ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಂತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ (₹)
₹{{prettify(cost)}}/-
ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ (₹) ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
₹{{prettify(amount)}}
ಎಡಿಟ್‌ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ
ಬಡ್ಡಿಯ ದರ (%)
{{interestRate}}%
ಎಡಿಟ್‌ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ
ಸಾಲದ ಅವಧಿ
{{tenure}}
ಎಡಿಟ್‌ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ
{{endYear}}
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು
{{timeline}}
ಎಡಿಟ್‌ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ
ಸಾಲದ ಕಂತು
₹{{prettify(emiAmount)}}
ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿರುವ ಬಡ್ಡಿ
₹{{prettify(totalInterest)}}

ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿ

(ಅಸಲು + ಬಡ್ಡಿ)

₹{{prettify(totalPayable)}}
ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಯ ಬ್ರೇಕ್‌ ಅಪ್‌
ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಂತಿನ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಾಲಾವಧಿ
ವರ್ಷ

ಅಸಲು ಮೊತ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ

(ಎ)

ಬಡ್ಡಿ  ಕೋಷ್ಟಕ

(ಬಿ)

ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿ 

(ಎ+ಬಿ)

ಬಾಕಿ ಈ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಸಾಲ
ನಿಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕಸ್ಟಮ್ ಲಿಂಕ್‌ ಅನ್ನು ನೀವು ಮುದ್ರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ (ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ)?

ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಉಪ ವರ್ಗವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನೀವು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

ಮುಂದುವರೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತುಹಾಕಿ