸ்கள், மோல்டிங்குகள் மற்றும் பதக்கங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அலங்கார அம்சங்களை உருவாக்க இது பயன்படுத்தப்படலாம்.
 • சிற்பங்கள் மற்றும் சிலைகள் :

  இதைப் பயன்படுத்தி பெரிய அளவிலான சிற்பங்கள் மற்றும் சிலைகளை உருவாக்கி, அவற்றை பொது இடங்களில் வைக்கலாம் அல்லது கட்டிடங்களில் அலங்கார பொருட்களாகப் பயன்படுத்தப்படலாம்.
 • நில அழகு வேலை அம்சங்கள்:

  பெஞ்சுகள், தாவர தொட்டிகள் மற்றும் தடுப்பு சுவர்கள் போன்ற தோட்ட அழகு வேலை அம்சங்களை உருவாக்க இது பயன்படுத்தப்படலாம், மேலும் அவை சுற்றியுள்ள சூழலுக்கு பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்படலாம்.
 • அடையாள மற்றும் வழி காட்டும் அமைப்புகள்:

  நினைவுச்சின்னங்கள், திசை அடையாளங்காட்டிகள் மற்றும் அடையாள குறியீடுகள் போன்ற அடையாளங்கள் மற்றும் காட்டும் அமைப்புகளை உருவாக்க இது பயன்படுத்தப்படலாம், மேலும் அவற்றை, சுற்றியுள்ள கட்டிடக்கலைக்கு பொருந்தும் வகையில் தனிப்பயனாக்கலாம்.

 

இவை ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட்டின் அலங்கார பயன்பாடுகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும், ஆனால் இதன் சாத்தியக்கூறுகள் எண்ணற்றவையாகும். ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட் வடிவமைப்பாளர்கள் மற்றும் கட்டிடக் கலைஞர்களுக்கு பல்துறை மற்றும் தனிப்பயனாக்கக்கூடிய பொருளை வழங்குகிறது, இது எந்தவொரு திட்டத்தின் அழகியல் தோற்றத்தையும் மேம்படுத்த பயன்படுகிறது.
 

 

ஏன் ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட்டைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்?

ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட் அதன் பல நன்மைகள் காரணமாக பல கட்டுமான திட்டங்களுக்கான ஒரு கவர்ச்சிகரமான தேர்வாகும். கட்டுமான தளத்திற்கு வெளியே உற்பத்தி செய்வதால் கட்டுமான நேரத்தையும், தொழிலாளர் செலவுகளையும் குறைக்கும் திறன், முதன்மையான நன்மைகளில் ஒன்றாகும்.

 

மேலும், இது மிகவும் நீடித்து உழைக்கும் தன்மையைக் கொண்டது மற்றும் கடுமையான வானிலை மற்றும் அதிகமான பாரத்தைத் தாங்குவதால், இது ஒரு நீடித்து நிலைக்கும் தேர்வாக அமைகிறது. இது குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பு தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு பல்வேறு வடிவங்கள், அளவுகள் மற்றும் வடிவமைப்பு நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது. மேலும், இது மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பொருட்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நிலையான பொருள் தேர்வாகும், மேலும் இதன் வாழ்க்கைச் சுழற்சியின் முடிவில் முழுமையாக மறுசுழற்சி செய்யக்கூடியதுமாகும்.

 

மொத்தத்தில், ப்ரீகாஸ்ட் கான்கிரீட் என்பது நேரத்தையும், தொழிலாளர் செலவுகளையும் குறைத்து, நீடித்து உழைக்கும் தன்மையை அதிகரிக்க உதவும் செலவு குறைவான, திறன் மிக்க பொருளாகும், இதனால் இது பல்வேறு கட்டுமான திட்டங்களில் பிரபலமான தேர்வாக உள்ளது.

 

இதையும் படியுங்கள்: சிமெண்ட் வகைகள்
கட்டுமானப் பொருட்கள் என்பது, எந்தவொரு கட்டுமானத் திட்டத்திற்கும் இன்றியமையாத பொருட்களாகும். அஸ்திவாரம் முதல் கூரை வரை, ஒரு கட்டிடத்தின் ஒவ்வொரு அம்சமும் கவனமாக வடிவமைக்கப்பட்டு அதன் வலிமை, நீடித்து உழைக்கும் தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய உயர்தர பொருட்களால் கட்டமைக்கப்பட வேண்டும். நீங்கள் ஒரு குடியிருப்பு அல்லது வணிகக் கட்டமைப்பை உருவாக்கினாலும், சரியான கட்டுமானப் பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது உங்கள் திட்டத்தின் வெற்றிக்கு முக்கியமானதாகும்.தொடர்புடைய கட்டுரைகள்பரிந்துரைக்கப்பட்ட வீடியோக்கள்

  வீட்டு கட்டுமானத்திற்கான


செலவு கால்குலேட்டர்

வீடு கட்டும் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் கனவு வீட்டைக் கட்ட விரும்புகிறார்கள், ஆனால் அதிக பட்ஜெட் செலவு செய்யாமல் அவ்வாறு செய்யுங்கள். 

logo

EMI கால்குலேட்டர்

ஒரு வீட்டுக்கடன் வாங்குவது என்பது வீடு கட்டுவதற்கான பணத்தைப் பெறும் வழிகளில் சிறந்த ஒன்றாகும். ஆனால் அதற்கு எவ்வளவு EMI கட்ட வேண்டும் என்ற கேள்வியை எங்களிடம் அடிக்கடி கேட்கிறார்கள்.

logo

தயாரிப்பு முன்னறிவிப்பாளர்

ஒரு வீட்டைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான ஆரம்ப கட்டங்களில் சரியான தயாரிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது வீடு கட்டுபவருக்கு முக்கியம்.

logo

ஸ்டோர் லொக்கேட்டர்

ஒரு வீடு கட்டுபவருக்கு, வீடு கட்டுவது பற்றிய அனைத்து மதிப்புமிக்க தகவல்களையும் பெறக்கூடிய சரியான கடையை கண்டுபிடிப்பது முக்கியம்.

logo

Loading....