ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಉಪ-ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

acceptence

ಮುಂದುವರಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು (ಸೆಗ್ರಿಗೇಶನ್) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಾರು. ಆದರೆ ಅದು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.

Share:


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಳವಳದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಹೊರೆ-ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಅನುಪಾತ, ಮಿಶ್ರಣ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಂಪನ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎಂದರೇನು?

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಘಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್‌ಗಳು ತಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ, ಹಗುರವಾದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು-ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನುಪಾತದಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬೇರೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣದ ಅನುಪಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಾಗಲೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ:

 

1. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್‌ಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ:

 

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್‌ಗಳು ತಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸುರಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

 

2. ಸಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಲರಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ:

 

ಮಿಶ್ರಣದ ಅಸಮತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಶ್ರಣ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಅನುಚಿತ ನೀರು-ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನುಪಾತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

 

 

ಎರಡೂ ವಿಧದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಟೊಳ್ಳುಗಳ ರಚನೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾದ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣದ ನಿಯೋಜನೆಯು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು ಹಲವಾರು.

 

1. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಸಮ ಪ್ರಮಾಣ:

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿನ ಘಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಏಕರೂಪವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು-ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನುಪಾತವು ನೀರಿನ ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್‌ಗಳು ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

 

2. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡದಿರುವುದು:

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಮಿಶ್ರಣದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

 

3. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ:

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದರೆ, ಮಿಶ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

 

4. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇರಿಸುವುದು:

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಾಗಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಬಹುದು. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವ ವಿಧಾನವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ತುಂಬ ಎತ್ತರದಿಂದ ಸುರಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದೂರದವರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರೆ, ಭಾರವಾದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್‌ಗಳು ತಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

 

5. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಪನ:

ಕಂಪನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮಿಶ್ರಣದ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಕಣಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅತಿಯಾದ ಕಂಪನದಿಂದಲೂ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್‌ಗಳು ತಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಬಹುದು. ಆ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಹಲವಾರು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

 

 1. ಸೋರಿಕೆ, ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಶನ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚು:
 2. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಖಾಲಿಜಾಗಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನ ಒಳಹೊಗುವಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ ಬಲವರ್ಧನೆ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಶನ್‌, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

 3. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು:
 4. ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ರಚನೆಯ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್‌ಗಳ ಅಸಮ ವಿತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಿರುಕುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

 5. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ:
 6. ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್‌ಗಳು ತಳಕ್ಕಿಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಚನೆಯ ಕಡಿಮೆ ಲೋಡ್-ಬೇರಿಂಗ್ (ತೂಕ ಹೊರುವ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

 

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಮಿಶ್ರಣ, ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣದ ನಿಯೋಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು, ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 1. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್‌ಗಳು, ಸಿಮೆಂಟ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿಖರ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪವಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ನೀರು-ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನುಪಾತವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು.

 2. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಶ್ರಣ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

 3. ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  4. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮ್‌ವರ್ಕ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪನವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 4. ಖಾಲಿಜಾಗಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸುರಿಯಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪದರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಬೇಕು.ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್‌ಗಳ ಅಸಮ ವಿತರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹೊರೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ತೇವಾಂಶದ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ತುಕ್ಕು, ಕಾರ್ಬೊನೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿತ ಪರಿಸರದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು

  ಮನೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ಗಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್


ವೆಚ್ಚ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಬಜೆಟ್‌ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

logo

ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ-ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಎಷ್ಟು ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

logo

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟರ್

ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

logo

ಅಂಗಡಿ ಪತ್ತೆಕಾರಕ

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ, ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

logo

Loading....