அல்ட்ராடெக் வானிலை பிளஸின் முக்கிய நன்மைகள்

Better Water Repellance சிறந்த நீர் விரட்டல்
Better Dampness Preventio சிறந்த ஈரப்பதம் தடுப்பு
Better Prevention from Rusting துருப்பிடிப்பதில் இருந்து சிறந்த தடுப்பு
Better Prevention from Peeling உரிப்பதில் இருந்து சிறந்த தடுப்பு
Higher Durability அதிக ஆயுள்

உங்கள் வீட்டிற்கு ஈரப்பதத்திலிருந்து பாதுகாப்பு ஏன் தேவை?

    • ஈரப்பதம் உங்கள் வீட்டின் வலிமையின் மிகப்பெரிய எதிரி
    • ஈரப்பதம் உங்கள் வீட்டின் கட்டமைப்பை வெற்று மற்றும் உள்ளே இருந்து பலவீனமாக்குகிறது
    • ஈரப்பதம் உங்கள் வீட்டிற்குள் நுழைந்தவுடன், அதை அகற்றுவது சாத்தியமில்லை
    • ஈரப்பதம் கூரை, வெளிப்புற சுவர்கள் மற்றும் அஸ்திவாரத்திலிருந்து கூட உங்கள் வீட்டிற்குள் நுழைய முடியும்

அல்ட்ராடெக் வானிலை பிளஸ் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Why is Preventive Solution better in safeguarding home from dampness?
ஈரப்பதத்திலிருந்து வீட்டைப் பாதுகாப்பதில் தடுப்பு தீர்வு ஏன் சிறந்தது?

ஈரப்பதத்திலிருந்து வீட்டைப் பாதுகாப்பதில் தடுப்பு தீர்வு ஏன் சிறந்தது?

ஈரப்பதம் குணப்படுத்த முடியாத நோய் போன்றது, இது உங்கள் வீட்டை வெற்று மற்றும் உள்ளே இருந்து பலவீனமாக்குகிறது. ஈரப்பதம் நுழைந்தவுடன், அதை அகற்றுவது சாத்தியமில்லை. நீர்ப்புகாப்பு சிகிச்சையின் மெல்லிய பாதுகாப்பு அடுக்கு, வண்ணப்பூச்சுகள் அல்லது டிஸ்டெம்பர்கள் விரைவில் உரிக்கப்பட்டு ஈரப்பதத்திற்கு எதிராக நீண்டகால பாதுகாப்பை வழங்காது. விலையுயர்ந்த மற்றும் சிரமமானதாக இருந்தபோதிலும், மறுசீரமைத்தல் மற்றும் மீண்டும் வண்ணம் தீட்டுவது உங்களுக்கு தற்காலிக நிவாரணத்தை மட்டுமே வழங்கும். எனவே, உங்கள் வீட்டின் வலிமையை ஈரப்பதத்திலிருந்து பாதுகாக்க ஒரு தடுப்பு தீர்வைப் பயன்படுத்துவது விவேகமானதாகும்.

What should be done to protect the strength of your home from dampness?
உங்கள் வீட்டின் வலிமையை ஈரப்பதத்திலிருந்து பாதுகாக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

உங்கள் வீட்டின் வலிமையை ஈரப்பதத்திலிருந்து பாதுகாக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

ஈரப்பதம் குணப்படுத்த முடியாத நோய் போன்றது, இது உங்கள் வீட்டை வெற்று மற்றும் உள்ளே இருந்து பலவீனமாக்குகிறது. ஈரப்பதம் நுழைந்தவுடன், அதை அகற்றுவது சாத்தியமில்லை. நீர்ப்புகாப்பு சிகிச்சையின் மெல்லிய பாதுகாப்பு அடுக்கு, வண்ணப்பூச்சுகள் அல்லது டிஸ்டெம்பர்கள் விரைவில் உரிக்கப்பட்டு ஈரப்பதத்திற்கு எதிராக நீண்டகால பாதுகாப்பை வழங்காது. விலையுயர்ந்த மற்றும் சிரமமானதாக இருந்தபோதிலும், மறுசீரமைத்தல் மற்றும் மீண்டும் வண்ணம் தீட்டுவது உங்களுக்கு தற்காலிக நிவாரணத்தை மட்டுமே வழங்கும். எனவே, உங்கள் வீட்டின் வலிமையை ஈரப்பதத்திலிருந்து பாதுகாக்க ஒரு தடுப்பு தீர்வைப் பயன்படுத்துவது விவேகமானதாகும்.

'அல்ட்ராடெக் இந்தியாவின் நம்பர் 1 சிமென்ட்' இங்கே கிளிக் செய்யவும்.கோரிக்கை விவரங்களுக்கு. | IS 1489 (பகுதி I), விவரங்களுக்கு பார்வையிடவும்www.bis.org.in

Get Answer to
your Queries

Enter a valid name
Enter a valid number
Enter a valid pincode
Select a valid category
Enter a valid sub category
Please check this box to proceed further
LOADING...